Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijftiende zondag door het jaar 14 en 15 juli 2018

Preek van de week voor de vijftiende zondag Door het jaar 14/15 juli 2018

Jezus begon zijn leerlingen twee aan twee uit te zenden.
Hij zei hen niets mee te nemen voor onderweg dan een stok -  geen brood, geen reistas,
geen geld - en op te roepen tot bekering.
( naar Marcus 6,7-8.12 Lees ook Marcus 6, 7-13)

overweging bij dit zondags evangelie


Neem niets mee voor onderweg...
Stel je voor, dat er in deze vakantieperiode aan het einde van de viering niet wordt gezegd: 'Gaat nu allen heen in vrede',
maar dat je te voet op reis wordt gestuurd met de woorden:'Laat alles; je tas en al wat daar in zit zoals geld, telefoon, rijbewijs e.d. maar hier.
Ga per twee op weg, genees zieken, jaag overal het kwaad weg, en zoek voor de nacht 'n eenvoudig onderkomen.
Water en brood moet in de eerste weken volstaan, dus geen vakantie in een prachtig appartement, geen uitstapjes,
niet luieren aan het zwembad, en zeker geen 'all inclusive'5 sterren.
Een tijdje eenvoudiger leven, wat meer aan mijn medemensen, en misschien ook wat meer aan God denken, eens echt iets goed doen...
Maar voor altijd zo leven?
Over vijftig, tachtig of honderd jaar is niemand van ons nog in leven, of er dan nog christendom is, hangt mede van ons af.
Wie van ons zorgt daarvoor vandaag, want als ik het vandaag niet doe, doe ik het morgen ook niet, wil ik dat? Kan ik dat?
Het evangelie geeft mij een handleiding.
Het leven is zo'n lange reis dat je het niet redt als je onderweg geen behulpzame mensen tegenkomt,
je gaat op weg in het vertrouwen dat het op een of andere manier wel goed komt, zelf heb je het toch niet in de hand.
Je kunt op je levenstocht niet alles meesjouwen, want dan kom je helemaal niet vooruit.
We zijn allemaal op reis en we worden allemaal het leven in gezonden, een onbekende toekomst tegemoet.
Zo ging het ook met de leerlingen van Jezus, Hij zendt de twaalf uit en verbiedt ze om van alles en nog wat mee te nemen,
geen eten, geen knapzak, extra kleding en ook geen geld, dat betekende dat ze helemaal op gastvrijheid van anderen zijn aangewezen.
Dus niet het spelletje 'ik ga op reis en neem mee...'Niets zei Jezus, nou ja niets, toch niet helemaal niets, blijkt even verder op.
Drie dingen moeten ze meenemen, geeft Hij ze mee. Het eerste zou je een bepaalde levenshouding kunnen noemen,
vertrouwen in Gods zorg, vertrouwen in de gastvrijheid van mensen, het positieve weegt zwaarder dan het negatieve,
je komt ze allebei tegen, maar wat doe je ermee?.
Het tweede dat Jezus zijn leerlingen meegeeft is dat ze er niet alleen voor staan, Hij stuurt ze twee aan twee uit opdat ze elkaar tot steun zijn.
Ook dit geldt voor mijn leven: mens ben je pas volledig met anderen, of je nu gehuwd, samenwonend of alleenstaand bent,
we zijn bestemd om samen een gemeenschap op te bouwen.
En tenslotte als derde: Jezus verbiedt ze niet om een stok mee te nemen, een stok om op te steunen, maar niet om mee te slaan.
Maar het volgende horen we ook meeklinken in de opdracht van Jezus: 'Als je iets begrijpt van het koninkrijk van God, weet dan dat God daar koning is
waar zieken, armen en uitgestotenen tot hun recht komen'.
Het laatste wat Jezus zijn leerlingen meegeeft, is de macht over onreine geesten, Jezus bevrijdt zijn leerlingen van hun ballast,
uiterlijk en innerlijk, en stuurt ze op weg met zijn bevrijdende boodschap.
Dan kunnen zij ook anderen bevrijden van machten die hen in de war brengen en mensen helen van wie het leven in stukken uiteen valt.
Ook ik wordt geroepen om zonder ballast van het leven de Blijde Boodschap aan anderen door te geven, bevrijding en vrede te brengen,
om helend en verbindend in het leven te staan, en mensen samen te brengen.
Ga op weg zonder bagage, zegt Jezus, het enige wat je moet meenemen op je tocht, dat is jezelf, een mens met een open hart en vol van mijn geest.
Spreek mijn woord, wees niet boos als ze het niet met je eens zijn, en zorg dat je welkom blijft.
Ga zonder stok om mee te slaan, zonder geld als steekpenning, zonder gelikt kostuum om te imponeren, maar ga met lege en open handen die kunnen groeten.
Dat is Jezus' reis-advies.
( preken.be + embe)


*************************************************************************************************************************************

Vanwaar waarheen?

Pelgrims zijn we allen;
van de eerste stap tot de laatste gang;
van school tot dood.

Pelgrims zijn we allen;
volbrengen en opnieuw beginnen;
elk huis een doorgangshuis.

Pelgrims zijn we allen;
wat we hebben is meegegeven;
wat is gegeven is voor even.

Pelgrims zijn we allen;
we weten niet vanwaar;
we weten niet waarheen.

Pelgrims zijn we allen;
wie weet waardoor gedreven;
wie weet door wie gewenkt.
( Peer Verhoeven)

********************************

Vakantie tip

Onze tijd wordt gekenmerkt door de 3 H's:
hebzucht, hype en haast.
Misschien kunnen we de komende vakantietijd oefenen met deze drie D's: dagen van dragen en dralen.
De haast verruilen voor dralen om zo te zien wie op ons pad komt,
de hype/waan van de dag, verruilen voor dromen om zo misschien met Jezus' ogen naar de wereld te kijken
en in Gods naam mensen een stukje te 'dragen'.
( Wil Derks)


***********************************************************************************************


 

Archief preken