Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twaalfde zondag door het jaar 20 en 21 juni 2020.


Preek van de week voor de twaalfde zondag door het jaar.20/21 juni 2020.

'Als iemand voor Mij partij kiest bij de mensen,
zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel', zei Jezus.
'Weet dat zelfs alle haren op je hoofd geteld zijn!'
(naar Matteüs 10,30.32)

overweging bij dit zondags evangelie

Wees niet bang!

De tekst van deze keer is een deel van het Matteüs evangelie, waarin Jezus zijn twaalf leerlingen
op weg zendt, maar het thema draait ook om angst en bang zijn. Hij zendt zijn leerlingen op weg met
geen gemakkelijke opdracht, Jezus was zich er goed van bewust dat zijn boodschap, naast vrede en hoop
ook verdeeldheid kon zaaien. Hij wist immers, dat zijn leerlingen als schapen onder de 'wolven' konden zijn, 
dus was het normaal dat ze angst hadden en er bang voor waren. En dat zijn wij ook weleens, al praten we daar niet
zo graag over.Wees niet bang voor de mensen zei Jezus tegen hun, maar in de begintijd van het christendom
hadden die woorden een bijzondere betekenis, want het was een moeilijke tijd voor de nog jonge geloofs-
gemeenschap, daardoor werden Jezus' volgelingen soms ook vervolgd, voor je geloof uitkomen had iets bedreigends.
Daarom gaf Hij bemoedigende woorden mee voor zijn leerlingen en...voor ons, om trouw te blijven aan je overtuigingen
en dat je je niet moet laten beïnvloeden door wat anderen denken en zeggen, en niet bang te zijn voor de reacties
van mensen uit je omgeving, maar eerlijk de weg gaan die jezelf als de juiste vindt, ook als je onbegrip en
tegenwerking ondervindt. Jezus' leerlingen werden op veel plaatsen vervolgd en moesten soms hun verkondiging van
het geloof met een marteling of de dood bekopen, het waren bange tijden voor veel aanhangers van Jezus.
Maar Jezus roept hen op zich niet door angsten te laten overmannen, want God houdt je vast en in zijn handen
ben je veilig. Angst, bang zijn, wanhoop het is ons ook allemaal niet vreemd, angst voor het onbekende, voor de
toekomst, voor de virusperiode waarin we nu verkeren, of voor ziekte en dood. Hoe anders, verfrissend en hoop-
gevend klinkt Jezus dan:'Wees niet bang', herhaalt Hij drie keer.'Wees niet bang voor de mensen, wees niet bang
voor hen die je in dit leven kunnen treffen, wees niet bang voor wat je zou kunnen gebeuren, want je leeft in Gods hand.'
En Hij voegt eraan toe:'Buiten de wil van je Vader zal niet één mus op de grond vallen, en jij bent toch meer waard dan
een zwerm mussen!' Wees niet bang, want God draagt je elke seconde van je leven, in wat voor pijn en in welk
verdriet je ook leeft of welke situatie je ook bedreigt of ellende waarin je je bevindt: God is aan je zij. 'Kom maar
naar Mij, als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal je rust geven.' Nee, Hij zal je pijn niet doen verdwijnen,
Hij zal je ziekte niet genezen en geen wonder verrichten, want dan zou je leven een aaneenschakeling van onmogelijke
wensen en verlangens worden, maar Hij geeft je wel kracht, moed en hoop om er mee om te kunnen gaan en te aanvaarden.
En hoe dieper mijn vertrouwen in Hem, hoe lichter de last en hoe opbeurender de rust, omdat Hij mij nabij is.
God helpt waar mensen elkaar ook helpen en bijstaan, waar dat gebeurt hoef je niet bang te zijn, de boodschap van Jezus
is ook voor mij in deze tijd nog heel actueel.
( preken.be + embe)
*************************************************************************************************************

Gebed
Gij hebt onze harten geraakt met uw adem.
Uw heilig vuur zoekt bij ons onderdak, een huis, een lichaam.
En waar onze nacht duister is, waar het wachten ons onverschillig maakt,
daar gaat Gij als een zon over ons op.

Geef ons dan in die Geest van de nieuwe dag: diepe blijdschap,
ware wijsheid en de moed om getroost te leven in deze wereld.
In vertrouwen dat Gij zelf bij ons zijt, mét ons gaat.
( S.De Vries)
****************************************************************

Aanroepingen
God van alle leven,
zend uw Geest om allen te troosten
die zich machteloos en eenzaam voelen.

Schepper van het licht,
zend uw Geest om hoop te brengen
aan mensen voor wie de toekomst duister is.

Stem die ons roept,
zend uw geest over alle gedoopten
en vuur hen aan tot dienstbaarheid.

Schenker van vrede,
zend uw Geest om rust te brengen
waar mensen leven in ruzie en conflict.

Barmhartige liefde,
zend uw Geest om vergeving te schenken
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.

God, onze Redder,
zend uw Geest, de trouwe Helper
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn,
om hen te sterken die rouwen om iemand die gestorven is.

 

Archief preken