Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar 25 en 26 juli 2020


Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar -A- 25/26 juli 2020


'Het gaat met het koninkrijk van God als met een koopman op zoek naar mooie parels.
Als hij één kostbare parel heeft gevonden, gaat hij alles verkopen wat hij heeft
en koopt haar.'
(naar Matteüs 3,1-3)

Wat ga je zoeken, de schat en de parel?

Een schat van een kind, een schat van een echtgenoot of partner, een schat van een oma en opa,
een collega, buurman, vriend, schatten van mensen... noem ze maar op. De wereld loopt vol schatten,
want zo noemen we mensen die we graag mogen, omdat ze vriendelijk zijn, hulpvaardig, aandachtig,
positief en vergevingsgezind. Omdat ze, om het in één woord te zeggen goede mensen zijn.
Jezus spreekt voor de derde week oprij weer over het Rijk der hemelen in het evangelie volgens Matteüs.
Je kunt merken dat dit Rijk bijzonder veel beelden heeft, van zaad tussen distels, op de weg en in goede grond,
tarwe tussen gezaaid onkruid wat vrucht op brengt, een piepklein mosterdzaadje wat uitgroei tot een boom,
gist in bloem wat veel brood oplevert, en nu dan een parel en een schat, waar mensen alles voor deden om die te 
behouden. Allemaal beelden waarmee Jezus ons duidelijk wil maken dat het Rijk der hemelen in ons leven hier op
deze aarde te vinden is in ons dagelijks leven samen met onze medemensen, en de omgang met elkander.
Waar is God en hoe kan ik Hem vinden, en hoe gaat Hij met ons om? Het zijn vragen van alle tijden, er zijn daarover
geleerde theorieën opgezet, maar Jezus doet dat niet. Het gewone alledaagse leven biedt voor Hem voldoende stof
om mensen op weg te zetten naar God, naar het rijk Gods of het Rijk der hemelen, van alle daagse voorvallen maakt
Hij zijn parabels en gelijkenissen zeg maar doordenkertjes. Jezus vergelijkt het Rijk der hemelen deze keer met
een kostbare schat of een kostbare parel, de vinders hebben er alles voor over om die grote rijkdom binnen te halen.
Misschien vinden wij die parel of schat (God) niet omdat we Hem veel te hoog of te ver zoeken of er niet voor open staan.
Hij wordt je niet zomaar in de schoot geworpen; je zult hem moeten vinden in je eigen leven bij je eigen medemensen.
In alles wat je meemaakt en beleefd aan goede en mindere goede dingen in je leven, het Rijk der hemelen heeft alles te
maken met de keuze die jezelf maakt. Wie het allemaal wel goed vindt en oppervlakkig is ingesteld is dan niet op de goede weg.
Wie schatten wil vinden moet graven, en parels zijn ook niet voor het oprapen, als je verwonderd en aandachtig door je
leven blijft gaan, maak je kans om de schat of bijzondere parel te vinden, ook diegene die dankbaar zijn voor heel gewone
dingen en ontvankelijk zijn voor het onverwachte, zullen tot de vinders behoren. Het heeft allemaal veel weg van een
ontdekkingstocht, van een onophoudelijk zoeken naar geluk. Maar eerst zul je moeten ontdekken wat ècht belangrijk is, en dan
gaat het waarschijnlijk niet meer om bezit, geld en goed; maar om te weten wat het wel is, zul je te rade moeten gaan naar
hoe Jezus heeft geleefd. En dan mag je in het symbool van de parel en de schat iets zien van liefde, aandacht en gerechtigheid,
van geloven in Gods niet-aflatende zorg en goedheid voor mij en alle mensen op deze aarde. Zou het Rijk der hemelen misschien
niet hetzelfde zijn als een 'paradijs op aarde', een paradijs van een harmonieus samenleven voor en met iedereen van goede wil?
Het Rijk der hemelen is een ideaal een toekomstvisie die je nog graag mee zou willen maken, je mag blijven zoeken en eraan
blijven werken omdat het het kostbaarste van je leven is. Jezus zei ook: 'maak er werk van; door je liefde, goedheid en vrede
werk je mee aan God's droom op aarde'. Mensen die kunnen meeleven en meevoelen, die oog en oor hebben voor elkaars lief en
en leed, zulke mensen staan garant voor een hemel op aarde, dus voor het Rijk der hemelen, dat zijn de schatten en bijzondere
waardevolle parels die we moeten koesteren.
(preken.be + embe)
********************************************************************************************************************

Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijke van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.
( Marinus van den Berg)

Archief preken