Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfentwintigste zondag door het jaar 19 en 20 september 2020

Door het jaar - vijfentwintigste zondag

'Met het Rijk van God gaat het als met een landeigenaar die op elk uur
van de dag arbeiders gaat huren voor zijn wijngaard, en die aan de eersten
én aan de laatsten evenveel geeft.'
( naar Matteüs 20,1-16)

overweging bij dit zondags evangelie

Herrie in de wijngaard, waar tijd geen geld is

Zoal zo dikwijls vertelt Jezus ook deze keer weer een fantastische parabel over het Rijk der hemelen,
en dat is het rijk van liefde, vrede en gerechtigheid, de droom van God bij zijn schepping, en die Jezus
ons heeft voorgeleefd. En zoals altijd is ook deze parabel weer toepasselijk op onszelf en op deze tijd.
Maar het is ook wel een beetje een vreemde parabel, want iemand die als laatste begonnen is met werken,
en maar één uur gewerkt heeft, krijgt evenveel betaald als iemand anders die het eerst begonnen is,
en de hele dag aan het werk is geweest in de bloedhete zon. Onze reactie zou zeker zijn: wat oneerlijk!
Jezus vertelt over het Rijk Gods dat te vergelijken is met een landeigenaar van een grote wijngaard.
Blijkbaar is zijn wijngaard zo groot dat hij rond 9 uur, 12 uur, 15 uur en om 17 uur telkens arbeiders bij huurt.
'sAvonds krijgen ze allemaal hetzelfde loon, dit tot verontwaardiging van de arbeiders die de hele dag gewerkt
hebben, zij vinden het niet kunnen dat diegenen die maar één of een paar uur hebben gewerkt evenveel betaald
krijgen als zij. En vrijwel zeker hebben niet alleen zij, maar ook wij daar vragen bij. Waarom betaalt deze
landeigenaar evenveel uit aan de arbeiders die maar één uur gewerkt hebben? Het antwoord hierop is: deze
parabel is geen verhaal over een menselijke landeigenaar, maar over de eindeloze goedheid van onze algoede God.
"Uw gedachten zijn niet Mijn gedachten, Mijn wegen zijn niet uw wegen', zegt Hij, en die woorden krijgen gestalte
in het verhaal van Jezus van Nazareth. In Hem zien we dat de wegen van onze algoede God inderdaad heel anders
zijn dan onze wegen, alle arbeiders krijgen een kans, want voor Hem is niemand een nietsnut, Hij is er voor alle mensen.
Ook voor de arbeiders die om 17 uur nog geen werk gekregen hadden omdat niemand hen gehuurd had, niemand heeft
hen gewild, misschien omdat ze te oud waren, of niet sterk genoeg, gehandicapt of geen ervaring hadden. Jezus zegt
klaar en duidelijk: 'God is geen boekhouder, die heel ons doen en laten nauwkeurig noteert, Hij is ook geen strenge chef
die uitsluitend kijkt naar onze prestaties en productiviteit.' Maar we zullen Hem ook nooit begrijpen, zoals de arbeiders
van het eerste uur niet konden bevatten dat de anderen evenveel betaald kregen als zij. En wat zegt de landeigenaar?
'Zijt gij kwaad omdat Ik goed ben?' Misschien zijn wij soms om dezelfde reden kwaad op God, denken we soms: ik doe
zo mijn best, werk hard en help mijn medemensen waar ik kan, ben gelovig en vroom, en toch wordt ik getroffen door
ellende en tegenvallers. Waarom? En waarom laat God mensen die Hem bespotten en er niets mee hebben wél gelukkig
zijn? Waarom maken zij geen teleurstellingen mee, en ik wel? Jezus, geïnspireerd door zijn Vader en diens ideaal van
het Rijk Gods, verhaalt dan ook van een God die niet naar menselijke maat meet, maar goed wil zijn voor iedereen, Hij
laat zijn hart spreken voor allemaal, ook voor hen die pas later dan anderen hebben meegeholpen als het gaat om de
wereld beter te maken. God luistert naar Zijn hart, wanneer Hij aan mensen denkt; Jezus luistert naar Zijn hart,
het hart van God. Mijn gedachten zijn niet Gods gedachten, en Zijn wegen niet de mijne, maar laat ik toch proberen te
leven naar Zijn gedachten en Zijn wegen proberen te gaan. En laat ik niet vergeten dat Hij mij aan het einde van mijn
levensweg opwacht met Zijn loon van eeuwige liefde en vrede.
(preken.be + embe)
***********************************************************************************************************

Vredeszondag - gebed voor ontwapening

Bron van al wat leeft,
bescherm ons tegen onze verdwazing die anderen met vernietiging bedreigt,
en die ons en onze wereld naar de ondergang voert.
Bescherm ons, Help ons dat wij U horen.

Geliefde Jezus Christus,
toon uw kostbaar gelaat in alle mensen, U in ons en wij in elkaar, overal ter wereld.
Leer onze muren af te breken, voed ons met liefde die angst overwint.
Maak ons heel, Help ons om elke vrees los te laten.

Heilige Geest,
U roept ons op in ons geweten, in onze wereld.
Spreek tot ons, spreek door ons.
Wanneer we macht, controle en geld aanbidden, wanneer we niet kunnen vergeven
of de pijn op anderen leggen, roep ons!
Verlicht ons met het vuur van uw liefde.

Liefde die alle angst overwint, U bent ons altijd nabij.
*************************************************************************

Gebed

Lieve God,
als Jij in ons hart woont, kunnen wij af en toe een lichtje zijn
voor de mensen om ons heen.
Iemand om op te rekenen, Iemand die doet wat goed is.
Blijf dicht bij ons, alle dagen van ons leven.


Archief preken