Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar 16 en 17 februari 2019.

Preek van de week voor de zesde zondag door het jaar 16 en 17 februari 2019.

Jezus richtte het oog op zijn leerlingen en zei:'Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God.
Maar wee de rijken, want zij hebben alles al gekregen.'
( naar Lucas 6,20.24; lees ook Lucas 6,17+20-26)

overweging bij dit zondags evangelie
Wat is er nodig om gelukkig te zijn?


Het is goed om te weten dat Lucas dit evangelie schreef voor de bekeerlingen van Griekse afkomst in Israël.
In die groep waren grote maatschappelijke verschillen, van steenrijk tot straatarm, maar zaten op zondag
gezamenlijk in dezelfde ruimte te luisteren naar het Woord en braken het brood van de Heer met elkaar.
Binnen die achtergrond moeten de woorden van Jezus striemend zijn aangekomen.
Lucas was een enorme idealist, hij had een duidelijk beeld hoe de wereld er diende uit te zien, volgens de boodschap van Jezus.
Hij was veel bezig met de tweespalt die er was tussen de rijken en de armen, hij was vooral een pleitbezorger voor de armen.
Gerechtigheid, daar draait alles om bij Lucas en dat is voor hem de kern als hij in zijn verklaring van de zaligsprekingen,
het heeft over zijn nieuwe wereld, niet na de dood maar 'nu',dat valt op bij Lucas t.o.v. de andere evangelisten,hij spreekt niet over later maar over 'nu'.
Wat Jezus tot de toehoorders wil zeggen, zegt Lucas gewoon tussen de mensen op straat en hij laat Jezus' woorden spreken op de hoogte van onze oren.
Het gaat er in deze zaligsprekingen ( Matteüs spreekt ook over de 'acht zaligheden' in de Bergrede, Lucas heeft dat samengebracht tot vier, en plaatst Jezus niet op een berg, maar op een vlakte tussen de mensen, de z.n. Veldrede),dus niet om dat het goed is dat mensen verdriet hebben, dat ze honger lijden,
dat ze vervolgd worden,...maar wel om mensen die, ondanks alles misschien, durven te vertrouwen op God.
Mensen die op God vertrouwen, leven niet in de illusie dat zij zelf hun leven helemaal in handen moeten hebben en dat men de 'zekerheden' in het leven zelf moet opbouwen door veel geld te verdienen, door met ellebogen te werken als het moet, door eerst en vooral aan jezelf te denken,...
Als zij dan inderdaad geld verdienen, dan hebben zij hun loon al, waarom is God dan nog nodig? Maar het is vooral goed nieuws voor de vele mensen die arm zijn, verdriet hebben, vervolgd worden,... Zij vragen zich misschien af of God hen verlaten heeft.
Neen, zegt Jezus, als God al een voorkeur heeft voor iemand, dan is het wel voor jullie die op Hem vertrouwen,
aangezien deze woorden gericht zijn aan de leerlingen van Jezus, aan Zijn volgelingen, zijn ze ook voor mij bestemd.
Deze zaligsprekingen zijn een uitnodiging om de waarden van het leven weer hun juiste plaats te geven, we leven in een wereld waarin mensen meer geleefd worden.
Het lijkt erop dat we steeds meer moeten doen en steeds vlugger... steeds meer mensen kunnen die druk niet meer aan en lijden aan stress, overbelasting, depressie...
We moeten en willen steeds meer en willen elkaar overtroeven...heel veel mensen denken dat ze enkel waardevol zijn door zoveel mogelijk te doen, 'tijd is geld'.
Dit is één van de grootste misvattingen van deze tijd: 'je bent wat je doet of presteert!' Welnu, de waarde van mijn leven valt niet samen met mijn prestaties...
Daarom kan ook een arme, zieke, lijdende, gehandicapte of minder- begaafde mens heel waardevol en bijzonder kostbaar zijn !
De diepste zin van mijn leven ligt in mijn zijn en de menselijke relationele betekenis die ik voor anderen heb.
Om de waarden die mijn diepste 'zijn' raken, meer te ontwikkelen zoals: liefde, genegenheid, verbondenheid met God en medemens, en het kunnen genieten...
van vooral de kleine eenvoudige dingen; een bloem, een lach, een hartelijke omhelzing, het lied van een vogel,daartoe zijn de zaligsprekingen een uitnodiging.
Bewust leren leven en de diepte en rijkdom van  het leven ervaren...Het kàn volgens de zaligsprekingen,
als ik geworteld sta bij de rivier van het geloof met mijn wortels tot in het water.
De droom die Lucas toen had, is toch ook de droom van mij vandaag, een wereld van gerechtigheid waar alle mensen naast elkaar staan en tevreden zijn omdat ze voor elkaar opkomen en zorgen.
( preken.be + embe)
*******************************************************************************************************************************************************

Gebed

God, Uw Zoon prijst mensen zalig die nog iets te verwachten hebben van het leven,
die nog niet ingepakt zijn door het aardse.
Wij wroeten ons in het zweet omdat we hier en nu, in dit leven, al willen beloond worden.
Help ons vrijere mensen te worden, mens voor de mensen te zijn,
ook al wordt dit nu niet altijd beloond, we mogen geloven dat Uw liefde voor ons overeind blijft.
 

Archief preken