Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweeentwintigste zondag door het jaar 1 en 2 september 2018

Preek van de week voor de  tweeëntwintigste zondag door het jaar 1 / 2 september 2018

Toen enkele Schriftgeleerden opmerkten dat zijn leerlingen de wet niet respecteerden,
zei Jezus tegen hen: 'Huichelaars, jullie eren Mij wel met de lippen, maar jullie hart is ver van Mij'.
( naar Marcus 7,1-6)

overweging bij dit zondags evangelie
Bij Jezus gaat het om het hart


Deze keer vertelt Marcus in zijn evangelie hoe Jezus in conflict komt met Joodse tradities.
Aanleiding daartoe was het gedrag van zijn apostelen:
'Waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen?'
Achter deze vraag hoor je duidelijk het verwijt:'Dingen die al eeuwen lang in gebruik zijn, gooi je zo maar niet overboord!'
Jezus geeft geen direct antwoord op deze vraag, maar met een regel uit de Schrift raakt Hij de kern van het probleem:
'Dit volk eert Mij met de lippen, en de mond, maar...hun hart is ver van Mij!'
Jezus wil heel bewust de dienst aan God verinnerlijken, God wordt niet gediend door uiterlijke praktijken zoals o.a. de reinheidsvoorschriften,
Hij wil gediend worden door heel de persoon en in iedere levenssituatie.
Niet dat Jezus zich verzet tegen gezonde tradities, maar Hij verzet zich wel bewust tegen verstarde regels, gewoonten
en zinloze praktijken uit het verleden, waarin de levende mens zichzelf niet meer kan terugvinden en niet meer aangepast is aan zijn levensgevoel. Jezus zegt daarom tegen de mensen:'Luister en probeer me te begrijpen: Iets wat van buitenaf bij de mens binnenkomt, kan hem niet onrein maken'.
'Een mens wordt onrein door wat er via zijn hart naar buiten komt' Wat is dan onrein?
De Farizeeën verstonden daaronder bijv. ook het niet wassen van de handen voor de maaltijd.
Maar dat is een regel die niet door God gesteld is, het is een regel van mensen.
Door de overlevering hebben zij deze regels van hun voorouders meegekregen, het is echter een regel die oorspronkelijk was ingesteld voor de pelgrims op weg naar de tempel in Jeruzalem.
Het stof van onderweg maakt hun niet onrein, maar wat niet goed is wat uit hun hart naar buiten komt.
Jezus vindt de wet van God ( tien geboden of woorden) heel belangrijk, daarin zit de kern vanwaar het in het leven omgaat.
Hij weet dat je met de vroomste houding, en zelfs met goede bedoelingen, toch tegen God kunt ingaan.
Dat gebeurt als je het welzijn van je medemensen niet respecteert, mensenregels, hoe goed ze ook bedoeld zijn,
mogen nooit ingaan tegen de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, of tegen de liefde, het grootste gebod.
Want dan spreekt Jezus van onreinheid, uit het hart van de mens komt reinheid of onreinheid.
In het evangelie worden veel vormen van onreinheid genoemd, zoals bijv. diefstal, hebzucht, bedrog, ontucht, moord, kwaadaardigheid en afgunst.
Maar daar tegenover kunnen we evenzoveel kenmerken noemen die een mens juist rein maken.
Wat te denken van: liefde, hartelijkheid, zorg en aandacht, medeleven, verdraagzaamheid en trouw.
Er wordt toch ook wel eens over iemand gezegd: die kan knap lastig zijn, maar hij heeft het hart op de juiste plaats,
of hij heeft een klein hartje maar dat is wel van goud, of ruwe bolster maar blanke pit.
We hebben het dan niet over iemands hart dat gezond is, maar dat hij of zij rein is en deugt, dat er goede dingen uit zijn of haar hart komen. En is het ook niet juist dat, wat een mens houvast geeft?
Kunnen vertrouwen of terugvallen op diegene die het hart op de juiste plaats hebben, geeft houvast in je leven.
Probeer ik zo'n mens te kunnen zijn, en veel van die mensen te mogen ontmoeten.
( preken.be + embe)
*************************************************************************************************************************************

Geweld
We schrikken telkens van de berichten in de media over geweld, we wennen er niet aan, gelukkig maar.
Wie went aan geweld, aan berichtgeving  over geweld, zit al op een verkeerd spoor.
Geweldpleging hoort niet bij echt mens zijn, bij een samenleving van mensen die medemenselijkheid en vrede nastreeft.
Wij willen dat iedereen veilig, rustig en behaaglijk kan leven.
Dat is de wens van de ene mens voor de andere als we een oprecht, warm hart hebben.
Hoe kunnen we daar aan werken?
* Zeker door ons hart, onze ogen en oren open te houden voor alle mensen om ons heen op de hele wereld.
* Door onze handen uit te steken om hulp te bieden waar nodig is.
* Door van ons bezit te willen delen met de armen opdat er een rechtvaardiger verdeling komt op aarde.
( uit: Even bezinnen)

Archief preken