Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag in de Paastijd 20/21 mei 2017

preek van de week voor de zesde zondag in de Paastijd 20/21 mei 2017

'Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,'
zei Jezus tegen zijn leerlingen,' die is het die Mij liefheeft;
en wie Mij liefheeft zal ervaren hoe God hem liefheeft.
( Lees ook Johannes 14, 15-21)

overweging bij dit zondags evangelie
De woorden van Jezus kun je zo verstaan als of Hij persoonlijk tegen je zegt:
“Wat Ik van je vraag is eigenlijk heel eenvoudig - zegt Jezus - dat je liefhebt, met heel je hart.
Want alleen als je liefde durft te geven en zonder voorwaarden durft te beminnen,
zul je bemind worden en liefde terug krijgen.
Je vriendschap en je genegenheid vooral voor armen en kleinen,
zijn het teken dat je van Mij houdt en dat je Mij in hen herkent.
Probeer daarom elke mens graag te zien, wie hij of zij ook is
en wat hij of zij ook gedaan heeft:
en je zult ervaren dat God een God van liefde is.”?

 
Een andere helper

De goede Geest van God heb ik hard nodig, om bijv. tot meer liefde en wijsheid te komen
het kwaad te verdrijven en in het goede te kunnen groeien.
Deze keer spreekt Jezus over de heilige Geest en de liefde, die bij elkaar horen.
Als de leerlingen zijn geboden onderhouden, zegt Jezus, zal de Vader hun de heilige Geest zenden.
Let wel, Jezus spreekt hier over 'mijn geboden' niet de Tien geboden, Hij bedoelt hier het nieuwe gebod, het enige dat Hij ons heeft gegeven”?Bemint elkaar zoals ik van jullie heb gehouden, dat wil zeggen helemaal! Als ik dat probeer te beleven zal de Hemelse Vader op het gebed van Jezus
 mij een andere Helper geven, een die voor altijd bij mij zal blijven, 'de Geest der waarheid'.
Hij zal de leerlingen en mij helpen beter te begrijpen wat Jezus heeft gezegd en gedaan.
Een voorbeeld daarvan is; de duidelijkheid en overtuigingskracht van de apostelen
die de Blijde Boodschap verkondigden na Pinksteren.
Geloof en gebed horen bij elkaar evenals de heilige Geest en de liefde.
Wie gelooft en bidt krijgt Gods zegen.
Die van God en mensen houdt, en dus het goede doet, krijgt de heilige Geest,
 die vrij en blij maakt en eeuwig leven geeft.
Als ik in de wereld rondkijk en bemerk hoeveel
gewelddadigheid er is, dan moet er nog veel gebeuren.
Of mag ik zeggen: dat er voor mij heel wat werk te verrichten is!?
Buiten de viering mag ik wat ik in de viering ontvang in de praktijk brengen.
Daarbij kan ik ervaren dat God mij kracht geeft. Maar ook als ik dat niet voel, mag ik geloven dat God van mij houdt en Jezus mijn kracht is!

Archief preken