Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Advent 21 en 22 december 2019.

Preek van de week voor de vierde zondag van de Advent 21/22  december 2019.

Toen Maria zwanger bleek te zijn, verscheen in een droom een engel aan Jozef, die zei:
'Wees niet bang Maria als vrouw te nemen!
Wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest.'
(naar Matteüs 1,18.20)

overweging bij dit zondags evangelie

Vrees niet, er kan iets moois uit groeien
Enkele jaren na Jezus' dood, schreven zijn beste vrienden en medestanders, de evangelisten,
Zijn levensverhaal neer, om het levendig te houden...en niet alleen in de streek van Galilea, Bethlehem, Nazareth,
of Jeruzalem werd dit verhaal verteld, nee, over de hele wereld werd het verspreid in de loop der tijden,
zodat ook wij het vandaag de dag nog kunnen lezen en doorvertellen aan elkaar.
Ieder jaar rond Kerstmis horen wij opnieuw die verhalen over de geboorte van Jezus, en we vinden ze zo vanzelfsprekend
dat we ons niet altijd realiseren wat er zich eigenlijk afspeelt in deze verhalen. Maria en Jozef, twee eenvoudige mensen uit Nazareth,
waren verloofd met elkaar en hadden waarschijnlijk al plannen zitten maken over hun verder samenleven:
waar ze zouden gaan wonen, over de evt. te verwachten kinderen, wat met de timmerwerkplaats, enz.
En dan opeens worden die toekomstdromen door elkaar geschud, God komt hun leven binnen en vraagt d.m.v.de aartsengel Gabriël
aan Maria of zij de moeder wil worden van Jezus, zijn Zoon. Maria schrok van die vraag volgens het verhaal, dat was iets waar ze
helemaal niet aan gedacht had, en wat ze zich ook maar moeilijk kon voorstellen. Wat mag dat wel betekenen, vraagt ze zich af
en hoe zal dat allemaal gaan gebeuren, het is een beslissend ogenblik in haar leven, en van haar antwoord zal ook de rest
van haar verdere leven afhangen. God stelde haar voor een moeilijke keuze.
Met een groot vertrouwen en diep geloof spreekt Maria dan die eenvoudige woorden:'Zie de dienstmaagd van de Heer,
mij geschiedde naar Uw woord'. Al ziet ze niet hoe dat alles zal verlopen en waartoe het zal leiden:'Ik wil afzien van mijn plannen
en doen wat Gij van mij vraagt'. Ook Jozef had het moeilijk om dat allemaal te begrijpen, hij dacht er zelfs aan om in stilte
van Maria te scheiden omdat de zwangerschap niet van hem was, maar hij doet dat niet want in een droom krijgt hij een
onbegrijpelijk verhaal te horen: het kind in de schoot van zijn verloofde is van de heilige Geest. En wat doet hij?
Hij gelooft in het ondenkbare, hij gelooft in 'God met ons', hoe onbegrijpelijk dat ook voor hem is. Jozef luistert naar Gods woord
en ook hij wil zich ten dienste stellen van Gods bedoelingen. In hoeverre lijk ik ook op Jozef? Ben ik ook bereid te geloven
in de woorden van God en zijn Zoon Jezus? Geloof ik écht, of is mijn geloof niets meer dan meegaan in een leuk verhaaltje?
Maakt mijn geloof echt deel uit van mijn leven? Wordt mijn leven zinloos als ik niet meer zou geloven? En ben ik net als Jozef,
bereid om te leven in en naar Gods liefde, vrede en gerechtigheid? Of vind ik ook dat maar een verhaaltje dat ik het liefst
van me afschud, want het kost moeite en het is niet altijd gemakkelijk om zo te leven. Twee doodgewone mensen in Nazareth,
maar God heeft hen nodig, want alleen dankzij hun jawoord kan God zijn verlossingswerk beginnen. In het komend Kerstfeest stelt
Jezus mij de vraag: mag ik in je leven binnenkomen? Wil je dan je hart voor mij openstellen? Ben je bereid om je eigen plannen een beetje op te geven en te doen wat Ik vraag? Ik heb jou nodig om in deze wereld Mijn droom van vrede en vreugde werkelijkheid te laten worden.
Want zonder mensen die 'ja' willen zeggen zal mijn Rijk er nooit komen. In de hotels, restaurants en nachtverblijven van Bethlehem
was toen geen plaatsje meer vrij op Kerstavond, laat ik de deur vlug openmaken als aan mijn 'deur' wordt aangeklopt en zeggen:
'Maranatha'! Kom,Heer Jezus kom.
( preken.be + embe)
*************************************************************************************************************************

Gebed
God, U wijst ons de weg naar het licht.
En wij zijn zo druk bezig met onszelf dat we niet zien wat er rondom ons afspeelt.
We weten niet wat er boven ons gebeurt en onder ons, links van ons en rechts van ons,
We leven ons leven met oogkleppen op, willen niet weten van honger en ellende,
vluchtelingenstromen, opwarming van de aarde, huiselijk geweld en mensen die gebruikt worden als slaven.

God, u nodigt ons uit om met aandacht te leven voorbij ons eigen gelijk.
U nodigt ons uit om ons heen te kijken, niet weg te kijken, te helpen waar we kunnen
en de tekenen te zien van hoop en licht in de ogen van de ander.

God, help ons om de weg naar binnen te gaan en werkelijk te luisteren naar U,
meer met ons hart dan met onze oren.
Dan kunnen we uw liefde ervaren en kan het licht in ons doorbreken.
( René Hornikx)
*********************************************************************************************

4e week Advent
Ik mag de moeder van mijn Heer ontmoeten
gezegend heeft mijn God jouw schoot
mijn ongeboren kind wil jou zelfs groeten
zijn vreugde is zeer groot.

Gelukkig is de mens die dit gelooft
de liefde heeft hem aangeraakt
vertellen zal hij wat hem is beloofd
zo wordt God groot gemaakt.
( Ina van der Welle)
 

Archief preken