Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar 28 en 29 juli 2018

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar 28 en 29 juli 2018
Toen Jezus merkte dat heel veel mensen Hem volgden en dat er veel te weinig eten was,
nam Hij vijf broden en twee vissen en Hij deelde ze aan iedereen uit, zoveel ze maar wilden.
( naar Johannes 6,1-11, lees ook Johannes 6, 1-15)

overweging bij dit zondags evangelie

Jezus' picknick


Bij het lezen van het evangelie van vandaag springt er één zin uit: 'er is hier een kleine jongen met vijf broden en twee vissen'.
Eigenlijk weten wij niets van die jongen, hij is naamloos, er wordt ook niet vermeld wat er verder met hem gebeurd is,
en hoe het kwam dat hij die broden en vissen bij zich had, terwijl de anderen niets bij zich hadden.
Een kleine jongen, en zijn Palestijnse broden, ze waren niet veel dikker dan een pannenkoek,
van gerstemeel en op een platte steen gebakken, dat was voedsel voor heel arme mensen.
Toch brengt Andreas die jongen bij Jezus, daar staat dan dat kleine jochie met zijn vijf broodjes en twee visjes in zijn handen voor Jezus.
Je zou er een foto van willen maken, maar Jezus nam die jongen zijn broodjes niet af, de jongen gaf ze aan Jezus,
in het vertrouwen dat Hij er wel iets mee zou weten aan te vangen.
Die jongen begreep al evenmin als Andreas wat Jezus met die gerstebroden kon aanvangen:'Wat betekent dat voor voor zoveel mensen!'
Jezus laat ze delen en dan blijkt er genoeg te zijn voor iedereen, en zelfs nog over, dan blijkt delen vermenigvuldigen te zijn.
Johannes zegt heel eenvoudig:'Jezus nam de broden, sprak een dankgebed uit en liet ze uitdelen aan de mensen'.
Zo werd die kleine gave van die kleine jongen in Jezus' handen de rijke gave van Jezus zelf, brood tot verzadiging toe,
en van die twaalf overgebleven manden eten wij nog altijd in elke viering.
'Het is veel te weinig', zeggen zijn apostelen, maar in de handen van Jezus was het voldoende, maar om dit wonder te bewerken,
was een kleine jongen die zijn broodjes en visjes weggaf, evenzeer nodig als de Heer zelf, die daarmee allen verzadigen wil.
Delen roept delen op, of zoals we zeggen: vele kleintjes maken een grote.
Dat geldt ook voor elke collecte voor noden in welke vorm dan ook, bij elkaar opgeteld, betekent het heel veel.
Maar het gaat veel verder dan dat, bijv. ik ben gezond, en de beste manier om mijn dankbaarheid daarvoor te tonen is,
mijn tijd en zorg delen met hen die niet gezond zijn.
Ik ben gelukkig in het leven, om ook hiervoor je dankbaarheid te tonen, is het eens aandacht te hebben voor iemand die zich ongelukkig voelt
uit je eigen omgeving, al ik zo bezig ben, dan werkt dat aanstekelijk voor anderen.
Waar mensen iets van hun tijd en interesse, iets van hun leven delen, daar kan een wonder gebeuren:
daar ontstaat warmte, vertrouwen, en worden ze rijk, rijker dan met geld te betalen is.
Dan wordt ook hier delen vermenigvuldigen, en wat dan opvalt is: dat mensen die tijd en zorg willen delen met anderen,
vaak dankbare mensen zijn, juist omdat zij ook die andere kant van het leven zien, willen zien.
In de tijd van Jezus wordt beschreven hoe God aanwezig is in mensen die delen met elkaar, en dat is nog steeds zo,
met hoe weinig je ook over de drempel komt bij iemand, het is altijd genoeg wanneer het maar uit een goed hart gegeven is.
Dat waren ook de twee vissen en vijf broden voor een hele menigte.
Kijk maar eens naar wat je kunt, onderzoek je talenten, ben je zachtmoedig en vredelievend, nou je kunt er wonderen mee doen.
Je hebt hoop op een nieuwe , andere wereld, die hoop breidt zich uit naar andere mensen, ben je verdraagzaam, je talent laat zich vermenigvuldigen.
Mijn uur is al gekomen, het uur waarop ik wil delen zoals die jongen met zijn broden en zijn vissen, want zo maak ik wonderen mogelijk.
Of je nu zestien bent of zesentachtig, je kunt altijd delen van wat je hebt en van wat je bent.
Je kunt je brood delen, en je liefde, als je goed kijkt, weet je waar je het hardst nodig bent met je warmte en aandacht.
Je moet de gedachtenis van Jezus vieren in je dagelijks leven, door je leven te breken en te delen met anderen,
zo wordt de hele wereld er beter van.
( preken.be + embe)
***********************************************************************************************************************************

Brood vermenigvuldiging

Vijf broden en twee vissen zo weinig uit te delen
de wanhoop sloeg haast toe ze waren met zovelen.

Maar Jezus nam de broden en nam een wijs besluit
terwijl de mensen zaten sprak Hij de woorden uit.

En kijk, vijfduizend mensen aten hun buikje rond
toen men was uitgegeten lag brood zelfs op de grond.

Jezus beval Zijn helpers de resten op te rapen
wel twaalf manden vol men zat zich te vergapen.

Een wonder was voltrokken opdat men nooit vergeet
dat Jezus Redder is de Trooster, een Profeet.

Mijn Heer, Hij deelde broden en voelde zich bewogen
zo leeft Hij met ons mee de God van mededogen.

Als wij ons op Hem richten kijkt Hij nooit van ons weg
ik weet dat ik mijn leven vast in Gods handen leg.
( Grietje Boersma)
 

Archief preken