Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent 4 en 5 december 2021

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent 4 en 5 december 2021

Johannes verkondigde een doop van bekering,
zoals geschreven staat bij Jesaja: Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht; en iedereen zal de redding zien die van
God komt.
(naar Lucas 3,3-4.6)

overweging bij dit zondags evangelie: Een berg in Gods straatje? Graaf hem af!

Vandaag ontsteken we de tweede kaars op de adventskrans, deze Adventskrans is nog niet zo heel erg oud,
hij werd voor de eerste keer opgehangen in Hamburg in 1839, een priester was samen met kinderen in een
weeshuis om de Advent te vieren. Lucas noemt in het begin van zijn verhaal een aantal belangrijke bestuurders
en machthebbers uit de tijd van Johannes de Doper, de zoon van Zacharias, hij was een nogal ruige verschijning,
die grote indruk maakte op zijn tijdgenoten. Lucas verteld verder dat het woord van God over Johannes kwam,
toen hij in de woestijn leefde. In de stilte van de woestijn vond hij God, of beter gezegd: God vond Johannes! Hij vond dat de
mensen met een verkeerd gedrag, zich moesten bekeren en verandering in hun leefwijze moesten doen, kortom
anders moesten gaan leven, hij zei:'Bereidt de weg van de Heer, graaf de heuvels af, vul de dalen en maak de
weg recht, vrij van kronkels. Deze Adventstijd is hèt moment om met deze werkzaamheden te beginnen voor
jezelf. De Heer komt, baan voor Hem de weg.
De Heer kan enkel komen als je ruim baan voor Hem maakt, en je ervoor open stelt. Ook wij worden opgeroepen om oneffenheden en hobbels uit ons eigen leven op te ruimen, én
in de samenleving waar we deel van uitmaken, de grootste hobbel is misschien wel de haast waarmee we elkaar
voorbij lopen, dat we vaak geen tijd en aandacht hebben om iets voor een ander te doen. Vergeet niet: geluk zit
niet in grote dingen, maar veeleer in kleine dingen die we voor elkaar doen. Geen tijd, beheerst vaak ons leven, we
hebben te vaak geen tijd voor een ander, maar ook geen tijd voor onze Heer, om van harte te luisteren naar Jezus'
Boodschap, maar ook om even tijd te nemen over de zin van ons leven, en wat er allemaal in onze samenleving afspeelt.
En wat is bekering? Dat is niets anders dan proberen te leven naar Jezus' enige opdracht:’ Bemin God bovenal, en je
naaste als jezelf.' Daardoor ontstaat een wereld van vriendschap, begrip, respect, eerlijkheid en bezorgdheid, in ons eigen leven maar ook in de samenleving,
Misschien dat deze coronapandemie, op den duur toch meer eenheid
in onze wereld zou kunnen brengen, door de medemensen in achtergestelde landen, zoals bijv. Afrika, ook allemaal
te vaccineren, en niet alleen met welvarende landen bezig te zijn, zo kunnen we dan weer verder samenleven, in een
meer gelijke gemeenschap op deze aardbol. We kunnen proberen met ons hart, onze ogen, handen en voeten om die
kromme weg tussen de wereldbevolking weer wat rechter te maken, en ook die kromme weg in ons eigen leven, recht
maken. Zou deze Adventstijd ook zo kunnen zijn, dat we van elkaar ook iets verwachten, en elkaar bevestigen?

(Preken.be + Martien)
********************************************************************************************************

Aan het werk

In de drukte van deze dagen voor Kerstmis, raak ik uw spoor wel eens kwijt, Heer.
Daarom wil ik U vragen, dat U mij een woestijn van stilte aanwijst,
waar ik uw woord klaar en duidelijk kan horen, en waar ik me opnieuw gezonden weet,
om bergen van ongelijkheid tot op de grond af te graven, en bochtige wegen
van onrecht recht te maken. Laat mij geloven, dat U ook in mij Mens wil worden,
en dat daarin mijn bevrijding ligt.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************

Veranderen

Heer, in de persoon van Jezus,
bent U op een niet mis te verstane manier in de wereld gekomen.
Help ons om te proberen anders te gaan leven.
Help ons om, in plaats van hobbelige paden te bewandelen,
rechte wegen te banen voor onszelf maar ook voor anderen.
Stimuleer ons, om wat meer aan anderen en wat minder aan onszelf te denken.
Dan zal het samenleven van mensen, wat meer beantwoorden aan uw droom.
*********************************************************************

Op zoek naar die ster

Heer, ik vraag U; geef mij de kracht
om in deze donkere dagen op zoek te gaan
naar die ene ster, die mij naar het Kerstkindje zal brengen,
en op zoek te gaan naar het lichtje in ieder van ons,
dat soms helder en soms verborgen is.
Dat iedereen vervuld mag worden van hoop
en delen in uw droom van vrede.
****************************************************

Archief preken