Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar 28 en 29 okt 2017


Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar -28/29 oktober 2017

'Je zult de Heer jouw God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel
en met heel je verstand', zei Jezus.
'En je zult je naaste liefhebben als jezelf.'
( naar Matteüs 22,37.39)

Overweging bij dit zondags evangelie

God houdt van je - zegt Jezus - en het enige dat Hij van je vraagt is
dat je ook van Hem houdt, met heel je hart, én dat je dat zichtbaar maakt
in een grenzeloze solidariteit met, en een onvoorwaardelijke liefde voor al je medemensen,
met een bijzondere plaats voor armen en eenzamen.
Je liefde voor je naaste en je liefde voor God gaan hand in hand
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Heel het leven van Jezus was daar een getuigenis van.

De Jezus' formule
Deze keer spreekt Jezus in zijn Blijde Boodschap met een ontstellende eenvoud, een ongehoorde taal,
die mij telkens weer verrast en mij doet nadenken hoe ik in het leven sta.
Voor de zoveelste keer probeerden de Farizeeën Jezus in de val te lokken,
en voor de zoveelste keer lukt dat niet.
Opnieuw blijkt hoe knap, hoe geniaal zelfs, Jezus is: Op een vraag van een wetgeleerde aan Hem die heel actueel was én is;
"Wat is het voornaamste gebod?"
Het antwoord dat Jezus geeft is diep geworteld in de traditie van zijn volk,
 Hij vat voor de vuist de hele Joodse wet, zijnde meer dan zeshonderd geboden en verboden,
samen in één enkel gebod; Hij noemt de liefde.
Hij geeft twee geboden uit de boeken van Mozes, waar het om te doen is.
Je zult God beminnen, dat is het eerste gebod, en het tweede is daar aan gelijk: je zult je naaste beminnen als jezelf.
Als ik met heel mijn hart van Hem houdt, zal ik ook met heel mijn hart van mijn naaste moeten houden.
Dit is niet zo vanzelfsprekend, want ik heb het er soms moeilijk mee om mensen graag te blijven zien.
En toch is dit een teken van mijn christen zijn waar ik dit probeer.
Maar, wie is dan mijn naaste?
Mijn naaste is niet enkel mijn geloofsgenoot, familie of goede vriend/in, of goede buren.
Mijn naaste is ook de mens die eenzaam is, die alleen staat in het leven zonder vrienden.
Maar ook de medemens aan wie ik soms een hekel heb, die ik niet kan uitstaan, die mij iets ergs heeft aangedaan,
gekwetst of teleurgesteld heeft, kortom die mij niet echt ligt.
Dan wordt het pas moeilijk om van de ander te houden... als alles meezit vraagt dit geen inspanning om je naaste graag te zien.
Jezus' boodschap is: probeer van God te houden en van je naaste, je medemens.
Dan zal ik sporen van liefde zien, want het spoor van de liefde voor God kan niet zonder het spoor van de liefde voor je naaste.
Het is God én je naaste.
Ik hoef niet ver te kijken - dichtbij bij mij - naast mij zijn sporen te zien, waar ik me in kan zetten,
het beste van mijzelf kan geven en om kan zien naar de ander.
Het ligt in kleine dingen die vaak geen naam hebben: een luisterend oor zijn - de zorg om het geluk van een ander -
aandacht voor hen die op een ander zijn aangewezen.
Het is ongevraagd iets doen - belangeloos voor niets... want dat is onbetaalbaar, omdat ik dan concreet Zijn liefde handen en voeten geef.
Liefde is dus te doen, maar het zal van mij, elke dag opnieuw een inspanning vragen, maar je hebt niks voor niks, je moet er iets voor doen.
"Niks voor niks"? En je eigen leven dan, je eigen bestaan, de adem van elke dag?
De vriendschap van mensen onderling, de liefde die anderen elkaar toedragen, de ontmoeting met een kind, elke diepe ontroering,
een zieke, een bejaarde een mooie bloem en alles wat groeit, bloeit en leeft om ons heen, elke nieuwe morgen
is gratis en zelfs ongevraagd en meestal onverwacht.
De mooiste en diepste ervaringen laten zich immers niet betalen, liefde is onbetaalbaar...
 in het hart van deze wereld roept God mensen tot leven, tot liefhebben.
Hij geeft mij een teken van Zijn liefde om stil van te worden: een kruis op een heuvel, een stuk brood in mijn hand
 een groot heimwee in mijn hart, en een groot verlangen in mij naar iets dat onbetaalbaar moet zijn,
en dat is de liefde, waarmee Hij mij liefheeft.
Aan mij zegt Jezus vandaag: Houd van Mij, van je naaste en van jezelf.
Liefde is te doen, gratis en onbetaalbaar!

( Claire)

Archief preken