Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag door het jaar 6 en 7 februari 2021

Preek van de week voor de vijfde zondag door het jaar - B – 6/7 februari 2021

'sAvonds, toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen die ziek waren bij Jezus.
Heel de stad was samengestroomd voor de deur. 
En Hij genas vele zieken van allerlei kwalen.
(naar Marcus 1,32-34)

overweging bij dit zondags evangelie
Waarom God, waarom?

Deze keer lezen we over een zeer gelovige man, Job genaamd, eerst mankeert hij niets,
en plots overkomt hem van alles, en wordt hij opstandig. Hij stelt aan God dezelfde vraag
die Jezus in zijn uiterste nood ook aan zijn Vader stelde:'Mijn God, waarom heb je mij verlaten?'.
Maar Job weet net als wij dat God niet de oorzaak is van zijn en onze ellende, Hij is niet diegene
die voortdurend ingrijpt in de natuurwetten en in ons menselijk bestaan. Maar God laat Job en ons
uiteindelijk nooit in de steek, máár komt ook niet eventjes alles recht zetten, want dat is nl. de God
zoals Hij vaak door ons 'gemaakt' wordt. Even terug naar het begin: de broers Jacobus en Johannes,
en Simon/Petrus en zijn broer Andreas komen uit de synagoge in Kafarnaüm, alwaar Jezus zojuist
uitleg heeft gegeven over de Schrift, zo vertelt de evangelist Marcus. Ze gaan gezamenlijk naar het
huis van Simon/Petrus en Andreas, want de schoonmoeder van Petrus ligt met koorts in bed.
Jezus gaat naar haar toe, pakt haar bij de hand en laat haar opstaan, de koorts verdwijnt en zij
zorgt voor haar gasten. Géén gedoe of grootse gebaren, geen hocus pocus van Jezus maar wel warme
aandacht. De schoonmama van Petrus mocht ervaren dat Jezus inderdaad eerlijk, betrouwbaar en goed was.
Alhoewel ze zich de laatste tijd misschien wel druk had gemaakt over de invloed van deze Jezus, die plots haar
schoonzoon Petrus en diens broer Andreas had ingepalmd, en zij waren zó in ban van Hem, dat ze hun
vissersboot, hun kostwinning nota bene, op de oever van het meer hadden achter gelaten, om Hem te volgen.
De nabijheid van iemand met een warme uitstraling doet altijd deugd. Ook ons contact werkt genezend,
ook onze 'aanraking' kan mensen oprichten. De schoonmama reageert met dienstbaarheid en kiest ervoor
om toch ook Jezus te gaan volgen. Dit gaat rond als een lopend vuurtje, en vele lichamelijke en geestelijk zieke
mensen worden bij Jezus gebracht, ook deze geeft Hij weer nieuwe hoop. Daarna trekt Hij zich terug
want Hij wil niet als held in de belangstelling staan, Hij wil de Blijde Boodschap van geloof, hoop en liefde
verder uitdragen en delen, dat is ook de reden van zijn komst, en zijn opdracht in zijn leven. Om ons heen
vindt je ook overal gewone goed levende medemensen, die soms van de ene op de andere dag, geconfronteerd
worden met een vreselijke tegenslag, en dat is een emotioneel gebeuren. U hebt kanker, en we kunnen niets
meer voor je doen, of een dierbare die je steun en toeverlaat was, valt opeens weg, dan zie je het niet meer
zitten, je zit er helemaal doorheen. Dan kun je wel denken: 'Wat is dat nou voor een God'. 
In plaats van bidden wordt er eerder, heel begrijpelijk, geklaagd en gemopperd, maar dat kan in zo'n geval ook een manier van 'bidden' zijn. En natuurlijk:'Waarom ? Waarom ik? Waarom hij of zij? Waar hebben we dit aan verdiend? Op al die vragen krijgen we geen antwoord, er is géén antwoord op. En wie denkt een antwoord te weten zit vaak op een dwaalspoor. Zo kun je veel vragen hebben aan God: 'Weet je God ik ben ook
maar een mens, overschat je me niet met alles wat je me te dragen geeft? Ik heb al zoveel meegemaakt, God!'
'Ik verdien dit toch niet, geef me toch a.u.b. iets van een antwoord, waarom dit allemaal gebeurt'. Als een ernstige ziekte, of invaliditeit je treft of een geliefde valt weg, dan kom je vaak in een diepe put terecht, en het is een hele opgave om er weer uit te komen. En het verstoord ook je contact met God. Meestal lukt dat wel, bij de een gemakkelijker dan bij de ander, want hoe ga je ermee om of kijk je ertegen aan.Het hangt ook veel af van de hulp die zo iemand krijgt van zijn omgeving, van dierbaren, vrienden of professionele krachten en vrijwilligers, dat zijn 
mensen als Jezus, die vaak op een geweldige manier helpen hen doen 'opstaan', en er zijn, kijk maar naar deze coronacrisis, heel veel goede helpende handen die klaar staan.Toch kun je wel eens denken: Onze Lieve Heer,  verlos ons toch van die ziekmakende en dodelijke virussen voor mens en dier, maar zo werkt het helaas niet! Maar Hij inspireert wel mensen die oog en hart hebben voor de zieke medemensen, en die zorg en aandacht geven aan hen. En ... hoe ga je om met het lijden of tegenslag van anderen? Het belangrijkste is: Laat hen niet in de steek,
sta naast hen, ga met hun mee op die moeilijke weg die ze te wachten staat. Het kan gaan om kleine dingen, of indringende die zwaar zijn, maar meestal hoor je van de zieken of mensen die het moeilijk hebben, hoe fijn ze het vinden en er weer energie van krijgen. En van degene die dit doen hoor je eigenlijk altijd dat ze blij zijn dit te hebben kunnen doen. Gelukkig zijn er veel goede mensen die dit doen, meestal stilletjes, onopvallend, maar ze zijn er wel, kijk maar eens naar de vele mantelzorgers. De vraag is: ben ik ook een beetje zo'n mens als Jezus? Ben ik ook een reddende hand voor iemand die in de put zit? Of loop ik er liever in een boog omheen, omdat ik niet graag met droevige mensen van doen heb, en ik me ook geen houding weet te geven. Bidden kan wel héél veel kracht geven is de ervaring! Zoals altijd wijst Jezus ons de weg aan. Ook een weg van lovend en dankbaar bidden tot God of op voorspraak van Moeder Maria. Laten we die weg proberen te gaan.

(preken.be + Martien)

********************************************************************************************************

Hoop

Geluk maakt je vriendelijk
Beproevingen maken je sterk
Verdriet houdt je menselijk
Mislukkingen houden je nederig
Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan ...
Alleen de hoop laat je vooruitgaan ...

*************************************

Om U te dienen

Ons leven is meer dan hebben, meer dan onze bankrekening.
Het is meer dan onze ontspanning, of de lengte van onze vakantie.
Het is iedereen van harte gegund, dat het ons goed gaat.
We mogen dankbaar zijn voor onze welvaart.
Maar welvaart alleen maakt ons leven nog niet waardevol en de moeite waard.

Ons leven wordt pas echt goed, als we leven met én voor anderen.
Belangrijk is wie we kunnen zijn, om andermans leven goed te maken.
Onze vriendschap, onze aandacht maken het leven van anderen goed.
En we krijgen er veel voor terug.
Want leven is geen eenrichtingsverkeer, er is altijd iets van wederkerigheid.
Het is geven en ontvangen, luisteren en spreken, horen en gehoord worden.

Leven gaat verder dan onze eigen deur, we hebben een 'wereldmissie'.
Ons geven en ons leven, heeft een wereldwijde betekenis.
Echt dienstbaar zijn kent geen grenzen.
Ons leven mag bevrijding uitstralen, in woorden en in daden.
Het is onze missie, anderen van dienst te zijn.
We mogen geven om er zelf beter van te worden, meer mens.
Sinds we alles hebben, komen we veel te kort.
( Mahatma Gandhi India)

********************************************************************

Gebed

Lieve God,

Jezus sprak heel vaak met jou, van jou kreeg Hij kracht en wijsheid.
Zo kon Hij zorgen voor iedereen die pijn verdriet had.
Help ons om ook te zorgen voor iedereen die ons nodig heeft.
En zorg voor ons als we pijn hebben.

Archief preken