Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 1 en 2 juli 2017

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 1 en 2 juli 2017

'Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden', zei Jezus.
'Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft'.
( naar Matteüs 10,37-42)

overweging bij dit zondags evangelie
Een beker koud water


Het evangelie vraagt niet het onmogelijke, om bovenmenselijke goedheid,
wel om eenvoudige hartelijkheid!
Het enkel met je eigen bezig zijn moet wel doorbroken worden.
Leven is o.a. ruimte durven geven, en openingen maken naar anderen.
Het is weldadig als een ander zomaar mag 'binnenkijken' in jouw leven,
 het brengt je leven naar een hoger plan.
Je mag elkaar de bereidheid delen om te luisteren, te vergeven,of om te inspireren.
De deur openen naar anderen, zodat er ruimte komt voor hun verhaal, van bijv. teleurstelling,
 verdriet, maar ook van vreugde.
In aanleg ben je als mens gericht op een ander, op anderen.
'Ieder voor zich' doet afbreuk aan een evenwichtig leven, zet je op het verkeerde been.
Het sluit de weg naar de ander af, en kun je niet thuiskomen bij jezelf.
Daarom die voortdurende uitdaging, doorbreek de cirkel van je eigen ik.
Denk niet, dat dat onmogelijk is, iets eenvoudigs als een beker koud water kan al voldoende zijn!
( Wim Holterman osfs)
*************************************************************************************

Zonder etiketten...

Bij het lezen van de stamboom van Jezus,
waarin de Joodse wortels van Jezus zichtbaar worden kom je ook verrassingen tegen.
Als je de moeite neemt eens precies naar die tekst te kijken, ( Matteüs 1,1-16) of Lucas 3,23-38)
ontdek je dat er op die lijst een aantal namen voorkomt en verwijzingen te vinden zijn,
 waaruit blijkt dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn was.
Sommigen, die op deze geslachtslijst vermeld worden, hebben een bedenkelijk verleden.
Mensen zijn geen heiligen!
Ook sommige verre voorouders van Jezus niet!
En toch wordt in dit geslacht God mens, door Jezus die geboren wordt.

Wat mogen we daaruit concluderen?
God ziet naar ons mensen om, zonder ons te etiketteren.
God is barmhartig en in Zijn liefde voor mensen maakt Hij geen voorbehoud
of blijft Hij onverzoenlijk.
Dat maakt Hij ons duidelijk in Jezus, de barmhartige en in Maria, de Moeder van Barmhartigheid.
Zij vragen ons, om het evangelie ter harte te nemen en zelf mensen van barmhartigheid te worden.
( Jan Pieter Janssen pr)
***************************************************************************************

 

Archief preken