Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar 17 en 18 juli 2021

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar 17 en 18 juli 2021

De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden Hem
alles wat ze hadden gedaan. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.'
(naar Marcus 6,30-31)


overweging bij dit zondags evangelieKom bij jezelf thuis, en rust daar eens wat uit


Dit verhaal van Marcus, sluit aan bij dat van vorige week, toen werden de leerlingen twee aan twee uitgezonden.
Dit om de de Goede Boodschap te vertellen, om zieken te genezen en mensen te helpen en om vrede en
gerechtigheid te verkondigen. Nu komen ze terug van hun eerste zending, en zien hoe Jezus hen opvangt.
'Jullie hebben heel goed gewerkt', zegt Hij, en daarom is het nu tijd voor jullie om te gaan rusten, want ze waren erg
moe, want als je je met hart en ziel voor iets inzet, kost dat veel energie. Maar door de toeloop van veel mensen,
was dat niet mogelijk, ze hadden niet eens de tijd om te eten. 'Kom, zegt Jezus, we gaan met een boot naar een
eenzame plek, daar kunnen we dan uitrusten, een hapje eten en napraten.' Jezus toont zich hier een echte goede herder
voor zijn apostelen. Tot rust en op adem komen en genieten, geldt ook voor ons, maar velen vinden dat er gewerkt moet
worden en geld verdienen, want er moet dit en dat, en nemen geen tijd voor zichzelf, familie of medemens. Soms zijn
we dus geen goede herder voor onszelf en onze naasten, want een goede herder, die heeft tijd of maakt tijd, zoals Jezus
dat deed. Maar echt tot rust komen ging ook voor Jezus en zijn leerlingen niet echt lukken, want toen ze met de boot
aan de andere kant van het meer aangekomen waren, stonden daar alweer volop mensen op Hem te wachten. De vraag is nu:
hoe gaat Jezus hierop reageren: kiest Hij voor rust voor zichzelf en zijn maten? Zou Hij die mensen aan hun lot overlaten
die zich daar verzameld hadden? Nee, dat doet Hij niet, integendeel Hij voelt meteen medelijden met hen, want Hij vind
dat het schapen zonder herder zijn, dus begint Hij hen uitvoerig kennis bij te brengen, Hij straalde warmte uit en meeleven,
Hij gaf weer zin aan hun leven. Was er dan toch geen tijd en plaats voor rust? Moeten we dus altijd paraat staan? Jezus geeft
hierop een antwoord:'Wanneer mensen in nood zijn, moeten ze geholpen worden, en daar moet rust en zorg voor jezelf
voor wijken.' Hij vraagt ook aan ons:'Zijn jullie wel goed bezig? Zijn jullie ook een beetje goede herders voor elkaar?'
Jezus wijst ons de weg:'Maak tijd voor jezelf, kom tot rust, maar sta tegelijk klaar voor mensen die je hulp nodig hebben,
want door zorg voor een ander, zorg je ook voor jezelf.' Schapen zonder herder, in onze samenleving zijn er vele die buiten
de boot vallen, die stuk lopen in onze ingewikkelde maatschappij. Mensen die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen,
dat niemand echt naar ze omziet, bijv; eenzame mensen, of mensen die door ziekte of invaliditeit getroffen zijn, mensen
die traumatische of psychische klachten hebben van wat ze allemaal meegemaakt hebben, en ook de vluchtelingen. Jezus
had zeker medelijden met hen, wij ook? De boodschap van dit evangelie zegt wel dat we op elkaar moeten passen, dat we
wel zorg en aandacht voor elkaar moeten hebben, dat we een beetje 'herder' voor mekaar moeten zijn. Een beetje op
elkaar letten, hart hebben voor elkaar. Jezus laat ons weten:'Ga niet ten onder in de drukte van het leven, neem de tijd voor
jezelf, tijd om je te bezinnen om tot rust te komen, en ... neem de tijd om te luisteren naar wat Ik je zeg, en om te zien wat
Ik doe.' Vakantie is een mooie tijd, maar we kunnen ook als we lui in een stoel liggen met onze gedachte op nul, ook eens
proberen om aan Jezus te denken, die ons geestelijk wil sterken, zeker bij mensen die overwerkt of overspannen en opgebrand
zijn, bij Hem kun je weer nieuwe energie vinden en kracht. Ook kan er op zo'n momenten ruimte komen voor een vorm van
nieuwe spiritualiteit. Of je nu de vakantie thuis doorbrengt of ergens anders, want we zijn nog aan regels gebonden, probeer
even alles wat je drukt maakt, opzij te zetten en tijd en ruimte te scheppen om bij jezelf 'thuis' te zijn. Het advies van
Jezus aan zijn leerlingen is misschien ook wel aan ons gericht:'Rust eens wat uit zegt Hij, probeer in je tocht door het leven af
en toe rust te vinden om Mij op het spoor te komen, en dat er ook bij jou mensen rust kunnen vinden.' Zorg voor een goed even-
wicht in je leven, als die goede verhouding tussen bezig zijn en rust, tussen woord en daad, gebed en bezigheden in juiste even-
wicht is, dan is er ook rust en harmonie tussen hoofd, hart, verstand en gevoel.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************************

Aandacht


We hebben elkaar nodig dat is toch zonneklaar,
want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpuntje ook op een donkere dag.
Zo laat je een lichtje schijnen bij mensen die in stilte lijden.
Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat,
dat is nu juist dat gene waar 't bij mensen omgaat.
*******************************************************

Gesloten


Goede God en Vader,
Ik als mens, kan vaak zo gesloten zijn, onbereikbaar en onaanspreekbaar.
Vaak ben ik gesloten voor anderen en ook voor U.
U kunt voor de deur staan van mijn hart, maar ik doe niet altijd open.
U bent een hand die wenkt en wuift, maar vaak antwoord ik niet.

Maak mij net als Maria, tot een open en eenvoudig mens,
die uw roepstem blijft beantwoorden dag na dag.

Toon mij uw onvermoede nabijheid.
Doe mij geloven in de grote dingen die Gij aan mij wilt doen.
Vervul mij met de vreugde van uw zoon Jezus.
**************************************************************

Mijn steun zijn


Heer Jezus,
bij U voel ik me veilig, bij U kan ik mezelf laten zien zoals ik ben.
In mijn hart leven zoveel vragen en gevoelens van onzekerheid.
Help mij, laat mij niet alleen met mijn zorgen.
Geef mij de kracht om dit lot te kunnen dragen, en van mijn leven
toch iets goeds en moois te maken in het spoor van uw leven.
Ik dank U voor uw nabijheid.

Archief preken