Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd de Openbaring 1 en 2 januari 2022

Kersttijd - Openbaring

Toen Jezus geboren was in Betlehem,
kwamen er uit het oosten wijzen, die een ster volgden,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
En ze werden vervuld met grote vreugde.
(naar Matteüs 2,1.9-11)

o
verweging bij dit zondags evangelie

Zoeken en vinden: lichtpuntjes


Het bezoek van de drie wijzen of koningen uit het oosten staat alleen bij Matteüs.
De andere Lucas, Marcus en Johannes hebben er geen woord over geschreven. Matteüs heeft het over
drie wijzen die een ster volgen, later worden het koningen genoemd, en krijgen ze een naam: Caspar,
Melchior en Balthasar. Ze werden gezien als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen uit de toen
bekende werelddelen, van daar dat men in de oorsterse kerken spreekt overhet feest van de openbaring,
want de komst van Jezus wordt op die manier
geopenbaard aan alle volkeren. Ze hadden drie geschenken bij zich, zoals goud; wat wijst op het koningschap
van Jezus, maar ook wierook; voor zijn hoedanigheid als profeet van de Blijde Boodschap, en mirre; een
soort zalvende olie, wat staat voor zijn lijden en dood maar uitmondt in zijn verrijzenis later. Ze hadden
de ster van het Koningskind gezien en gevolgd, dus zochten ze naar een paleis van een koning, maar ze waren
op het verkeerde adres in Jeruzalem, en vroegen raad bij Herodes. Het Koningskind was niet te vinden in
dat paleis, maar in een schaapsstal in Betlehem met geen koninklijke ouders, maar bij een eenvoudige
timmerman en zijn vrouw. Op dit feest van de Openbaring des Heren, wordt ons gewezen naar het kind Jezus
van Bethlehem, in Hem openbaart God zich, maar bij elke pasgeboren kindje voelen we iets van het wonder
van het leven, het wonder dat ook verwijst naar onze Schepper van alle leven. Maar Jezus is niet zomaar een
klein kindje, het staat voor de droom van een goede toekomst, betere wereld en voor alle mensen van goede
wil. Het kind Jezus, staat ook voor de hoop dat wij mensen elkaar de hand kunnen geven om samen hand in
hand te werken aan een betere wereld en toekomst, en om samen de weg te volgen, die Hij in zijn leven is
voorgegaan. Zo kan deze openbaring in ons van binnen iets doen, als het ons raakt dan draag je het met je mee
en geeft richting aan je leven. Als we iets van Jezus willen zien of ervaren en begrijpen, moeten we Hem niet
zoeken in het grote en machtige, maar in het kleine en onaanzienlijke, dat heel dichtbij is, kijk maar naar het
wonder van de natuur, van het menselijk leven en van de menselijke goedheid en zorgende liefde. Hij is er voor
de mensen, zoals wij er voor elkaar zijn, Hij is als een onzichtbare kracht en hoop, geen superdokter die alle
wonden kan helen, en alle zieken eventjes beter kan maken, maar zijn onzichtbare kracht en hoop kan ons
verder helpen in ons leven. Zoals de drie koningen, die op weg waren naar Jezus, zullen ook wij
zoekende mensen mogen zijn, zoekend naar een beetje licht in moeilijke tijden om onze weg te kunnen vervolgen.
Jezus is dat licht, is onze redding en kan weer hoop en vreugde schenken. Het feest van de Openbaring is een
feest van licht, we kennen al het licht van de adventskrans, van de kerstboom, maar hier wordt het volle licht
aan ons gegeven, om licht te mogen zijn in deze wereld die in duisternis verkeerd. Lichtpuntjes, soms zijn ze
groot soms zijn ze klein, je kunt ze zelf ook zijn.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Ster volgen


Geef me de wijsheid om de juiste ster te volgen, Heer,
en met heel mijn persoon te kiezen voor het Kind Jezus.
Laat mij Hem ontmoeten in al wie hulp nodig heeft en kwetsbaar is.
Ik weet dat ik daarmee niet de gemakkelijkste weg kies,
maar ik geloof dat ik alleen op die manier echt gelukkig kan worden.
Wil Je mij helpen die keuze waar te maken, elke dag opnieuw.
(Erwin Roosen)
***********************************************************

Een ster


Een ster aan de hemel,
heeft mensen ertoe gebracht in beweging te komen.
Heer, wij bidden tot U: maak ook ons ontvankelijk
voor de tekens die U ons geeft.
Leer ons wandelen in uw licht, naar het voorbeeld van Jezus.
Die voor ons het licht blijft van U,
en gids voor ons leven voor tijd en eeuwigheid.
*****************************************************

Op de drempel van het nieuwe jaar 2022


We zijn alweer bijna aan de laatste dag van weer een bijzonder oud jaar,
en zullen straks weer een drempel over gaan,
naar weer een nieuw en hoopvol ander jaar.

Het gebeurt wel vaker in ons leven, dat we voor een drempel staan,
het vraagt soms moed en voorbereiding om een andere periode in te gaan.

We laten het oude achter, om een nieuw begin mogelijk te maken,
helaas kan het maar weer een klein feestelijk gebeuren zijn,
en hopen uit deze crisis te geraken.

Heer, op de drempel van het nieuwe jaar willen we heel graag uw hulp vragen,
om onze wensen waar te maken en elkaar in liefde verder te dragen.
********************************************************************

Voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, wens ik jullie , (die mijn wekelijkse teksten
ontvangen en lezen) en je naasten; wat tijd om ook van kleine dingen te genieten,
en wat rust om even stil te staan bij mooie en heugelijke momenten in de schepping.
Ondanks de beperkte mogelijkheden die we nog steeds hebben, wens ik jullie toch
hoop en positieve vooruitzichten, vriendschap en aandacht om je hart ermee te
verwarmen. Maar ook sterkte om met teleurstellingen overweg te kunnen.
En ook wat humor om wat somber is, toch een kleurtje te geven.
Kortom, al is het maar een glimlachje om elke dag mee te beginnen, dat het licht,
vreugde, hoop en vrede van ons Kerstkind Jezus, jullie allemaal tot een zegen moge zijn.
Een gezond en vreugdevol nieuw jaar gewenst, met vrede en alle goeds!
(Martien)Archief preken