Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar voor 27 en 28 juli 2019

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar voor 27/28 juli 2019

Toen een van zijn leerlingen Hem vroeg:'Heer, leer ons bidden', zei Jezus:
'Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
in de hemel en op aarde.'
(naar Lucas 11,1-2)

overweging bij dit zondags evangelie

Heer, leer mij bidden!
Jezus' leerlingen vragen Hem om hen te leren bidden, zij vonden dat moeilijk, Jezus praat met zijn Vader zoals een zoon met zijn vader spreekt.
Zijn leerlingen zien dat zijn gebed heel anders is dan het afdreunen van gebeden zoals zij gewoon zijn, zij vinden dat ze niet kunnen bidden.
Zeggen dat je niet kunt bidden, is natuurlijk ook bidden, God zal hun en mijn gebeden heel goed begrijpen.
Dat zien we aan de reactie van Jezus: hij is niet geërgerd, vraagt zich niet af hoe het mogelijk is dat ze niet weten hoe ze moeten bidden.
Integendeel, Hij geeft hun onmiddellijk een gebed dat voor Hem de kern is van alle gebeden: het Onze Vader.
Jezus leert hun daarop het gebed tot de Vader:
'Wanneer gij bidt, zeg dan: Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome', dat zijn de woorden waarmee we tot God kunnen bidden.
Wat opvalt is: Jezus vraagt niet iets voor zichzelf.
Alles steekt erin in dit gebed: een deel aan God: dat zijn Naam geheiligd zou worden, dat zijn Rijk zou komen, dat de wereld,
en ik zou leven zoals God dat heeft gewild: liefdevol en vredevol. En verder een deel voor mijzelf: dat ik niets te kort zou komen,
en dat ik kan weerstaan aan de verleiding niet goed te zijn en alleen voor mijzelf te leven.
En tenslotte een deel voor mijn naaste: dat God mij mijn fouten zou vergeven zoals ik de fouten van anderen vergeef.
Zo moet ik bidden zegt Jezus, en leert mij te beginnen bij God de Vader, en geeft aan dat als je maar genoeg aandringt de kans groot is dat je krijgt wat je vraagt.
Doch zo simpel is het niet. Ik kan alles aan God vragen, en bidden om alles en nog wat, en moet dat ook met aandrang blijven doen, want God geeft op mijn gebeden
en op mijn vragen: de heilige Geest.

Maar Hij geeft dus geen miraculeuze genezing aan wie ongeneeslijk ziek is, maar Hij geeft zijn Geest om te sterken, om te blijven hopen en geloven.
En aan de naasten, familie en vrienden, geeft Hij zijn Geest om te blijven helpen, om de zieke te blijven bezoeken en met liefdevolle zorg te omringen.
Zo geeft onze Vader in de hemel ook geen vanzelfsprekend geluk in mijn leven, maar wel zijn Geest om mijn best te blijven doen,
om mij in te zetten voor het goede, om elkaar te waarderen, om niet enkel voor mijzelf te leven.
Evenmin zorgt onze Vader automatisch voor mooi weer of regen bij droogte, een goede oogst, een mooie vakantie, of een goede schooluitslag...
ook ben ik niet gevrijwaard van tegenslag en teleurstelling, maar geeft Hij mij zijn heilige Geest om te dragen wat zwaar is,
om te sterken wanneer ik in zwakke tijden leef, om te begrijpen en te aanvaarden wat echt tegenzit.
Maar ook om te helpen in nood en te troosten in verdriet, om niet depri te worden bij al de miserie in de wereld tegenwoordig,
om niet het vertrouwen in elkaar te verliezen, maar om als goed mens door het leven te gaan, met aandacht voor mijn medemens.
Ik weet dat het soms moeilijk is om Gods Geest te ervaren, en misschien heb ik soms de indruk dat God echt niet naar mijn, naar onze gebeden
en vragen wil luisteren, maar vergeet ik hoe dikwijls ik in mijn menselijk leven met veel aandrang moet aandringen om iets gedaan te krijgen.
Zo is het ook met bidden: ik mag het niet opgeven met aandrang te blijven bidden tot de Heer onze God, dat deed ook zijn Zoon Jezus.
Hoe dikwijls lees ik niet in de verhalen over Jezus, dat Hij zich terugtrekt om te bidden, Hij de Zoon van God, bidt tot zijn Vader, en Hij is mijn voorbeeld.
Laat ook ik niet ophouden met bidden, en niet vergeten dat de Heer onze God altijd naar mij zal luisteren.
Maar wat ervaar ik? Dat ik dikwijls niet krijg waar ik om bid, maar God is ook geen automaat die je inruilt voor een gebedje of kaarsje een genezing, en mooie vakantie of goed weer geeft, zo werkt het natuurlijk niet.
Hoe het wél werkt, leert Jezus: God geeft mij als antwoord op mijn vragen zijn heilige Geest, op een moment dat je zelf niet verwacht had.
Voor het gebed hoef je ook niet met zijn tienen te zijn, want waar er twee in mijn naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden, zegt Jezus.
Ons probleem met bidden in deze tijd heeft eerder te maken met te weinig bidden en over de verkeerde zaken met de Heer te praten.
De beroemde Zwitserse arts en theoloog Albert Schweitzer zei eens: 'Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens
en de mens verandert de wereld', bidden moet je dus in de eerste plaats doen om jezelf te veranderen, de rest komt dan wel vanzelf.
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************************************************

Een verkorte versie volgens Lucas van het Onze Vader;

Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.


 

Archief preken