Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesentwintigste zondag door het jaar 25 en 26 september 2021Preek van de week voor de zesentwintigste zondag door het jaar 25 en 26 september 2021

Toen Johannes Jezus vertelde dat iemand een duivel had uitgedreven
in zijn naam, zonder leerling van Hem te zijn, zei Jezus:'Hou hem niet
tegen. Wie niet tegen ons is, is vóór ons.'
(naar Marcus 9,38-40)

overweging bij dit zondags evangelie


Het goede doen: dat mag iedereen


De kern van dit Marcus evangelie is duidelijk: het gaat om verdraagzaamheid, belet niemand om het goede te doen.
Enkele van Jezus' leerlingen denken dat zij alleen goede dingen mogen doen in zijn Naam, maar Jezus laat zien dat Hij
boven dat kleine machtsdenken uitstijgt:'Als het goede maar gedaan wordt,' dat is zijn antwoord daarop. Tegen Johannes
zegt Hij:'Erger je toch niet als mensen iets goeds doen in mijn Naam, ook al vind je dat dat het niet volgens het boekje is.'
De leerlingen rond Jezus hadden gezien hoe iemand die niet bij hen hoorde, en geen volgeling was, maar wel in Jezus' naam,
iemand had verlost van een onreine geest, die hem dwarszat lichamelijk en geestelijk. De leerlingen reageerde daarop als
door een wesp gestoken, zij hadden geprobeerd dat te verhinderen, en vonden dat zo iemand tot Jezus' groep zou moeten
horen. Johannes verwoord deze ergernis van zijn medeleerlingen aan Jezus, speelt hier jaloersheid mee? Misschien wel, het
is wel begrijpelijk als we bedenken hoe Johannes en de andere apostelen in Jezus' groep terecht zijn gekomen. Hij riep hen,
en stelde daarbij enkele eisen om met Hem mee te gaan, ze moesten alles achter zich laten om Hem te kunnen volgen. Wij
zijn van Hem en hebben er alles voor over gehad om Hem te kunnen volgen, dus Hij is van ons! Zij vonden dat anderen van Hem
af moesten blijven en zich niet beroepen op zijn Naam, een begrijpelijke reactie. Jezus gaat daar echter tegen in, Hij zegt
dat anderen er evengoed bij horen, zeker als ze goede dingen doen in zijn Naam. Hij wijst zijn leerlingen op de gevaren van
uitsluiting, en maakt het hen duidelijk door te wijzen op wat gebeurt in zijn Naam, daar hangt het allemaal vanaf. Als anderen
die niet tot de kring rond Jezus horen, toch een beroep doen op Hem, gebeuren er ook goede dingen, mensen die gered worden.
En daarvoor ben Ik gekomen zegt Hij, wie dat doet, werkt met Mij mee ook al behoort die persoon niet tot onze kring. Jezus
merkt daar fijntjes op:'Iemand die in mijn Naam een goede daad verricht, zal niet gauw slecht over Mij spreken,'en geeft vaak
blijk van grote bewondering voor Mij.' En dat is ook heden ten dage nog zo. Mensen die niet tot een geloofsgemeenschap behoren
en toch handelen in zijn lijn, behoren ook bij Hem, 'Wie niet tegen Mij is, is vóór Mij.' Jezus vraagt aan ons om zichtbaar gestalte
te geven aan zijn Goede Boodschap, en voor anderen die niet van een geloofsgemeenschap zijn, een inspiratie te zijn, zodat ze Mij
leren kennen en met Mij meewerken. Want mijn goede Geest kan ook werken in en door mensen buiten onze kring van gelovigen, bij
mensen die anders denken en doen, en ongelovig zijn, dat moeten wij net als de apostelen aanvaarden, en niet in 'hokjes' denken.
Ook zij kunnen mijn weg volgen zonder dat ze dat weten, openstaan voor problemen bij anderen, behulpzaam zijn voor mensen die
het moeilijk hebben en vragen om hulp, zich inzetten voor goede doelen, voor vluchtelingen en ook anders geaarde niet uitsluiten.
Kort gezegd, zie je een ander goed doen in Jezus' Geest, dan moet je daar ook blij mee zijn. Gods geest waait waar Hij wil, overal.
Moeder Theresa geeft ons in dat verband een mooi voorbeeld, ze bracht een portie rijst naar een arm Hindoe gezin, de vrouw die
het in ontvangst nam zei tegen haar:' De helft breng ik vlug naar mijn buren, dat zijn moslims, maar zij hebben ook honger.' Deze
edelmoedigheid van dat arm Hindoevrouwtje, moet ons tot nadenken stemmen.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************************************

Vredeswens


Heer Jezus,
kom binnen met uw vredeswens, ook al lijken de deuren van mijn hart gesloten,
door allerlei beslommeringen en drukke bezigheden.

Kom binnen met uw vredeswens, daar waar mensen deuren gesloten houden
uit angst en teleurstelling, uit machteloosheid en verdriet.

Kom binnen met uw vredeswens, daar waar de wereld afgesloten is door oorlog
en geweld, door onrecht en verdeeldheid.

Heer Jezus,
ik zou zo graag - zoals Thomas - mijn handen in uw wonden leggen,
de pijn voelen en bidden: mijn Heer en mijn God.

Ik zou zo graag - zoals Thomas - mijn handen in de wonden leggen
van mensen om mij heen, hun pijn voelen en hen troostend nabij zijn,
zodat zij U ook kunnen herkennen.

Ik zou zo graag - zoals Thomas - mijn handen in de wonden van deze
wereld leggen, de pijn voelen en meewerken aan uw Rijk op aarde.

Ik zou wel willen, Heer, maar geef me meer geloof.
(uit: Even bezinnen)Archief preken