Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Paastijd 6/7 mei 2017

Preek van de week voor de vierde zondag van de Paastijd -in het A jaar 6/7 mei 2017

'Ik ben de deur', zei Jezus.
'Wie door Mij binnenkomt, zal gered en bevrijd worden.
Ik ben gekomen opdat je leven mag bezitten, en wel in overvloed.'
( lees ook  Johannes 10,1-10)

overweging bij dit zondags evangelie

Een vertrouwde stem en open deur

Jezus gebruikt graag voor zichzelf beelden uit het herdersbestaan,
 Hij is de deur naar de schaapsstal, een betrouwbare toegang voor het leven.
Door Hem klinkt ook de vertrouwde stem van de Herder, die zijn schapen vooruit gaat.
Al die beelden spreken van bevrijd leven, van ruimte en van een weldadige toekomst.
In Jezus is niets van een bedreiging of plaats voor angst en dood.
Door te luisteren naar Zijn stem kunnen mensen nieuwe wegen gaan.
Hij roept op om zelf bevrijdend te leven en om ruimte te scheppen voor anderen.
Jezus is een levende uitdaging om stem te geven aan diegene die monddood gemaakt zijn.
Door mijn woorden mag Hij spreken over bevrijding en verlossing voor iedereen.
Door mijn daden mag Zijn diepste wens aan het licht komen in onze wereld:
vrede, recht, liefde en geluk overal voor iedereen.
Zijn manier van leven is de toegang voor mij tot een nieuwe hemel en aarde.
Zo wil Hij voor mij en ons allemaal een open deur zijn, een vertrouwde stem.
Maar Zijn oproep gaat nog verder, ook ik kan deuren openen om mensen bijv.
geborgenheid en steun te geven.
Ook ik ben geroepen en ieder van ons om zorg te dragen voor leven en welzijn in overvloed.

( Wim Holterman osfs)

 

Archief preken