Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd 24 en 25 december 2020

Preek van de week voor de Kersttijd 24/25 december 2020
Opeens stond er een engel bij de herders
en de heerlijkheid van God omstraalde hen.
Hij zei:'Ik heb een goede boodschap voor jullie.
Vandaag is jullie Redder geboren!'
(naar Lucas 2,9-11)

overweging bij dit Kerst evangelie


Kerstmis

Kerstmis is zonder twijfel het meest gevierde feest samen met oud en nieuw,
overal is het een feest van veel verlichte en versierde huizen, straten en pleinen,
van cadeaus en met je familie samenzijn, maar helaas kan dat deze keer niet.
Maria en Jozef waren onderweg van Nazareth naar Bethlehem, waar Jozef zich
voor de keizerlijke volkstelling moest laten registreren, het was een lange en gevaarlijke
tocht over bergen en dalen van meer dan 150km. Maria stond op het punt te bevallen toen ze in Betlehem waren,
maar ze konden nergens onderdak vinden, er bleek nergens nog plaats te zijn voor hun ook in geen enkele
herberg, dus gingen ze maar overnachten in een beestenstal, Jezus is dus niet geboren in een herberg of in
een paleis vol pracht en praal of in een chique villa of veilige kliniek maar in een beestenstal, Hij die de Zoon is 
van God, 'de Redder, Christus de Heer',als een weerloos kind van een onbelangrijke moeder. Maria wikkelde
haar kind in doeken en legde Hem neer in een voederbak met stro. Is er nu wel plaats voor God?
Als we zien hoe de wereld er heden ten dage voor staat vooral in deze pandemie waarin we verkeren,
maar ook door conflicten, terreur, steeds meer zinloos geweld, demonstraties tegen regels,
geweld tegen gekleurde medemensen, vluchtelingen in bizarre kampen en natuur en milieu in vernieling.
Nee, er is niet veel plaats voor God in de wereld van vandaag. Toch leerde Jezus ons bidden:
'Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel', en Hij hééft zich ook heel zijn leven
ingezet voor Gods Rijk en wil, door zijn liefde, vrede, goedheid, gerechtigheid, vergeving en barmhartigheid.
Maar blijkbaar was er ook in zijn tijd geen plaats voor God in de wereld want Jezus werd vernederd en
gekruisigd om zijn boodschap en om zijn inzet. We moeten ons wel eens afvragen, of er plaats is voor God
in ons eigen leven, in ons gezin en onze samenleving. Als we echt luisteren naar het vreugdelied van de engelen
dat ze zongen bij de herders in het veld, 'Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde voor alle mensen
die Hij liefheeft.'Dan weet je dat dat de boodschap is van Kerstmis: dat God naar ons is toegekomen om
vrede te brengen voor alle mensen die Hij liefheeft. Wil ik ook door God bemint worden door mee te werken
aan een vredigere en betere wereld, als het Kind ook in mij geboren mag worden? Dat is het ware kerstcadeau
voor alle mensen, oud of jong, arm of rijk. Het zou mooi zijn als Kerstmis daartoe een aanzet mag zijn:
de geboorte van moed, geloof en vertrouwen om mee te werken aan onderlinge verbondenheid in deze toch
al moeilijke tijd. Laat ik mij spiegelen aan Jezus, wiens komst in de wereld we vandaag vieren, en dat Gods licht
over ons mag stralen, want voor Hem is niets onmogelijk.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************

Zie je, daar in de kribbe?

Dat Kerstkind,
met zijn armen wijd open, doet je teken:
'Kom naar Mij,
jij die struikelt in de duisternis,
jij die gebukt gaat onder het gewicht op je schouders:
Ik zal je troosten.'

'Kom naar Mij,
jij die geen land meer hebt,
jij die verbannen bent of verdreven,
jij waar niemand meer naar omkijkt,
jij die geen werk of geen hoop meer hebt:
Ik zal je gerechtigheid brengen.'

'Kom naar Mij,
jij die honger hebt,
jij die niets dan ellende kent,
jij die alleen maar te lijden hebt,
jij die altijd vergeten wordt als iets wordt uitgedeeld,
en jij die van elke liefde beroofd werd.
Kom naar Mij, het is Kerst,
Ik kom om midden onder jullie te wonen,
en Ik zal je vreugde geven.'
( Charles Singer)
************************************************

Kerstmis

Kerstmis glanst als een bijzonder feest
voor ieder die de boodschap leest
en die in zijn hart zo blij bewaart
het verhaal van Jezus' komst op aard.

Kerstmis straalt warmte uit, geen macht,
even wordt het helder in de nacht,
want de hoop wordt ons gegeven
op een menselijker samenleven.

Kerstmis raakt de kern van ons bestaan
en reikt ons diepe waarden aan:
verzoening en vrede, vertrouwen en gastvrijheid,
liefde en waakzaamheid, zorg en solidariteit.

Kerstmis roept op tot echte eenvoud,
God heeft geen glitter nodig of geen goud.
Hij wil tussen mensen wonen, kwetsbaar en klein
en hoopt dat wij een spiegel van zijn liefde zijn.
( uit: Even bezinnen)

Archief preken