Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor eenendertigste zondag door het jaar 2 en 3 november 2019

Preek van de week voor  eenendertigste zondag door het jaar 2/3 november 2019

Om Jezus goed te kunnen zien, klom Zacheüs in een grote boom.
En toen Jezus voorbijkwam, zei Hij tegen hem:'Graag wil Ik jouw gast zijn!'
En Zacheüs gaf de helft van zijn bezit aan de armen.
(Naar Lucas 19,2-5.8)

overweging bij dit zondags evangelie

Jezus en Zacheüs; zoeken en zien


Misschien spreekt de goedheid en mensenliefde van Jezus nergens zo duidelijk als bij de ontmoeting met Zacheüs.
Lucas vertelt over Jezus en zijn leerlingen die hun reis naar Jeruzalem voortzetten, en nu zijn aangekomen in Jericho.
Ook hier lopen de mensen uit om Jezus te zien, maar de aandacht wordt getrokken door één persoon,nl. Zacheüs.
Over hem horen we weinig fraais; hij is een tollenaar die belastingen int voor de Romeinen, maar wat erger is,
hij heeft zich door oneerlijke praktijken en afpersingen verrijkt.Hij is klein van stuk wordt er vermeld
dus kruipt hij in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien, en wat niemand verwacht gebeurd: Jezus ziet hem!
Hij spreekt hem zelf aan met zijn naam! Verontwaardiging bij de omstanders, een man verguist en gemeden door iedereen,
wordt door Jezus herkent en mag Jezus zelfs ontvangen en ook nog aan zijn tafel! De mensen begrijpen hier niets van.
Maar dan gebeurt wat niemand voor mogelijk houdt: i.p.v. van op te scheppen over de aandacht van Jezus en zichzelf
nog meer te verheffen, verandert Zacheüs compleet, hij komt tot inkeer en verdeelt zijn rijkdom en wil een goed mens worden.
Wat Lucas met dit gegeven wil doen, is mij een spiegel voor houden, wat zie ik wanneer in de spiegel kijk? Zie ik dan Zacheüs
en voel ik me dan ook door Jezus opgemerkt en aangesproken?
Voel ik Zijn bezorgdheid over mijn leven en krijg ik dan ook een soort kick om mijn leven of mijn gedrag te veranderen,
ja  soms helemaal om te gooien? Er zijn bewijzen dat dat bij sommige mensen zo gebeurt, dat ze van de ene op de andere dag
met heel andere ogen in het leven staan, en dat ze zich volledig inzetten voor dingen die hen daarvoor totaal niets zegden.
Misschien zie ik in die spiegel Jezus! Kan ik dan, zoals Hij, verder zien dan het uiterlijk van die 'kleine' mens, die een leven leidt
waar ik het niet mee eens ben? Kan ik net als Hij zeggen: 'Het is de moeite die ander beter te leren kennen, meer
aandacht te geven zodat die zich volwaardig gaat voelen, en het gevoel krijgt dat hij meetelt'?
Jammer genoeg let ikzelf ook wel eens teveel op andermans gebreken, en omwille van die vervelende kanten mijd ik sommigen,
ik trek een denkbeeldig muurtje tussen ons in. Maar als ik zoals Jezus ook de goede kanten van onaardige mensen zou zien,
zou dat veel 'klein' gehouden mensen doen groeien en betere mensen doen worden.
Zacheüs is niet de enige die zich voor Jezus verstopt. "Ik ben, zegt Jezus', gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was!
Heel wat verloren mensen zouden ermee gered zijn, als ik zou willen zoeken naar hun goede eigenschappen, als ik zoals Jezus
hen zou willen zien, en niet over hen maar met hen zou praten! Het zou mooi zijn als ieder van ons voor een ander
een teken van Gods liefde mag zijn, door die ander te waarderen, het goede te zien en die persoon te helpen door een goed woord.
Bevestig iemand en je brengt hem tot leven...
( preken .be + embe)
*******************************************************************************************************************

Gebed
Net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg,
wil ik het ook aan U vragen, God, ziet U mij, ziet U mij graag?
Toon mij dan Uw vriendschap, zodat ik kan voelen dat U op een unieke manier van mij houdt,
en dat U wilt wonen in het diepste van mijn hart.
Laat mij delen in Uw vreugde en geef mij de kracht om die vreugde door te geven,
ook aan anderen, door ook hen graag te zien.
( Erwin Roosen)
*********************************************************************************

Allerheiligen
De heiligen zijn ons voorgegaan.
En nee, het zijn geen supermensen, geen volmaakte wezens, geen engelen.
Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel.
Mensen die oor en oog hadden voor anderen,
die met tederheid en zorg leefden voor hun naaste dichtbij en veraf.
Allerheiligen.
Het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en gerechtigheid.
*****************************************************************

Allerzielen
Alles heeft zijn uur.
Voor alles wat er gebeurt,is een vaste tijd.
Geboren worden en doodgaan.

Een tijd van samenzijn ging voorbij,
de uren van samen leven met wie ons dierbaar was, is verstreken,
het beminnen, huilen,lachen,hopen en strijden zijn voorbij gegaan.

Toen kwam de tijd van afscheid nemen.
Soms te vroeg, soms onverwacht, soms na een lange weg,
soms als een schok, soms als een opluchting,
maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.
Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,
die wij gezien hebben, die ons gezien hebben
die we nog zien als we aan hen denken...

Wij herinneren ons hun namen
en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte.

We steken voor ieder van hen een lichtje aan,
om het licht dat zij waren
om het licht waarin ze zijn opgenomen bij onze Lieve God
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.

En om het licht dat zij altijd zullen zijn in ons hart.

 

Archief preken