Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 5 en 6 maart 2022.


Preek van de week voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 5 en 6 maart 2022.


De duivel beloofde Jezus alle macht over heel de wereld,
tenminste als Hij hem zou aanbidden. Maar Jezus antwoordde:
'De Heer jouw God zul je aanbidden en Hem alleen dienen!'
(naar Lucas 4,5-8)

Overweging bij dit zondags evangelieIeder heeft zijn woestijn ervaring


Wanneer we de evangelies lezen, moet je er wel van bewust zijn dat die teksten niet zijn opgeschreven
toen Jezus nog leefde, de eerste zijn opgetekend, zo'n dertig tot veertig jaar na zijn dood. Deze keer
gaat het weer over de woestijn, en die komt in veel verhalen voor van de bijbel, het is een plaats waar
mensen worden beproefd en voor keuzes worden gesteld. De woestijn is een plaats waar je jezelf tegen
komt, je voelt je klein en kwetsbaar worden in die enorme vlakte van zand en stenen, van hitte en droogte
en dorre struiken, maar er is wel leven in deze gebieden aangepast aan de omstandigheden. Deze keer
lezen we volgens Lucas, hoe Jezus ook in de woestijn verbleef, maar waar we zelf ook in kunnen geraken.
Jezus zit een beetje in een crisis van welke kant ga Ik op, hoe ga Ik verder en wat ga Ik doen? Net als
wij stond Hij ook bloot aan bekoringen, wat onderstreept dat Hij echt mens was zoals wij, met ook soms
moeilijke momenten. De Geest dreef Jezus naar deze woestijn en ervaart dit door o.a. honger en dorst,
en als een plaats van harde beproevingen, en waar Hij weerstand moest bieden tegen zijn bekoorder, de
duivel. Deze wil Jezus op de proef stellen, Hem laten zondigen en Hem van zijn Vader verwijderen. Ook
wij worden bij het begin van deze veertigdagentijd uitgenodigd om zoals Jezus, ons eens te bezinnen over
ons zelf, ons leven, onze omgang met anderen en de wereld, onze zorg voor mensen in nood, kortom om ons
christen zijn. Jezus ging dus veertig dagen zonder eten en drinken naar de woestijn, schrijft Lucas.
Jezus wordt daar op de proef gesteld door
de duivel, die tegen Hem zegt:'Verander die stenen in brood', Jezus antwoordt hierop:'De mens leeft niet
van brood alleen,' brood heeft veel betekenissen, het staat voor de mogelijkheden waar mee je zelf inhoud
kunt geven aan je leven, van meer en nog meer, en Jezus wil ons juist los maken van die honger(bekoring).
Daarna zegt de duivel:'Ik zal U alle macht geven als je mij maar aanbidt.' Jezus zegt echter:'Je zult de
Heer uw God aan bidden en Hem alleen dienen.' Hij bedoelt daarmee:'Aanbidt niet enkel macht, prestatie,
hebzucht, schoonheid en bezit, maar geef God de eerste plaats, en erken dat je alles aan Hem te danken
hebt.' De duivel doet nog een derde poging om Jezus te verleiden, om in Jeruzalem van de tempelpoort te
springen, hij zegt:'Jij bent de Zoon van God, spring naar beneden, want Gods engelen zullen je op handen
dragen.' Het antwoordt luidt:'Je zult de Heer uw God, niet op de proef stellen.' Jezus legt hem uit, dat
je niet moet zeggen:'God help me, anders geloof ik niet meer in U, je mag Hem niet gebruiken om je wensen
door te drukken of Hem ter verantwoording te roepen.' Jezus koos uiteindelijk voor zijn idealen, door de
grote liefde voor zijn Vader, en zo werd Hij de Messiaanse mens zoals wij Hem hebben leren kennen, en liet
zich niet overhalen door die vreemde duivel. Dit verhaal is ook voor ons nog actueel, woestijnervaringen
maken ook wij mee in ons leven, bijv. tijdens een ziekte, of bij het overlijden van een dierbare, door problemen
of tegenslag geestelijk in de knoop te zitten, een handicap, ontslag van je werk, of een relatiebreuk.
Zelf hebben we nu bijna twee jaar een 'woestijnervaring' meegemaakt, maar wat te denken van de vele
vluchtelingen en mensen in armoede, bloedige conflicten en discriminatie, die zitten ook allemaal in een woestijn
zonder uitzicht. Beproevingen zijn nooit leuk, en daarvoor is gebed nodig, waaruit je kracht en hoop kunt putten,
deze veertigdagentijd nodigt ons uit om wat na te denken over zin van ons leven.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Christen


Schenk mij uw Geest, Heer, om als christen stand te houden, in de woestijn
van deze wereld, en om niet ten onder te gaan aan de bekoringen van bezit en macht.
Help mij mijn roeping als christen te ontdekken én te beleven; U aanbidden, Heer,
en U alleen dienen. Op papier is dat eenvoudig, maar in het echte leven dreigt het
vaak anders te verlopen. Laat me daarom in deze veertigdagentijd groeien in liefde en geloof.
(Erwin Roosen)
**********************************************************************************

Kiezen


Lieve Heer, elk jaar opnieuw wilt U ons in de veertigdagentijd vragen tot
bezinning en gebed. Wijs ons wegen van verandering, om bewust te kiezen
voor de weg die uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd. Hij die ons gezegd heeft:
'Geen brood alleen, maar liefde', 'Geen pracht en praal, maar eenvoud',
'Geen macht, maar dienstbaarheid', 'Geen uitdagen, maar vertrouwen.'
Zend uw Geest over ons, zodat we niet ten onder gaan in onrecht, en ziekelijke
welvaart, gemakzucht en onverschilligheid. Wij vragen het U, in Jezus' naam.
***********************************************************************


Leen mij


Leen mij je handen, Jezus, voor 40 dagen lang,
om met helende toewijding jouw boodschap waar te maken,
en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed elke dag weer.

Leen mij je oren, Jezus, voor 40 dagen lang,
om alleen naar waarheid te luisteren wat anderen je zeggen,
en om goede dingen de vernemen.

Leen mij je voeten, Jezus, voor 40 dagen lang,
om zo goed te leren stappen en anderen mij kunnen volgen,
en om af en toe naar een ander op bezoek te gaan.

Leen mij je ogen, Jezus, voor 40 dagen lang,
om de schoonheid te bewonderen die je Vader ons heeft geschonken,
en om te leren van de natuur van zijn schepping.

Leen mij je hele leven, Jezus, voor 40 dagen lang,
om jouw woorden en daden te kunnen volgen in mijn dagelijks leven,
om straks samen met je, jouw verrijzenis te vieren met Pasen.
(Martien)
**************************************************************

Heer, inspireer ons


Heer, inspireer ons, om in de komende veertigdagentijd, enthousiast te
gaan werken in onze eigen 'levenstuin', om stil te staan bij de bloemen
in onze 'levenstuin', en hiervoor dankbaar te zijn, en om het geen wat
overbodig is als ongewenst uit te plukken, om zo een verbintenis aan te
gaan waarin uw handen en inspiratie zichtbaar worden, en we zo Pasen
stilaan kunnen verwelkomen in ons hart.
***************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jezus kwam dicht bij Jou, door stil te worden in de woestijn.
'Ik wil doen wat de Heer van Mij vraagt', zei Jezus.
Help ons om ook af en toe stil te worden, zo vinden we beetje
bij beetje de weg naar Jou.
Zo worden we stap voor stap mensen naar Jouw hart.Archief preken