Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Advent 18 en 19 december 2021

Preek van de week voor de vierde zondag van de Advent 18 en 19 december 2021

Toen Elisabeth Maria hoorde, riep ze uit:'Gezegend ben jij, Maria.
Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
Gelukkige vrouw, zij die gelooft!'
(naar Lucas 1,40-43.45)


overweging bij dit zondags evangelie


Maria op bezoek


We vieren deze zondag de vierde en laatste zondag van de Advent.
Het feest van Kerstmis, de geboorte van onze Heer, nadert. De lezingen van deze zondag stralen een en al verwachting uit.
Het evangelie van deze zondag is uit het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas.
Ook in dat hele eerste hoofdstuk van Lucas gaat het over verwachting.
Het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes (de Doper).
Zacharias, een priester hoort dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden.
Op zich al een wonder, want Elisabeth is al op leeftijd en leek onvruchtbaar.
Vervolgens hoort Maria van de engel Gabriël, dat zij zwanger zal worden.
Haar zoon moet zij Jezus noemen.
Haar zoon zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
Nadat Gabriël haar verteld heeft, dat haar familielid Elisabeth ook zwanger is,
reist Maria met grote spoed naar Elisabeth. En daar begint het evangelie van deze zondag.
Als Maria bij Elisabeth aankomt, is Elisabeth ongelooflijk blij. En ze zegt die bijzondere woorden:
“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van de Heer naar mij toekomt? “
Zelfs Johannes, het kind in haar schoot, springt van vreugde op.
En zo horen we van twee vrouwen, die zwanger zijn van twee bijzondere mensen.
Elisabeth is zwanger van Johannes de Doper, de voorloper van de Heer.
Maria is zwanger van Jezus, de Zoon van God. Beiden leven in de verwachting van de komst van hun zonen.
Ook wij mogen in deze tijd leven vol verwachting. We wachten op de komst van de Heer.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn Zoon heeft gezonden op de wereld te redden, zegt die andere evangelist Johannes.
Het is het grote geheim van ons geloof.
We mogen geloven dat de Heer ook ons nabij is.
We mogen op de nabijheid van onze Heer vertrouwen in moeilijke tijden voor onze wereld,
we mogen op Hem vertrouwen ook als het soms donker is in ons eigen leven.
We wachten op de komst van de Heer. Hij is een man van vrede, naar de woorden van de eerste lezing.
Hij brengt vrede in onze wereld. Hij brengt vrede in ons hart. Geprezen zij onze God.
En laten we een beetje op elkaar letten.
Bezinning door R. Bouwman voor 18/19 december 2021

Vierde kaarsHeer, onze Vader, het licht van de vier kaarsen brandt.
Daarmee zeggen we elkaar dat niet langer het donker onze weg is,
maar wel het Licht van uw goedheid en mensenliefde.
Laten we bidden dat wij uw Weg mogen gaan,
in ons leven waar dan ook: de Weg van het Licht,
een Weg van onderlinge goedheid en mensenliefde.
***********************************************************

Maria


Graag wil ik aan Maria een bijzondere plaats in mijn leven geven, Heer.
Haar groot geloof en haar dienstbaarheid, zijn voor mij een voorbeeld om na te volgen.
En haar vreugde toont mij de weg, hoe ik in deze moeilijke tijd,
en met de mensen met wie ik dagelijks samenleef, toch christen kan zijn.
Heer, laat aan mij dan ook zien dat ik ondanks alles,
toch bij U vreugde, hoop en kracht mag vinden.
****************************************************************************

Dankbare Maria


"Ik ben God zo dankbaar, mijn hart zingt voor God, die ons zal redden.
Hij heeft oog gehad voor mij, een onbelangrijke vrouw.
Iedereen zal voortaan mijn naam kennen en mij gelukkig prijzen.
God heeft grote dingen voor mij gedaan, zoals voor alle kleine mensen.
Zijn naam is heilig, Hij is oneindig goed en iedereen kan tot Hem bidden.
Hij is machtig en zet de hoogmoedige mensen op hun plaats.
Hij neemt de macht af van wie er misbruik van maakt.
Wie klein is, maakt Hij groot, wie honger heeft, geeft Hij veel goede dingen,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot van zijn volk aan, zoals Hij onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn belofte van trouw aan Abraham en aan wie na hem kwam,
tot in eeuwigheid.
***********************************************************************

Archief preken