Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de drieëntwintigste zondag door het jaar 4 en 5 september 2021Preek van de week voor de drieëntwintigste zondag door het jaar 4/5 september 2021

Ze brachten Jezus iemand die doof was en moeilijk sprak.
Hij nam hem apart, stak zijn vingers in zijn oren, raakte zijn tong aan,
en zei tegen hem:'Effata', 'Ga open'.
(naar Marcus 7,32-34)

Ga open - open gaan!


Dit evangelie van Marcus is eigenlijk een mooi verhaal, hij beschrijft het op een kleurrijke en menselijke
manier, van wat er allemaal gebeurt, wat Jezus doet en hoe de mensen reageren, en wat de gevolgen zijn.
Marcus heeft het over een man die doof was en moeilijk kon spreken, doof zijn is erg, ze voelen zich vaak
in een isolement, voelen zich buiten het gezelschap, en als je daardoor ook nog een spraakgebrek hebt, dan
is dat een dubbele handicap, daarom vragen ze om aandacht. Deze dove man uit verhaal wordt bij Jezus
gebracht, om hem de handen op te leggen. Maar Jezus doet veel meer dan dat, Hij neemt de man apart, en
en wil graag dat ze met zijn tweeën buiten de kring van zijn omstanders gaan, Hij wil met hem alleen zijn,
en hem persoonlijk in de ogen kijken, Hij wil hem aanraken, toespreken en de man de tijd geven om weer tot
zichzelf te komen. Jezus steekt zijn vingers in de man zijn oren, en Hij raakt zijn tong aan met wat speeksel
van Hem zelf, slaat zijn ogen op naar de hemel, zucht een keer en zegt dan:'Effeta', wat betekent 'ga open'.
Effeta, is een Aramees woord uit de taal die Jezus sprak. Pas na die heel persoonlijke behandeling door Jezus,
komen ze beiden weer terug in de menigte. De man kon weer horen en spreken, maar hield zich niet aan het
vriendelijke verzoek van Jezus, om deze gebeurtenis niet rond te gaan vertellen, de man kon zich niet
inhouden, als je zolang niet hebt kunnen horen en praten, ben je natuurlijk reuze blij met deze genezing van
je handicaps. Het is duidelijk dat Jezus met deze aanrakingen, met dit lichamelijke contact mensen beter
maakte. Hij wilde mensen die eigenlijk niet meer bij de gemeenschap hoorden, er weer bij halen en laten voelen
dat er toch iemand van hun houdt. Jezus is een goede luisteraar, Hij is er voortdurend op uit om mensen te
genezen, te helen en te doen opstaan, Hij is net als zijn Vader:'Ik ben er voor jou.' Jammer genoeg worden
heden ten dage ook nog steeds mensen uitgesloten, die niet mogen of kunnen meedoen en er wordt vaak
ook niet naar ze geluisterd, ze horen er niet bij omdat ze bijv. een andere huiskleur hebben, anders geaard zijn,
een ziekte of handicap hebben een andere denkwijze hebben, of vluchteling zijn. Jezus vraagt: ‘Ga toch open.'
Ook wij kunnen zo handelen, en proberen aan te voelen waar wij 'doof' voor zijn, als we attent zijn, kunnen we
ervoor zorgen dat deze mensen, ook bij de gemeenschap horen, en ons hart openen voor mensen in crisis. Doen we
dat niet door alleen maar met onszelf bezig te zijn in ons kleine wereldje, dan is dat een 'neen' tegen het 'effeta'
van Jezus uit dit verhaal! Doof en blind zijn we allemaal weleens, dat zijn menselijke trekjes, maar we kunnen ons
laten aanraken door Jezus, om open te gaan in elke viering, door Hem in ons binnenste toe te laten en op te nemen,
door het brood en de wijn. Dit verhaal staat ook symbool voor het genezen van onze geestelijke doofheid, Jezus
wil onze oren openen zodat we kunnen luisteren naar zijn Goede Boodschap, en ons openstellen voor Gods bedoelingen
en open staan voor elkaar, en de schepping.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************

Ga open


Ze brachten hem bij Jezus, iemand die niet kon horen en praten.
Jezus stak zijn vingers in zijn oren, raakte zijn tong aan en zei:'Ga open!'
Wanneer een mens aangeraakt wordt met hartelijke liefde en warme
belangstelling, verdwijnt de 'doofheid.'

Heer, wij vragen U, open onze oren voor het verhaal van uw oneindige liefde,
en voor het verhaal van mensen rondom ons.
Open onze ogen voor het wonder van uw schepping, en voor de nood van medemensen,
dichtbij en verweg, zoals nu in Afghanistan, en Haïti.

Open onze mond zodat wij woorden van troost en hoop kunnen spreken, en onrecht
durven aanklagen.
Open ons hart zodat we onvoorwaardelijk lief kunnen hebben.

Schep ruimte voor iedereen die in deze wereld monddood gemaakt worden,
en voor allen die niet mogen spreken.
Leer ons ook hoe wij mensen kunnen 'aanraken' met hartelijke liefde en
warme belangstelling, dan kan er ook nu weer een wonder gebeuren.
( uit: Even bezinnen)
***************************************************************************

Uw droom


Heer, onze God, het is uw droom en hartenwens, dat alle mensen gelukkig zijn.
Doven zouden moeten kunnen horen, blinden zouden moeten kunnen zien, en
iemand die niet kan praten, zou moeten kunnen spreken, anders vereenzamen zij
harteloos in een woestijn van wantrouwen. Als geen ander zette Jezus van Nazareth,
uw Zoon, zich in om uw droom te realiseren. Hij raakte de zieken aan en genas hen
met kracht. Hij sprak tot hen:'Effata - Ga open,' open je ogen, open je oren, open
je mond, maar vooral, open je hart voor de Heer. Wordt vrij en gelukkig samen met
al je medemensen, want elk - ander mens is de moeite waard. Geef ons uw Geest en
uw kracht om voort te zetten wat Jezus deed, zich wegschenken aan anderen, mee-
delen, meeleven en toekomst schenken, ogen en oren openen tot horen en zien vergaat.

Archief preken