Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eenentwintigste zondag door het jaar 25 en 26 augustus 2018.

Preek van de week voor de eenentwintigste zondag door het jaar -B- 25 en 26 augustus 2018.

Toen veel leerlingen Hem de rug toekeerden, vroeg Jezus aan de twaalf:
'Jullie willen toch niet óók weggaan?' Simon Petrus antwoordde:
'Naar wie zou ik gaan, Heer? Bij Jou vind ik eeuwig leven!'
( naar Johannes 6,66-68)

overweging bij dit zondags evangelie

Tot wie zou ik anders gaan?!


Voor de vijfde week oprij hangt het evangelie samen met de broodvermenigvuldiging.
De leerlingen hadden zoveel van Jezus verwacht, ze waren begeesterd door zijn woorden,
door de kracht van zijn wonderdaden en zijn aandacht voor mensen in nood.
Hij was dé man die ze nodig hadden, die hun welstand en voordeel zou kunnen bezorgen.
Ja, zo iemand wilden zij wel als koning hebben, die hen tot verzadiging brood kon geven.
Maar Jezus wilde die verwachtingen niet inlossen, hij sprak niet over het aardse brood, maar over de Geest.
Niet het aardse leven werd hoofdzaak, maar het eeuwige leven, geen brood dat weer vergaat,
maar brood uit de hemel heeft de mens nodig om je erdoor te laten leiden en inspireren.
Jezus was niet gekomen om koning te worden en anderen brood te verschaffen, Hij was zelf 'brood' geworden
dat door anderen wordt gegeten, door zijn manier van leven, wilde hij brood voor de wereld worden.
Hij vertelde in zijn redevoering ook nog dat Hij de Zoon van God was, en dat wie leeft naar zijn woorden en daden, eeuwig leven zal ervaren.
Deze taal stuitte vele volgelingen tegen de borst, neen, dat was teveel! En ze verlaten zijn gezelschap.
Daarop vraagt Jezus aan de twaalf die Hij als zijn apostelen geroepen heeft:'Wilt ook gij soms weggaan?'
Als ze willen gaan, zal Hij hen niet tegenhouden, en als ze bij Hem willen blijven, is dat hun keuze,
Hij zal hen nergens toe dwingen, want geloven is vrijblijvend en geen gedwongen keus!
Eigenlijk staan vele Jezus' leerlingen nu voor dezelfde situatie, de kerk, de godsdienst, het geloof, beantwoorden niet meer aan hun verwachtingen.
Want nu redden we het zélf wel, waartoe dient de godsdienst nog, wat hebben we aan al dat bidden?
En ik, wat doe ik? Waar kies ik voor? Voor geloof of voor ongeloof? Dien ik de 'goden' van deze tijd?
De goden van bezit en meer bezit, van macht en meer macht, van plezier en nog meer plezier, van egoïsme en nog meer egoïsme,
of zeg ik ook : Heer, naar wie zou ik anders gaan, als ik U niet had? Hoe zou mijn leven zijn zonder U?
Hoe zou mijn verleden geweest zijn als U mij niet de weg had gewezen, als U mij niet had bijgestaan in moeilijke situaties,
als U niet het licht in mijn leven waart geweest?
Zou ik een beter en gelukkiger mens geworden zijn zonder U?
Het is een vraag die ik zeker kan stellen: Zijn ongelovige mensen gelukkiger dan gelovige?
Vandaag de dag wordt van elke christen een persoonlijke beslissing gevraagd. Of:'Wilt ook gij soms heengaan?'
Gods vraag richt zich tot vrije mensen, die hun antwoord geven, misschien kan het antwoord van Petrus mij de weg wijzen.
Hij zegt:'Heer, tot wie zouden wij anders gaan, U alleen hebt woorden van eeuwig leven'.
Petrus was waarschijnlijk Jezus ook maar nagelopen, omdat Hij zo'n aantrekkingskracht had.
Maar het aardse rijk en een goede carrière lieten op zich wachten, en nu staat hij op het punt in Jezus teleurgesteld te worden,
omdat diezelfde Jezus een andere weg aanwijst, die hij liever niet zou gaan, maar toch breekt bij Petrus een diepere ervaring door.
Hij had nl. ervaren dat er iets verandert in je als mens, als je van het 'brood' gaat leven.
Daarom heeft hij de woorden van Jezus in zich opgenomen en er zich door laten leiden,
hij is Jezus gevolgd en heeft zijn eigen maatstaven naast zich neergelegd.
De bittere vraag van Jezus 'wilt ook gij heengaan?'is vandaag ook aan mij gericht.
Leven in geloof vraagt een voortdurende keuze, soms in kleine, soms in grote dingen, christen zijn is meer dan gebed en sacramenten,
het is een manier van leven en soms tegen de stroom in varen.
Om dat te kunnen, hebben christenen elkaar nodig, met elkaar een andere mentaliteit scheppen, dat is pas eerst kerk zijn.
( preken.be + embe)
***********************************************************************************************************************************

Onderweg met U

We zijn allemaal onderweg met U.
Gij zit niet rustig op een troon, blijft niet hangen in een kerk,
maar wandelt met ons door donker duister en klamme kilte,
door mist en nevel en meer dan eens doelloos dwalend het spoor bijster.

We zijn allemaal onderweg met U.
En we hebben U niet in pacht.
Ge gaat schuil in een bloem in de glimlach van een pelgrim.
Zo wandelt Ge met ons mee en leert ons gaan, zoeken naar U.

We zijn allemaal onderweg totdat weg en doel samenkomen in U.
( Peer Verhoeven)

Archief preken