Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevende zondag door het jaar - 18/19 februari 2017


'Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,'zei Jezus,
'dan worden jullie kinderen van je Vader in de hemel.
Probeer onverdeeld goed te zijn, zoals Hij onverdeeld goed is.'
( naar Matteüs 5, 38-48)

overweging bij het zondags evangelie

Liefde als norm
Het is als een telkens weerkerend refrein:
liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het is een soort herkenningsmelodie, die echter vaak overstemd wordt
door geluiden van eigenbelang en eigen gewin.
Vrienden houden van elkaar, dat is normaal.
Maar ook mensen die je niet zo liggen aardig vinden,
dat is wat anders.
En toch is dat wat Jezus ons vraagt.
We weten dat eigenbelang leidt tot valse tonen,
het geeft geen harmonie, enkel verdeeldheid en onenigheid.

Liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het leven van Jezus staat er bol van, Hij heeft het ons voorgeleefd.
Hij gaf daar telkens voorrang aan, pinde niemand vast op zijn of haar verleden.
Jezus was de persoon van oneindig vergeven, van kansen geven en toekomst schenken.
Doe zoals de Vader in de hemel, zegt Hij: laat de zon over iedereen schijnen!

Liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het is een uitdaging om grenzen te verleggen, om kwaad met goedheid te niet te doen.
Het is ook onze opdracht om de zon te laten schijnen voor vrienden en geen vrienden.
Geen gemakkelijke opgave, maar het is de vraag van Jezus,
iets meer te doen dan het gewone, om dus buitengewoon te worden.
( Wim Holterman osfs)

 

Archief preken