Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 8 en 9 juli 2017

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 8/9 juli 2017

'Kom naar Mij toe als je afgemat bent', zei Jezus, en Ik zal je rust geven.
Kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart.'
(Lees ook Matteüs 11,25-30)

Overweging bij dit zondags evangelie
Jezus wil ons rust en vrede geven, maar vaak lopen wij veel te snel
en hebben  we zelfs geen tijd om het even stil te maken.
Jezus wil ons laten voelen hoe warm het hart van God voor ons is,
maar dan moeten we wel even blijven staan.
Jezus wil ons een levensweg tonen die ons ten diepste gelukkig zal maken,
maar Hij nodigt ons wel uit om die weg wel te durven gaan, ook als het op momenten
misschien veeleer tegenvalt.
wij mogen er echt op vertrouwen dat God het goed met ons voor heeft en dat Hij alleen het beste voor ons wil. 

Midden in de wereld staan

Bij sommige christenen is God nog steeds geen gesprekspartner, maar een strenge baas,
die graag kruisjes op onze schouders legt.
Hij beproeft hen, en zadelt de mensen van wie Hij houdt op met allerlei ziektes en problemen,
en wanneer het Hem uitkomt berooft Hij ons van onze dierbaren.
Zo'n God dienen lijkt geen prettige zaak.
Maar Jezus laat ons ontdekken dat God anders is, God laat soms inderdaad toe, dat ik problemen heb,
zoals Hij het ook toeliet, dat Zijn Zoon Jezus in de problemen kwam,
Maar ook dan blijft God een sterke kracht, als heel mijn vertrouwen op Hem stel. In Jezus kunnen wij zien dat lijden  zin kan hebben voor heel de mensheid. Jezus, zegt niet: Zalig als je Mij volgt, want dan zal je niets overkomen, nee,
Hij zegt: Zalig die vrede brengen... in moeilijke situaties ;en zachtmoedig blijven bij problemen.
Jezus vrijwaart mij niet van  allerlei tegenslagen, Hij wil dat ik midden in de wereld blijf staan,
en dat ik probeer alle problemen ten goede te keren.
Hoe zit het dan met ziekte?
Schiet er iemand iets mee op als ik lange tijd ziek in bed lig?
In het christelijk denken heeft lijden altijd een grote waarde gehad.
Maar het kan ook zuiverend werken, om een beter zicht te krijgen
 op wat in mijn leven echt belangrijk is.
De liefde tot God en mijn naasten is; wat van echte, blijvende waarde is.
En met dat soms zo moeizaam verworven inzicht, kan ik voor anderen een licht betekenen.
En hoe zit het dan met de dood van een dierbare?
In de meeste gevallen laat God de natuur zijn gang gaan.
 Waarom sterft de één eerder dan de ander?
 Omdat de één een wat sterker gestel heeft dan de ander.
Of als iemand komt te overlijden bij een ernstig verkeersongeluk, heel erg, maar het gebeurt.
Zoiets is natuurlijk helemaal niet Gods wil.
God staat echt niet met een grote draadschaar klaar om op een willekeurig moment
iemands levensdraad door te knippen.
Maar Jezus laat ons echter wel midden in de wereld staan en zegt: Door er goed op te reageren
kun je veel leed overwinnen, en zal het minder zwaar wegen, Ik zal je steun en kracht geven
om rust en verlichting te ervaren.
Ik vraag God meestal of Hij mij wil bevrijden van problemen, dat deed Jezus ook.
Dus waarom zou ik het niet mogen, maar Jezus' gebed eindigde wel altijd met de woorden:
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede, Jezus vertrouwde toch altijd op de goedheid van God:
Wat er ook gebeurt, God heeft het beste met Mij voor, en dat geldt ook voor ons.
Als ook ik vertrouw, en verder durf te gaan, zonder precies te weten hoe alles zal aflopen
zal het leed niet direct van mij afgenomen worden, maar wel lichter gaan wegen.
Samen met God en samen met elkaar zal het een stuk beter gaan, en kan het ons tot elkaar brengen.
Wat Jezus deed, moet ook ik proberen te doen.
Als ik meeleef met anderen en tot steun ben, zoals Jezus meeleeft met mij,
 kan ik ook verlichting brengen.
"Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal je rust en verlichting schenken".
Probeer ik in die geest deze opdracht ten uitvoer te brengen.
Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar Jezus nodigt mij uit om twee dingen te doen:
enerzijds mag ik tot Hem komen met mijn zorgen, Hij zal mijn last verlichten, mij troosten, vergeven
en nieuwe kansen geven.
Anderzijds vraagt Jezus mij om Zijn juk op mijn schouders te nemen, Hij wil met mij delen,
in pijn en verdriet, als ook in liefde, vertrouwen en blijdschap.
Kortom, Hij vraagt of ik leerling wil worden, en dat ik Zijn wijze woorden zal zien
als een zacht juk, dat mij rustig maakt.
( Frank Domen pr. en nabbi)

*********************************************************************************************
Ik ben er...
Ik ben er voor jou in alle situaties.
Ik ben er als je angst hebt.
Ik ben er als je alleen bent.
Ik ben er als je denkt dat het zo niet meer verder kan.
Ik ben er als je het niet meer ziet zitten.
Ik ben er als je jezelf niet meer kunt verdragen.
Ik ben er als je verlangt naar tederheid.
Ik ben er als je moeite doet om te beslissen.
Ik ben er als je sterk zou moeten zijn en je voelt je zwak.
Ik ben er als je je overvraagd voelt en niet kunt slapen van de zorgen.
Ik ben er als een vriend die je nooit in de steek laat.
Ik ben er als een moeder die met je meevoelt en die je helemaal begrijpt.
Ik ben er als een vader die je hulp en leiding biedt.
Altijd ben Ik er voor jou.
 

Archief preken