Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 25 en 26 juni 2020

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar -A- 25/26 juni 2020

'Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden',zei Jezus.
'Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem
die Mij gezonden heeft.'
( naar Matteüs 10,39-40)

overweging bij dit zondags evangel
ie
Welk mens wil je zijn?


In het Matteüs evangelie van deze keer staan nogal krasse uitdrukkingen:
'Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, wie meer houdt van zijn zoon
of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.' Het zijn harde woorden van Jezus, we worden hier even flink
wakker geschud door deze woorden van Hem, want zouden we niet van onze ouders en kinderen mogen
houden als we christen zijn? Dat is ondenkbaar, want God is liefde, en in de persoon van Jezus is Hij juist
onder de mensen gekomen om ons zijn liefde, vrede, goedheid en zijn barmhartigheid voor te leven.
Jezus bedoelt dus helemaal niet dat we niet van onze ouders en kinderen mogen houden, wat Hij wel bedoelt
is dat christen zijn altijd keuzes vraagt, en dat is niet altijd makkelijk. Christen zijn is immers de weg van Jezus
willen gaan, en dat is niet vanzelfsprekend, want zijn weg dat is de weg van nederigheid, van liefde, van vrede en
gerechtigheid, dat is niet enkel aan jezelf denken, maar ook opkomen voor anderen. Met vader en moeder, zoon
en dochter bedoelt Jezus het eigen kleine wereldje waarin je kunt leven, en dat wereldje mag niet het belangrijkste
zijn in je leven. Natuurlijk kan niemand zonder zo'n klein wereldje, waar je echte geborgenheid vindt, maar als je
Jezus wilt volgen dan mag zo'n wereldje nooit een wereld op zich worden, waar je niet verder kijkt dan dat.
Zo' klein wereldje kan van alles zijn; gezin, clubs, verenigingen, groepen, een bedrijf, wie van dat kleine eigen wereldje
meer houdt dan van Christus, is Hem niet waardig. We worden allemaal geroepen om verder te kijken dan ons eigen
kleine wereldje, dat wereldje ook eens te verlaten en onze horizon te vergroten, om ook te kijken naar de noden van
anderen. Dat is de zin van Jezus woorden: 'Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen'.  Jezus vraagt eigenlijk
helemaal niets tegennatuurlijks of mensonvriendelijks, integendeel Hij vraagt dat ik zijn weg van liefde, vrede, en geluk
zal gaan, die weg is niet altijd gemakkelijk er zijn wel eens hindernissen, maar hij is zeker niet onmogelijk.
Je hoeft niet altijd grote heldhaftige dingen te doen, het hoeft geen topsport te zijn, dat wordt echt niet elke dag
van mij gevraagd, maar ook in kleine dagelijkse dingen kun je groot zijn. Vaak is het zelfs heel eenvoudig.
Niets meer dan een luisterend oor, een uitgestoken hand, wat hulp, een hartelijk woordje, of schouderklopje
een gemeende gelukswens of meevoelen en meedenken... allemaal simpele gebaren waarmee ik de weg van Jezus kan gaan.
Gebaren waarmee je je naasten datgene kunt geven waar ze om vragen al is het maar een beker koel water om te laten drinken
of gastvrijheid. Zo'n kleine blijk van zorg en attentie voor mensen dicht om je heen, is ook de moeite waard, je zult er zelfs
het loon voor ontvangen van een profeet, zegt Jezus. Mijn eigen geluk zal ik alleen vinden in het gelukkig maken van andere mensen,
want het geluk dat je anderen geeft, stroomt dubbel in je eigen hart terug. Als je voor Jezus' weg kiest, moet dat je
uitdaging en opdracht voor elke dag zijn, en als je de moed hebt dat ook echt te doen, ook als het best moeilijk soms, dan kun
je er toch zoveel voldoening in vinden, dat je die moeite er graag voor over hebt.
(preken.be + embe)
************************************************************************************************************

Aanroepingen

Gesterkt door de kracht van uw Geest, bidden wij met vertrouwen.

Voor uw schepping die kreunt en lijdt:
om herstel en vernieuwing.

Voor de volkeren die overheerst worden
door leiders die niet denken aan het lot van de armen:
om bevrijding en toekomst voor iedereen.

Voor allen die ziek zijn naar lichaam of geest
voor hen die niemand hebben die voor hen opkomt:
om aandacht en liefdevolle zorg.

Voor hen die de toekomst somber inzien
omdat ze het niet meer zien zitten of voor alles er alleen voor staan:
om nieuwe moed en hoop.

Voor allen die leiding geven in politiek,
economie en wetenschappelijk onderzoek:
om een geest van wijsheid en dienstbaarheid.

Voor allen die de voorbije maanden
in moeilijke omstandigheden afscheid moesten nemen van een geliefde:
om troost en genegenheid.

Voor allen die rekenen op onze hulp en ons gebed. 

Archief preken