Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag Veertigdagentijd 6 en 7 april 2019

Preek van de week voor de vijfde zondag Veertigdagentijd 6 en 7 april 2019

De schriftgeleerden en de farizeeën wilden een vrouw stenigen die betrapt was op echtbreuk.
Maar Jezus zei:'Wie van jullie zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.'
( naar Johannes 8,3.7.9. Lees ook Johannes 8,1-11)


Overweging bij dit zondags evangelie; Niet met stenen gooien!
Dit verhaal van de overspelige vrouw, is pas vanaf de vierde eeuw aan het Johannes evangelie toegevoegd, het onderwerp is zonder meer gruwelijk.
Nog gruwelijker is dat deze gruwel van steniging nog altijd toegepast wordt in bepaalde landen, en nog altijd gebruikt en misbruikt men God, om zelf de eindverantwoordelijkheid van deze moordpartijen te ontlopen.
Jezus zit in de vroege morgen met toehoorders op het tempelplein in Jeruzalem, en dan is daar plots groot tumult.
Een groep farizeeën sleuren een vrouw naar Hem toe, die op overspel is betrapt, een zwaar misdrijf dat steniging verdient, volgens de Joodse wet.
Wat zal Jezus hierop zeggen? Indien Hij deze vrouw veroordeelt, waar is dan zijn gekende barmhartigheid gebleven?
Iedereen wist hoe Jezus met zondaars omging en ook wel met ze aan tafel ging, indien Hij ze vrij verklaart overschrijdt Hij de wet,
dit is een van de vele valstrikken waarmee men Hem uitdaagde.
Van de man die bij het overspel betrokken was is geen sprake, blijkbaar gaat die vrijuit, want hij is een man, en mannen hebben rechten, vrouwen niet.
Dit is dus een verhaal van vreselijke vrouwendiscriminatie, en dat is helemaal niet uit een vervlogen tijd, integendeel.
Bijna wereldwijd worden vrouwen vandaag de dag achtergesteld, vervolgd, verkracht, verminkt, niet omdat ze misdaden gepleegd hebben,
maar omdat ze een vrouw zijn, vooral in conflict en oorlogsgebieden, maar ook bij sommige culturen en geloofsovertuigingen
en er wordt zo goed als niets gedaan om er tegenin te gaan. Terug naar het tempelplein in Jeruzalem met de 'zondige' vrouw,
de schriftgeleerden en farizeeën genieten er zelfs van, want 'die zondares is toch maar een vrouw, we gaan ons dus eens goed amuseren'.
Hoe anders is Jezus, Hij leeft in een tijd en een cultuur waarin een vrouw zo goed als geen rechten heeft, maar bij Hem hebben ze dat wél, en is een vrouw in elk opzicht evenwaardig aan een man, volgens Hem.
Want in de moeilijkste momenten van Zijn leven, waren vrouwen in zijn nabijheid, aan wie verschijnt Hij het eerst na zijn verrijzenis?
Niet aan mannen, wel aan Maria Magdalena en een zekere Maria, voor Jezus zijn vrouwen dus helemaal niet minderwaardig, zeker niet.
Wellicht is dat ook een van de redenen dat Hij vijanden heeft onder de schriftgeleerden en farizeeën, en dat zal er na dit optreden niet op verbeteren.
Voor Jezus ogen willen ze dus een vrouw stenigen, en als ze Hem vragen wat Hij daarover denkt, gaat Hij niet eens in op hun vraag.

Jezus gaat zwijgend op zijn hurken zitten en schrijft met zijn vinger in het zand, wonderlijk, wat Hij schreef weten we niet,
maar het is wel mooi: God schrijft de geboden op steen, onuitwisbaar; en hier zou Jezus de zonde in het zand geschreven kunnen hebben, wel uitwisbaar.
Misschien wil Jezus duidelijk maken dat de wet iets aards en vergankelijks is, terwijl de liefde en vergeving hemels zijn?
Maar wanneer ze blijven aandringen, zegt Hij:'Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen', ze druipen af, de oudste voorop.
Het is een bekende uitspraak, die Jezus ook tot mij richt, nee, ik ga geen vrouwen stenigen, zeker niet, maar werp ik mijn oordeel niet te snel met 'stenen'?
Niet letterlijk, maar figuurlijk. Zijn bijv. alle mensen voor mij gelijkwaardig, zoals ze dat voor Jezus zijn? Zeg en denk ik niet te snel over iemand waarmee het niet goed gaat, dat het zijn of haar eigen schuld wel zal zijn?
Ben ik niet te snel in mijn oordeel over het doen en denken van anderen, naar mijn eigen maatstaven kijkend?
Spiegel ik me dus misschien toch aan de Schriftgeleerden en farizeeën? Misschien raar, maar het zou goed zijn als ik dat inderdaad geregeld zou doen.
Niet om 'stenen' te werpen, maar om me even bewust te zijn van mijn eigen fouten en tekortkomingen, beseffen dat ook ik niet zo perfect ben, als ik misschien wel wil voordoen, snel in mijn oordeel over anderen, maar oordeel ik ook even snel over mezelf?
Dat is wat Jezus ons deze keer wil bijbrengen: laat dat 'stenen' werpen naar anderen achterwege, maar streef naar een leven van liefde, van inzet, begrip en zorg, een leven zoals Hij er zelf een heeft geleefd, laat ik dat proberen te doen.
( preken .be + embe)
***************************************************************************************************************************************

Christus heeft geen handen...
Christus heeft geen handen;
Hij heeft alleen maar onze handen, om vandaag zijn werk te doen.

Christus heeft geen voeten;
Hij heeft alleen maar onze voeten, om de mensen te leiden op zijn wegen.

Christus heeft geen lippen;
Hij heeft alleen maar onze lippen, om te spreken tot de mensen van nu.

Christus heeft geen middelen;
Hij heeft alleen maar onze hulp, om de mensen tot zich te voeren.

Wij zijn de ware Bijbel die de mensen nog lezen!
Wij zijn de laatste boodschap van God geschreven in woord en werk.
( gebed van de 14e eeuw)

Archief preken