Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd Kerstmis 25 en 26 december 2021

Preek van de week voor de Kersttijd – Kerstmis 25 en 26 december 2021

Opeens stond er een engel bij de herders
en de heerlijheid van God omstraalde hen.
Hij zei:'Ik heb een goede boodschap voor jullie.
Vandaag is jullie Redder geboren!'
(naar Lucas 2,9-11)

overweging bij dit Kerst evangelie

Kerstmis


Kerstmis is zonder twijfel het meest gevierde feest samen met oud en nieuw,
overal is het een feest van veel verlichte en versierde huizen, straten en pleinen,
van cadeaus en met je familie samenzijn, maar helaas kan dat ook deze keer weer niet.
Maria en Jozef waren onderweg van Nazareth naar Bethlehem, waar Jozef zich voor de
volkstelling moest laten registreren, het was een lange en gevaarlijke tocht over bergen
en dalen. Maria stond op het punt te bevallen toen ze in Betlehem waren, maar ze konden
nergens een onderdak vinden, er bleek nergens nog plaats te zijn voor hun, ook in geen enkele
herberg, dus gingen ze maar overnachten in een stal buiten Betlehem, Jezus is dus niet
geboren in een herberg of in een paleis vol pracht en praal maar in een stal, Hij die de
Zoon is van God, 'de Redder, Christus de Heer',als een weerloos kind van een onbelangrijke moeder.
Maria, wikkelde haar kind in doeken en legde Hem neer in een voederbak met stro. Is er nu wel plaats
voor het Kind van God? Als we zien hoe de wereld er heden ten dage weer voor staat in deze pandemie
waarin we al bijna twee jaar verkeren, maar ook door conflicten, terreur, steeds meer zinloos geweld,
demonstraties tegen de regels die voor iedereen van belang zijn, geweld tegen gekleurde medemensen,
vluchtelingen in bizarre kampen en natuur en milieu in vernieling. Nee, er is ook nu niet veel plaats in
'Bethelem' van de wereld van vandaag. Is er wel plaats voor Hem bij onszelf, in ons eigen leven, gezin,
samenleving en gemeenschap? Als we eens luisteren naar het vreugdelied van de engelen, dat ze zongen
bij de herders op het veld:'Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'
Dan weet je dat dat de boodschap is van Kerstmis: dat God naar ons is toegekomen om vrede en hoop te
brengen voor alle mensen die Hij liefheeft. Wil je ook door God bemint worden door mee te werken aan
een vredigere en betere wereld, als het Kind ook in jou geboren mag worden? Dat is het ware kerstcadeau
voor alle mensen, oud of jong, arm of rijk. Het zou mooi zijn als Kerstmis daartoe een aanzet mag zijn:
de geboorte van moed, geloof en vertrouwen om mee te werken aan onderlinge verbondenheid in deze toch
al moeilijke tijd. Laat ik mij spiegelen aan Jezus, wiens komst in de wereld we vandaag vieren, en dat Gods
licht over ons mag stralen, want voor Hem is niets onmogelijk. Bij Kerstmis, gaat het niet zozeer om het
uitpakken van kadootjes, maar om het openen van ons hart!
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************

Zie je, daar in de kribbe?


Dat Kerstkind,
met zijn armen wijd open, doet je teken:
'Kom naar Mij,
jij die struikelt in de duisternis,
jij die gebukt gaat onder het gewicht op je schouders:
Ik zal je troosten.'

'Kom naar Mij,
jij die geen land meer hebt,
jij die verbannen bent of verdreven,
jij waar niemand meer naar omkijkt,
jij die geen werk of geen hoop meer hebt:
Ik zal je gerechtigheid brengen.'

'Kom naar Mij,
jij die honger hebt,
jij die niets dan ellende kent,
jij die alleen maar te lijden hebt,
jij die altijd vergeten wordt als iets wordt uitgedeeld,
en jij die van elke liefde beroofd werd.
Kom naar Mij, het is Kerst,
Ik kom om midden onder jullie te wonen,
en Ik zal je vreugde geven.'
************************************************

Kerstmis


Kerstmis glanst als een bijzonder feest
voor ieder die de boodschap leest
en die in zijn hart zo blij bewaart
het verhaal van Jezus' komst op aard.

Kerstmis straalt warmte uit, geen macht,
even wordt het helder in de nacht,
want de hoop wordt ons gegeven
op een menselijker samenleven.

Kerstmis raakt de kern van ons bestaan
en reikt ons diepe waarden aan:
verzoening en vrede, vertrouwen en gastvrijheid,
liefde en waakzaamheid, zorg en solidariteit.

Kerstmis roept op tot echte eenvoud,
God heeft geen glitter nodig of geen goud.
Hij wil tussen mensen wonen, kwetsbaar en klein
en hoopt dat wij een spiegel van zijn liefde zijn.
( uit: Even bezinnen)
*******************************************

Nieuw licht


Heer, op dit Kerstfeest bidden wij om licht,
licht dat onszelf en de hele wereld verlicht.
Nieuw licht, overal waar hoop het heeft moeten afleggen,
tegen angst en onverschilligheid, vooral de laatste twee jaren.
Nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken,
en niet meer geloven in U, en ook dat uw verwarmende vrede
het winnen zal van oorlog, conflicten, agressie en kilte tussen mensen.
Nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar is verminderd.
Nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien zitten,
en op elkaar uitgekeken zijn.
Wij bidden om licht, wij bidden dat het Kind van Betlehem,
geboren mag worden in ieder van ons,
en in die ene wereld van ons allemaal samen.
**************************************************************

Woord, Licht en Vuur


U die God bent, een en al liefde van begin af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven was,
is dichterbij gekomen in deze Kerstnacht.
Wij danken U en bidden: blijf voor ons, vandaag
en alle dagen van ons leven een woord van bevrijding,
steun, kracht en houvast, een licht aan de einder,
een vuur van warmte en geborgenheid.
Door Jezus, het Kindje in de kribbe van een stal,
het Kind van uw belofte, met wie U uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons.
******************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
vandaag vieren we een beetje jouw verjaardag,
we wensen dat alles wat jij deed en zei,
ook echt zal gebeuren: vrede overal, en mensen
die van elkaar houden en elkaar willen helpen,
en die vertrouwen in God om zo te leven.
Dan zal het altijd Kerstmis zijn.
******************************************

Heilige Familie


Door uw geboorte op Kerstmis,
bent U familie van ons geworden, Heer.
Graag wil ik U daarvoor danken.
Bij U voel ik me thuis!
Misschien heeft Jezus dat ook ervaren,
toen Hij U, op zijn twaalfde al, 'Vader' noemde.
Het doet in elke geval heel veel deugd wanneer
ik af en toe mag voelen dat U er bent voor mij.
(Erwin Roosen)


Archief preken