Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierentwintigste zondag door het jaar 11 en 12 september 2021Preek van de week voor de vierentwintigste zondag door het jaar 11 en 12 september 2021


Omdat Petrus furieus reageerde toen Jezus hem zei dat Hij veel
zou moeten lijden, wees Jezus hem terecht:' Jouw gedachten zijn
niet Gods gedachten, maar die van mensen.'
(naar Marcus 8,31-33)

overweging bij dit zondags evangelie


Wie ben Ik voor je, wat verwacht je?


Jezus wandelt met zijn leerlingen in de omgeving van Caesarea, ze praten samen over van alles,
totdat Jezus plotseling een vraag aan hun stelt:'Wie denken de mensen dat Ik ben?' Vreemde vraag
zou Jezus dat niet weten? Uit het antwoord van zijn leerlingen blijkt dat ze toen ook al heel verschillend
tegen Hem aankeken, is het Johannes de Doper of de profeet Elia misschien een andere profeet uit het
oude verbond? Maar Jezus ging er niet op in, op wat ze allemaal over Hem zeiden, veel benieuwder is Hij
naar wat ik van Hem vind:'Maar jij, wie zeg jij dat Ik ben?' Wat beteken Ik voor jou?' Wie Jezus voor je
is hoef je niet in de eerste plaats te laten horen in mooie woorden, maar laten zien in je levenshouding en in
goede daden. Voor het gewone volk was Jezus een geweldig iemand, ze waren onder de indruk van Zijn manier
van spreken en hoe Hij dingen uit het leven duidelijk uitlegde, maar meer nog de wijze waarop Hij zieken genas
en ze weer een beter leven gaf. Voor de Joodse overheid, de Farizeeën en schriftgeleerden was Hij
een lastpost, waarmee ze moeite hadden. Voor zijn eigen leerlingen was Hij het grote voorbeeld, hun leraar en
meester waar ze graag enthousiast naar luisterden, ook al bleek soms dat ze niet altijd alles begrepen waar het
eigenlijk om ging wat Jezus vertelde.
Ook in deze tekst wordt dat weer eens duidelijk. Jezus wilde helemaal geenkoning worden, wat het volk graag zou willen, Hij zei: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en mijn leven te geven'. Jezus was een idealist, Hij geloofde in een betere wereld, Hij noemde dat: het Rijk van God, een rijk waarin mensen echt om elkaar geven, en daar ging Hij helemaal voor. Op de vraag aan zijn leerlingen:'Wie denken jullie dat Ik ben?' komt Petrus zoals gewoonlijk het eerste met een
antwoord namens zijn medeleerlingen:'U bent de Christus, de Messias, de Zoon van God'. Jezus verbiedt hun echter
om daarover met anderen te praten. Petrus dacht dat er met Jezus een nieuwe tijd zou beginnen, een soort glorietijd,
voor Hem maar ook voor hun, hij begreep er niets van toen Jezus dingen vertelde die het tegendeel daarvan waren,
namelijk dat voor Hem in Jeruzalem een lijdensweg en de dood te wachten staat. 'Dat kan en mag toch niet',zei Petrus,
'Wie wil nou zijn vriend zo zien lijden'. Jezus reageerde hierop fel tegen Petrus:'Ga weg jij, je laat je leiden door
menselijke gedachten, en niet door wat God wil'. 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf in dienst van anderen stellen,
en dragen en verdragen wat je allemaal niet meezit'. Ons leven is niet altijd zo gelukkig als we zouden willen, soms
moeten we tegenslagen verwerken, in relatie, gezin op je werk of met je gezondheid,dat zijn de 'kruisen' die we moeten
dragen om volgeling van Jezus te zijn. Jezus blijft aan ons vragen steeds opnieuw:'Wie ben Ik voor jou? Ben je bereid
Mij te volgen in je goede en ook minder goede dagen?' Wil je mijn wens van liefde en vrede in alle omstandigheden naleven?'
Wat er ook gebeurt, de Heer zal je helpen.' We staan er dus nooit alleen voor, kracht en steun dat is een heerlijke zekerheid.
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************************************

Wat beteken Ik voor je?In dit evangelie van Marcus, staat dat Jezus de Messias is,
de door God gezalfde. Maar wat betekent dat voor mij?
Wie is Jezus voor mij? En vooral: wie laat ik Hem zijn?
Open mijn hart Heer, om in mijn leven voor Jezus ruimte te laten.
Geef dat ik voor mensen in deze wereld, uw hart, uw handen en
voeten mag zijn. Geef mij de moed om Hem te blijven volgen,
ook wanneer ik het moeilijk heb om door te gaan.
En schenk mij de genade om altijd te geloven in uw tedere aanwezigheid,
die mijn hart warm en blij maakt, zodat ik om mij heen uw Licht kan uitstralen.
*********************************************************************

Jezus onder ons

Hij heet Jezus Christus, en Hij heeft honger,
Hij huilt door de mond van wie honger lijdt.
De mensen lopen Hem voorbij als ze Hem zien.

Hij heet Jezus Christus, en heeft geen huis,
Hij slaapt in de goot.
Voorbijgangers lopen Hem voorbij,
en zeggen dat Hij een dronken landloper is.

Hij is onder ons,
maar wij hebben Hem niet herkend,
wij minachten Hem.

Hij is Jezus Christus, en is analfabeet,
Hij werkt niet, Hij bedelt op straat.
De mensen zeggen als ze Hem zien:
die nietsnut, laat Hem gaan werken ...

Hij heet Jezus Christus,
en is uitgestoten uit de gemeenschap.
Hij is onder ons,
maar wij hebben Hem niet herkend.
(lied van een Braziliaanse geloofsgemeenschap)

Archief preken