Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag van de Paastijd 4 en 5 mei 2019

Preek van de week voor de derde zondag van de Paastijd 04/05 mei 2019

Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus:'Simon, hou je van Mij?'
'Uiteraard, Heer', antwoordde die.
Maar pas nadat Jezus het hem drie keer had gevraagd, zei Hij tegen hem:'Volg Mij!'
( naar Johannes 21,15-19. Lees ook Johannes 21,1-19)

overweging bij dit zondags evangelie

Zie je Mij gaarne?


'Na dit alles...', zo begint het stuk van Johannes dat we deze keer lezen.
Jezus verschijnt aan de leerlingen bij het meer van Galilea, (waar ze eigenlijk vandaan komen), zeven leerlingen waren er,
zo schrijft Johannes, maar noemt maar vijf namen.
Twee namen noemt hij niet, die mogen wij zelf invullen, dat zijn dus onze namen, van u en ik,
die met de apostelen mogen delen in de ontmoetingen met de verrezen Christus.
Ze hebben gezien dat Jezus gedood werd, dat Hij verrezen en aan hen verschenen is in Jeruzalem, maar Hij is niet bij hen gebleven.
De apostelen begrijpen het niet meer, indertijd hadden ze alles achtergelaten om Hem te volgen, hadden gehoopt op een mooie toekomst, in zijn koninkrijk, maar daar is niets van terecht gekomen.
Het is niets meer dan een mooie droom geweest, dus zijn ze naar huis in Galilea teruggekeerd, en nemen hun vroeger leven weer op.
'Ik ga vissen', zegt Petrus, en de anderen antwoorden:'Dan gaan we mee'. Maar ook daar komt Jezus hen opzoeken, niet zij zoeken naar Jezus, maar Jezus zoekt naar hen, alhoewel ze Hem eerst niet herkende.
Hij vraagt hun aan de oever of ze wat vis hebben,'neen', was hun antwoordt,'de hele nacht hebben we gevist, maar niets gevangen'.
Ook bij dit verhaal moet ik beseffen dat het ook mijn verhaal is, want ook aan mij verschijnt Jezus op plaatsen waar ik Hem helemaal niet verwacht.
Hij verschijnt in mijn leven van elke dag, Hij verschijnt in mijn medemensen, in mijn geploeter wanneer ik iets niet aan kan,
in de helpende hand die mij wordt toegestoken, in de troost en de opvang wanneer ik verdrietig ben.
Maar Hij is er ook in de troost en de hulp die ik zelf geef, in de aandacht die ik heb voor een ander en voor mensen in de problemen,
in de liefde en vrede die ik in zijn naam uitstraal.
Want ook bij mij staat Jezus aan de oever van het meer waarop ik vaar met het bootje van mijn leven, en net zoals aan de apostelen
vraagt Hij ook aan mij of ik soms wat vis heb, vis van liefde en vrede, van inzet voor elkaar, van geloof en vertrouwen.
'Werp het net uit, rechts van de boot, dan zul je wat vangen', zegt Hij tegen zijn leerlingen, en tegen mij zegt Hij:
'Werp je net van geloof en hoop uit om je heen, dan zal je liefde en vrede vangen'.
Wanneer de apostelen aan land komen, zien ze dat Jezus al een maaltijd voorbereid heeft waarop Hij hen uitnodigt.
Zo nodigt Hij ons elke week uit en bereidt een maaltijd voor aan zijn tafel.

Wat Hij dan aan Petrus vraagt, vraagt Hij ook aan mij:'Hebt gij Mij lief?; Zie je Mij gaarne?', vraagt Hij.
Tot driemaal toe vraagt Jezus dat aan Petrus, tegenover elke keer dat Petrus Hem verloochend heeft, krijgt hij nu de kans
om die schandvlek uit zijn leven weg te gommen, en Jezus vergeeft hem, zelfs meer dan dat, want Hij vertrouwt hem zijn  volgelingen toe.
We leven in een moeilijke tijd, een tijd van angst, spanning en onzekerheid, gezien de protesten en recentelijk de verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka.
Maar ook in een tijd waar velen denken het maximale uit hun leven te moeten halen, niet voor anderen, maar voor zichzelf, ten koste van heel veel.
Het is tegenwoordig lopen en vliegen in het leven, alleen voor zichzelf, en druk druk druk, en niet kiezen maar en, en ,en.
Doe ik daar ook aan mee? Leef ik ook alleen voor mijzelf, of sta ik ook open voor de dingen waar het 'echt' omgaat in mijn leven,
proberen even liefdevol te zijn voor anderen, zoals God voor mij is, zodat ook ik kan genieten van de maaltijd die Hij ook voor mij bereid heeft.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************************

God je houdt van ons
Telkens wanneer wij ons afvragen:'God, wat kan ik voor U doen?
Ik ben maar een klein en onbeduidend mens, zonder macht en rijkdom',
zal God antwoorden: Ik heb geen ogen, dus leen me jouw ogen om gebrek en onrecht te onderscheiden.
Ik heb geen handen, dus leen me jouw handen om goed te doen onder de mensen.
Ik heb geen voeten, dus leen me jouw voeten om zieken en gevangenen te bezoeken.
Ik heb geen mond, dus leen me jouw lippen om vrijheid en gerechtigheid te verkondigen.
Jullie zijn de enige Bijbel die door iedereen gelezen kan worden.
Leef mijn Blijde Boodschap zodat zij waar wordt onder de mensen.
 

Archief preken