Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar 22 en 23 januari 2022

Preek van de week voor de derde zondag door het jaar 22 en 23 januari 2022

In de synagoge las Jezus voor uit de boekrol van de profeet Jesaja:
De Geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezonden om aan
armen de goede boodschap te brengen.
(naar Lucas 4,16)

overweging bij dit zondags evangelie


Hij opende de boekrol, is dit ook voor mij geschreven?

Evangelist Lucas die dit verhaal heeft geschreven, heeft Jezus echter nooit gekend, hij wist van horen zeggen
wat er doorverteld was, en van anderen die wat opgeschreven hadden, hoe Jezus een heel bijzonder persoon
moet zijn geweest, die uit Nazareth kwam. Lucas was een arts, maar was geen Jood, hij was een medewerker
en bevriend met Paulus, ze gingen vaak samen op reis. Paulus zelf had Jezus ook nooit gekend, toch waren ze
door Jezus verrast, ze hadden van alles over Hem gehoord, maar de 'gebeurtenissen' rond Jezus hadden hen
allebei overtuigd dat bij Jezus de sleutel van het leven lag, dat Hij zelf de sleutel was. Jezus wilde innerlijke
rust hebben over zijn gedachten van zijn toekomst, daarom trok Hij naar de woestijn, Hij gaat de stilte op-
zoeken om alles op een rijtje te zetten, om contact te zoeken met zijn diepste zelf en natuurlijk met zijn
hemelse Vader in gesprek te gaan, waar Hij een heel innerlijke band mee heeft. Zijn verblijf in de woestijn
heeft Hem kracht gegeven, en werd bezield door de Geest van zijn Vader. Pas op zijn dertigste treed Jezus
echt naar buiten met zijn meningen en zijn kijk op zijn leven en zijn Vader. Hij kwam weer terug in zijn dorp
Nazareth alwaar Hij was opgegroeid, waar Hij als kind gespeeld had met zijn vriendjes en vriendinnetjes uit
zijn jeugd, en die woonde er ook nog, net als zijn moeder en zijn vader die er timmerman was. Tijdens de sjabbat
ging Hij naar de synagoge, Hij krijgt een boekrol aangereikt en kiest een tekst van Jesaja van 500 jaar geleden.
Deze tekst vertolkt het verlangen dat bij de Joden heel sterk leefde, want er zou een nieuwe tijd aanbreken,
de messiaanse tijd, waarin mensen echt om elkaar geven en willen zorgen voor elkaar. Jesaja droomt van een
nieuwe wereld, zonder armen, onderdrukten en gevangenen, en in zijn droom verwacht hij iemand die komt en
zich zal inzetten voor dat ideaal beeld. Onder het lezen komt bij Jezus de gedachte: ‘Hé, wat hier omschreven
staat, dat ben Ikzelf, nadat Hij de tekst heeft voorgelezen, voegt Hij er ook aan toe:'Wat jullie net gehoord
hebben, dat is precies wat Ik kom doen, wat Jesaja allemaal heeft genoemd, dat ga Ik in de praktijk brengen.'
En uit de evangelieverhalen weten we dat Hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Maar wat betekent die uit-
spraak van Jezus voor ons? Tegen ons allemaal zegt Jezus ook:'Als je in mij gelooft en in mijn naam gedoopt bent,
dan zou je eigenlijk hetzelfde moeten doen: je inzetten voor een betere wereld, waarin de armen mogen delen in
de welvaart van ons, waarin onderdrukten mogen leven in vrijheid, en zieken en eenzamen zorg en aandacht krijgen.
Geloven in Jezus' Boodschap doe je niet voor je eigen ziel en zaligheid, het is ja zeggen tegen zijn uitdaging om je
juist als Hijzelf in te zetten voor een betere wereld, en om zorg te hebben voor mensen die in de knel zitten.
Jezus was in zijn tijd ook soms een rebel in de ogen van de Joodse leiders, met zijn uitspraken en handelen riep
Hij soms woede over zich uit, Jezus lapte veel van hun regeltjes aan zijn laars, en zei vaak:'Het gaat op de eerste
plaats om de mens en zijn welzijn'. Hij heeft zelf nooit regels en wetten opgesteld, de enige wet waar Hij vaak
over sprak was de wet van de liefde:
Zijn Nieuwe gebod. Bemin elkaar zoals ik jullie heb liefgehad, dat heeft Hij ook aan zijn leerlingen mee-
gegeven. Hoe doe ik dat"? Door zo lief te hebben zoals hij heeft gedaan. Dat is heel intens en dan verandert er veel.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Geloof in een nabije God


Geloof in een God die mij dagelijks draagt,
ook al zie ik Hem niet, ook al hoor ik Hem niet.

Geloof in een God die in dieren, in planten
zichzelf zichtbaar maakt voor al wie gelooft.

Geloof in een God van de ondergaande zon,
van de wolken aan de horizon, en de eindeloze stilte van de zee.

Geloof in een God die alle stilte vervult en alle geluid.

Geloof in een God die in mensen aanwezig is,
die wij vinden in hen om wie wij ons bekommeren.

Geloof in een God die mij dagelijks leidt,
die mij dagelijks bij de hand houdt.

Geloof in een God die bereikbaar is voor ons,
die de steen is, waarover we dagelijks struikelen,
die de stem is, die ons dagelijks prikkelt,
die de mond is, die we dagelijks voeden,
die we vinden in het werk dat we dagelijks doen.
********************************************************

Geheim


Niet op de toppen van de hoogste bergen,
niet op de diepste bodem van de oceanen,
niet in de heilige boeken,
niet in de mooiste kerken en tempels,
maar in het kloppen van je hart,
in de adem van je eigen ademhalen,
in het stromen van je eigen bloed,
is hét geheim en de Bron van alle leven verborgen.
********************************************

Hoop


Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen, is in slaap vallen
en wakker worden als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee land ontdekken,
is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je in zijn handen houden.
(Henri Nouwen)
****************************************************

Licht


Heer,
zoals het licht doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,
zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht het warme licht
van Uw liefde op te vangen,
en de dag zal gezegend zijn.
(Toon Hermans)
***********************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij hebt ons zoveel verteld over God,
die jouw en onze Vader is.
Allemaal samen kunnen wij ervoor zorgen,
dat onze wereld echt een goede en veilige plek wordt.
Voor alle mensen, en voor alle dieren,
maar ook voor de planten en de bomen en de hele natuur.
Als Jij ons helpt, komt die wereld stap voor stap dichterbij.


Archief preken