Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor O.H. Hemelvaart 25 mei 2017

Preek van de week voor  O.H. Hemelvaart 25 mei 2017
Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen,
zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij.
Ik ben met jullie, alle dagen!
( Lees ook Matteüs 28,16-20)

overweging bij dit evangelie
Leerling van Jezus ben je nooit voor jezelf.
Want als je van Hem durft te getuigen, zal je dat geen succes bezorgen
en je zult er ook niet rijk van worden, wel gelukkig,
omdat je 'goed nieuws' brengt en een bron van tederheid ontsluit
in het hart van velen.
Ga dan, durf Zijn profeet te zijn, en vertel aan iedereen die het wil horen
dat God een God van liefde is.

Hemelvaart
Hemelvaart, het is één van de grotere feesten in het kerkelijk jaar.
Een mens stijgt op naar de hemel, dat was nog nooit eerder gebeurd.
Ik, en wij allemaal, niemand uitgezonderd,verlangen naar het volmaakte geluk.
Jezus Christus heeft als eerste dat volmaakte geluk bereikt, en niet alleen dat:
Hij heeft het bereikbaar gemaakt voor iedereen van goede wil.
Laat ik op deze Hemelvaartsdag eens nadenken over het geluk in deze wereld,
dat zo mooi kan zijn, maar o zo broos en het geluk van eeuwig leven:
een geluk dat onaantastbaar is en waaraan nooit een einde komt.
Wat weet ik van het leven in de hemel? Wel, er is meer dat ik niet weet dan dat ik wel weet.
Maar het belangrijkste is dat ik bij God zal zijn en dat er enkel liefde,
vrede en vreugde zal zijn.
Dit is de dag waarop God mij voor ogen houdt, dat zijn Zoon in heerlijkheid naar Hem is gegaan.
Zijn verheffing is mijn hoop, nu reikt de aarde tot de hemel.
Hemelvaart, de woorden die toen gesproken zijn, nemen een belangrijke plaats in.
Jezus doet nl. heel bemoedigende uitspraken over de tijd die voor me ligt,
de tijd, waarin ik met anderen op weg ben.
Hij zegt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde".
Dat betekent voor mij het volgende: er kunnen nog zoveel kwade machten zijn in de wereld,
of in mijn eigen wereldje, Jezus' macht is uiteindelijk toch groter.
Jezus zegt ook: "Ziet, ik ben met je alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld".
Hij staat dus aan onze kant, niet enkel in goede dagen, maar ook als het minder gaat.
Ook ik ben zijn leerling en mag de Blijde Boodschap, dat Jezus alle kwaad heeft overwonnen,
ook uitdragen in woord en daden.
Maar.... deze Boodschap is een aanbod, ik kan ja of nee zeggen tegen God en de gemeenschap,
er zijn er maar al te veel die nee zeggen.
Jezus laat de ja - en nee zeggers samen naast elkaar leven, dat is niet eenvoudig,
Jezus is het die mij aanspoort goed te zijn voor elkaar, en die mij daarvoor de kracht geeft.

Door mijn manier van leven en beleven kan ik dat aan anderen laten zien.
Hemelvaart zegt mij, dat ik in deze wereld moet proberen er het beste van te maken,
en als ik het zwaar heb, laat ik dan denken aan Jezus' overwinning op de dood,
aan zijn Hemelvaart.
Hij zal ook mij laten overwinnen, en ten hemel opnemen, waar in de nieuwe wereld
echte vrede en blijvend geluk is voor ons allemaal.
( Frank Domen pr.)
 

Archief preken