Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag door het jaar 30 en 31 januari 2021


Preek van de week voor de vierde zondag door het jaar 30 en 31 januari 2021

Op sabbat ging Jezus naar de synagoge.
Hij gaf er onderricht en genas iemand die in de greep was van een onreine geest.
En als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
( naar Marcus 1,21-28)


overweging bij dit zondags evangelie

Bezeten van...

Het openbaar leven van Jezus is pas begonnen, Hij heeft net vier volgelingen geroepen nl:
de gebroeders Petrus en Andreas, en Jacobus en Johannes. De evangelist Marcus laat
er geen gras overgroeien, hij is nog maar pas aan zijn verhaal begonnen, of Jezus zit
al in de synagoge van Kafarnaüm in het dorp waar Hij woonde. En daar begint Hij de
aanwezigen kennis bij te brengen en uitleg te geven, want in Jezus' tijd konden maar heel
weinig mensen lezen of schrijven, ze konden de teksten van de Schrift, de Wet bijv. niet
lezen, laat staan begrijpen. Daarom waren er de Schriftgeleerden die wel geschoold waren in
wat we nu Bijbelstudie zouden noemen, zij legden de mensen uit wat wel en wat niet volgens
de Schriften was, en hoe ze moesten leven met alle regels en wetten. De Schriftgeleerden
genoten aanzien en werden met rabbi aangesproken. Ook Jezus werd beschouwd als een rabbi
uit Nazareth, omdat Hij immers ook kon lezen en de Schrift kende, maar Hij legde die heel anders 
uit dan de Schriftgeleerden. Het verschil zat hem in het gezag (bijzondere gave), waarmee Hij
dat deed, er ging van Hem iets uit wat de de aanwezigen in de synagoge echt raakte, wat bij ze
binnenkwam. Jezus heeft zijn hart op de juiste plaats, daarom spreekt Hij met gezag, Hij heeft
zijn hart op de tong. Hij bracht in de synagoge aan het licht wat mensen kon bezielen, maar ook
waardoor ze 'bezeten' konden raken. Maar plotseling onderbreekt iemand Hem, een man begint te
schreeuwen en brengt enkel wartaal uit richting Jezus,' Komt U ons vernietigen?', roept hij tegen
Jezus, maar Jezus wordt niet boos. Het is iemand met een 'onreine' geest wordt ons vertelt in dit
evangelie. 'Een onreine geest', wat moeten we daar onder verstaan? Mogelijk bedoelt Marcus
daarmee, dat die man bezeten is van het kwaad, tegenwoordig zouden we denken aan stoornissen die
in de psychiatrie behandeld moeten worden, bij mensen met wartaal en die gekke dingen doen. Maar
ook nu nog leven we in een wereld die bezeten is van veel soorten 'boze' of zieke geesten, zoals bijv.
hebzucht, machtswellust, zelfoverschatting,

de demonstranten van viruswaanzin, en de Trump aanhangers die een paar weken geleden het Capitool
in Washington bestormde, waarbij mensen gewond raakten en vijf het leven lieten, maar ook vele soorten
van verslavingen, en de ik wil dit, en ik wil dat mentaliteit die als maar groeit, zonder rekening te houden
met anderen of het milieu. Het lijkt wel of door deze coronatijd, steeds meer 'boze' of zieke geesten
in de mensen naar bovenkomen en worden aangewakkerd. Maar de luidruchtige bezetene met zijn 'onreine'
geest in de synagoge van Kafarnaüm was echter voor Jezus geen stoorzender, Jezus paste geen therapie
toe en trad niet op als dokter, maar deze man bood Jezus de gelegenheid aan om hem uit te leggen wat Hij 
aan het betogen was. Jezus had uitgelegd dat het rijk van God nabij was; dat het elk moment kon doorbreken,
en toen was de verwarde man uit geflipt, Jezus' woorden brachten hem terug tot zichzelf, zijn goede ik.
Wat Jezus voor deze man deed, is een teken van wat Hij voor ons allemaal wil doen, mensen bevrijden van hun
bezetenheid, en dat kan van alles zijn. De man in dit verhaal was bereid Jezus bij zich binnen te laten, want
Jezus kan enkel redden wat Hij mag 'aanraken'. Hij oefent geen macht uit, maar laat ieder van ons in zijn waarde,
het is de keus die jezelf maakt. Jezus blijft mensen boeien, omdat Hij oproept wat in het hart van ieder van ons
bewust leeft in goedheid, liefde en sociale inzet. Hij kan na meer dan tweeduizend jaar, ook mij blijven boeien
omdat Hij waarden in mij oproept die altijd actueel blijven, waarden die alles te maken hebben met mijn
worsteling om vrede, gerechtigheid en een leefbare wereld, en... een leefbaar milieu. Wat een genade om
in je leven over zo'n navigatie te kunnen beschikken als het Woord van Jezus.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************

Zeg niet onze Vader...

Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel, als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd, als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet uw rijk kome, als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet uw wil geschiede, als je geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of buren.
Bid niet voor een leven zonder bekoring, als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad, als niet op zoek bent naar het goede.
Zeg niet amen en zo zij het, als je dit gebed niet ter harte neemt.
( gebed uit Tsjaad)
*************************************************************************

Handen

Twee handen heb je gekregen
Twee handen om mee te spelen
Twee handen om vast te houden
Twee handen bij vreugde en verdriet
Twee handen die trouw beloven
Twee handen bij zorg en pijn
Twee handen openen zich in vriendschap
Twee handen openen zich als welkom
Twee handen die geven en nemen
Twee handen zeggen meer dan woorden.
************************************

Gebed

Lieve God,
Dank je wel voor Jezus, Hij heeft ons veel verteld over jou.
Hij helpt ons om altijd bij jou te horen.
Door zijn voorbeeld weten we hoe we trouw aan jou kunnen zijn.
********************************************************


Archief preken