Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd weekend van de Doop van de Heer 9 en 10 januari 2021


Preek van de week voor de Kersttijd – weekend van de Doop van de Heer – 9/10 januari 2021


Toen Jezus door Johannes gedoopt was in de Jordaan,
opende zich de hemel. En uit de hemel klonk een stem, die zei:
'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind!'
( naar Matteüs 3,16-17)

overweging bij dit zondags evangelie

De doop van Jezus, een mensenzoon.

Een echte gewoonte, een koekje bij je koffie of je thee, zeker als je bij iemand op bezoek bent.
Er zijn mensen die echt kunnen genieten om hun koekje bij hun koffie of hun thee, onder te dompelen
Het koekje dat in de koffie of de thee 'gedoopt' wordt blijft uiteraard een koekje, maar veranderd toch,
zijn smaak wordt verrijkt met die van de koffie of de thee, en... het koekje is dan zachter geworden.
Zou het niet mooi zijn mocht ons doopsel van vroeger dat ook bij ons bewerkstelligen? Dat we daardoor
in verloop van tijd ook meer zachtaardige mensen zijn gaan worden? Het zou de wereld en de maatschappij
in ieder geval een stuk menselijker maken, als er wat meer van die zachtmoedige mensen zouden zijn,
tussen al die kille, harde en verbitterde mensen. Het is een mooie gedachte van ons doopsel, maar deze keer
gaat het in het verhaal van Matteüs over een heel ander doopsel: nl. dat van Jezus door Johannes de Doper.
Het doopsel van Johannes is er een van bekering, een nieuwe start maken, hij was tot de conclusie gekomen,
dat veel mensen verkeerd bezig waren in hun leven. Om ze terug op het juiste pad te krijgen, vond hij dat er
een bekering van het hart nodig was, ook bij vrome mensen. In die tijd, maar ook in onze huidige tijd, hadden
heel wat mensen God uit het oog verloren, en Johannes riep op om zich terug te keren naar God. Er kwamen
velen op zijn oproep af, ze luisterden naar hem en lieten zich dopen in de Jordaan. En zo kwam op een dag ook
Jezus langs bij zijn achterneef, als Johannes ziet dat Jezus er is, weigert hij in eerste instantie om Hem
te dopen: deze man heeft volgens hem geen doopsel nodig, want Hij is toch Gods eigen Zoon! Maar Jezus
wilde gewoon mens onder de mensen zijn, en dat onderstreepte Hij door zich ook te laten dopen door Johannes.
Hij voelde zich helemaal niet verheven boven de anderen die zich lieten dopen. Hij was mens met de mensen,
en juist als iedere andere dopeling zei Hij:'Ik wil de weg van God gaan.' En die weg van God heeft heel zijn verdere
leven getekend, een leven in dienst van Zijn Vader én ten dienste van de mensen. Zijn doop wordt gezien als het
begin van zijn openbare leven, de tijd dat Hij verkondigend en weldoende rondging en dit alles onder de hoede
van Zijn Vader, die zijn stem liet horen bij zijn doop in de Jordaan, die klonk als een bevestiging ervan: 'Jij bent mijn
veelgeliefde Zoon, in wie Ik vreugde vindt.' De keuze die Hij bij zijn doop gestalte gaf, heeft Hij in zijn actieve leven
helemaal waargemaakt, Hij koos altijd de kant van de kleine en zwakkere mensen, die het moeilijk hadden, of buitengesloten
waren van de samenleving van toen, waaronder ook zieken, gebrekkige. Maar ook zondaars en sommige tollenaars kregen
aandacht van Hem, want Hij ging bij hun op bezoek, en dat tot grote ergernis van de Joodse leiders, Farizeeën en schrift-
geleerden, want die snapten daar niets van. Jezus koos heel duidelijk niet voor hun kant, en dat bleek wel uit zijn vaak
pittige uitspraken jegens hen, om hun de les te lezen. Maar wie was Jezus eigenlijk? Een man die al meer dan twintig eeuwen
héél veel mensen inspireert in hun doen en denken. Jezus was een mens zoals elke andere mens, ook Hij moest eten en drinken
en rusten op z'n tijd, en had ook zijn emoties en verdriet, Hij kon ook bang zijn, denk maar aan de Hof van Olijven,
had ook zijn twijfels en onzekerheden, en kon ook kwaad worden. Hij voelde zich op zijn gemak onder de mensen,
en samen met zijn vrienden en vriendinnen, Hij liep niet met een mijter op en droeg ook geen met goud gestikte gewaden.
En toch was Jezus eigenlijk ook weer geen gewone mens, want Hij was Gods Zoon. In die Jezus zijn wij ook gedoopt,
met zijn Geest, die ons maakt tot kinderen van God in wie Hij welbehagen heeft.
Christen zijn is ook voor mij proberen mee te leven met de kleinen en zwakkere van deze tijd,
en aandacht en behulpzaam te zijn voor medemensen die je nodig hebben.
Als je Jezus ziet als mens met, én voor de mensen,  dan kan Hij voor mij een inspiratie zijn in mijn leven.
Jezus is meer dan een gewoon mens omdat zijn naam al meer dan tweeduizend jaar de wereld overgaat,
en nog steeds mensen in beweging brengt tot goede dingen te doen en ze ook de kracht daarvoor schenkt.
Hij wil onder ons zichtbaar worden als je er voor open staat in je leven!
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************************************

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zover gegaan, dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds mensen blijft bezielen,
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden,
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde, zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren,
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen!
*********************************************************************

Gebed

Lieve God,
Wij zijn gedoopt en dus horen we bij jou.
Dat lukt de ene dag alwat beter dan de andere.
Maar we proberen het telkens opnieuw.
Laat ons nooit los, help ons om uw beeld te zijn.


Archief preken