Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtiende zondag door het jaar 04 en 05 augustus 2018

Preek van de week voor de achtiende zondag door het jaar 04 en 05 augustus 2018

'Mijn Vader zal je het echte brood uit de hemel geven', zei Jezus.
'Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.'
( naar Johannes 6,32-33)

overweging bij dit zondags evangelie

Zoek niet het brood dat vergaat...

Vorige week ging het evangelie over het wonder van de broodvermenigvuldiging, de komende vier weken,
gaat het over de kern van dat wonder.
En die kern is het antwoord op de vraag: wat betekende dat voor Jezus,
en wat voor die vele mensen die van het overvloedige brood mochten eten, en wat betekend het voor mij.
De samenkomst met Jezus aan het meer van Galilea, was een feest van delen geweest, als je honger hebt dan is er maar één ding dat telt.
Na een paar dagen komen de mensen weer naar Jezus, maar Hij spreekt hen kordaat toe:'Jullie zoeken brood? Manna, zoeken jullie?
Wel, ik heb iets beters, dat brood uit de hemel in de woestijn, en het wonder bij het meer, waren maar een voorproefje.
Het was het teken van iets anders, van brood dat echt geestelijk is, dat van God komt en dàt ga ik jullie geven!'
Deze opmerking van Jezus sticht verwarring, wat bedoelt Hij? 'Geef ons maar dat gewone brood!'zeggen de mensen.
'Dat is genoeg ! Het stilt de honger' , en nou bedoelt Jezus iets anders? Maar daarvoor hadden ze geen interesse.
'Ik ben het ware Brood uit de hemel', zegt Hij. Hoe is Hij Brood uit de hemel? Hoe is Hij antwoord op mijn levenshonger?
Hij zegt:'Lees de verhalen en versta ze, zie hoe dicht Ik bij God leef en bij de mensen'.
In zijn levenskeuze worden de antwoorden duidelijk, in zijn leven kun je herkennen dat je op vaste bodem kunt staan.
Ooit heeft God zich genoemd: 'Ik ben er voor jou'. Dat is Jezus in levende lijve.
Aan Mij zul je merken, zegt Jezus, dat God als Brood is; dat Hij je leven vult en je vragen voedt.
Ervaar ik ook zelf niet dat een mens niet leeft van brood alleen? Ik heb meer nodig dan geld en ontspanning,
en met een goedgevulde buik in welstand leven is niet voldoende.
Je hunkert naar liefde, erkenning, naar een persoon bij wie je je thuis voelt, naar geborgenheid.
Wat is het belangrijkste: het levensonderhoud of de levensinhoud?
Vooral ook in deze tijd hebben vele het moeilijk met God, van de ene kant hebben ze God niet nodig, ze denken dat ze alles wel zelf aan kunnen,
dat ze zelf voor een geslaagd leven kunnen zorgen, dat kun je, denken ze, als je goed verdient, en een goede carrière hebt.
Daarom gaat heel hun zorg en belangstelling uit naar alles wat geld oplevert, materieel comfort, hun eigen ik en welzijn.
Tegen deze ingesteldheid reageert Jezus: 'Werk niet alleen voor brood dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft'.
Jezus wil het leven van mij niet alleen in stand houden, Hij wil ook de kwaliteit van mijn leven verhogen.
De waarde van een mens wordt niet bepaald door wat hij heeft, want hij kan het verliezen; ook niet door wat hij kan, hij kan ziek worden,
of werkeloos, maar hoe hij leeft en wie hij is, dat bepaalt zijn waarde.
Jezus zegt dat er meer is waarvan een mens leven kan, dat het stoffelijke te boven gaat, zoals vrede, vriendschap, liefde.
Je levenshouding mag niet enkel afgestemd zijn op gebruik en verbruik, op drang naar bezit en prestatie.
Jezus wil voor mij levend brood zijn, en Franciscus zegt:'elk brood bevat de genade van God', uit elk brood en voedsel dat ik tot mij neem,
blijkt dat ik leef van Gods liefde, die mij door de gave van de natuur en het werk van anderen wordt doorgegeven.
Er zijn twee soorten brood, brood van de aarde en brood van de hemel, er is brood dat je krijgt en er is brood dat je geeft.
De hemel geeft het brood, Jezus geeft zichzelf, hij wordt gebroken.
De liefde waarin een mens niet alleen om zichzelf geeft..., die mens zal God vinden!
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************************

Gebed

Heer God, wij komen samen in Jezus Naam.
Hij heeft ons gezegd: Ik ben brood om van te leven, ons dagelijks brood.
Toch is er honger in de wereld.
Maak ons vindingrijk en vastberaden om hongersnood uit te bannen.
Heer God Gij hebt ons Jezus gegeven, Uw woord op onze levensweg.
Wij breken het brood in herinnering aan Hem.
Wij delen het brood in verbondenheid met allen, in verbondenheid met Jezus en met U.
Zegen ons samenzijn hier en nu.
Heer God, vaak verlangen wij naar een teken op onze tocht door de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
Een land van vrijheid, vrede en geluk.
Gij hebt ons Jezus gegeven, Uw Woord tot ons gesproken.
Hij heeft getoond Wie Gij zijt, een God van liefde voor alle mensen.
Heer God wij willen U horen en willen U zien Gij God van oneindige stilte en leegte Gij God van levenden en niet van doden.
Onze namen staan geschreven in de palm van Uw hand, houd ons in leven over de dood heen.
Wij danken U voor Jezus, brood om van te leven voor altijd.
Heer God, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp.
************************************************************************************************************

Archief preken