Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd – Witte Donderdag 1 april 2021

Veertigdagentijd – Witte donderdag

Het gebeurde tijdens een maaltijd. Jezus goot water in een kom
en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij zei;'Laat dit
een voorbeeld zijn: je moet doen zoals Ik voor jullie deed!'
(naar Johannes 13,2.5.15)

Overweging bij dit evangelie

Samen aan tafel en...voeten wassen

De maaltijd zal zo dadelijk beginnen in een bovenzaal in Jeruzalem, iedereen zit aan tafel, Jezus zal nog maar een
aantal uren te leven hebben. Hij staart over de hoofden van zijn vrienden en vriendinnen die aanwezig zijn,

Hij wilde de minste van de zijnen zijn. Want opeens staat Jezus op, Hij wil de laatste
uren die Hem nog resten, gebruiken om nog eens duidelijk te maken aan zijn vrienden en vriendinnen, wat nou de echte
betekenis is van zijn leven en zijn a.s. terechtstelling. Hij begint van iedere aanwezige de voeten te wassen,

Met deze voetwassing drukt Jezus zijn innerlijke houding uit, Zijn kern van nederigheid. Het
wassen van al die voeten was een vies werkje, want doordat ze met sandalen liepen door de stoffige straten werden je
voeten erg vuil. Het was eigenlijk een taak van de minste van de samenleving, toentertijd gedaan door slaven. Doch Hij
knielt voor de voeten van hen die Hem zouden verlaten en verraden, en wast het vuil en het zweet van hun voeten af.
Als Jezus klaar is met zijn werk, zegt Hij: 'Ik heb jullie allemaal een voorbeeld gegeven.' Laten we ons dit beeld van Jezus,
die al knielend de voeten wast, maar eens goed op ons inwerken, want het is een symbool van zijn onbegrensde liefde, een
grotere liefde bestaat er niet! Jezus wilde met deze voetwassing laten zien wat Hij uiteindelijk bedoelde: Heb zorg en
aandacht, zelfs voor de meest bescheiden behoeften van je medemens,'was ook zijn voeten', maak je handen vuil, ben dienst-
baar en nederig om anderen te helpen. Jezus staat nog eens op en deelt mee:'Ik ben niet in de wereld gekomen om gediend
te worden, maar om zelf te dienen,'en dat geldt natuurlijk ook voor ons, onze verantwoordelijkheid kennen voor het welzijn
van een ander en je daarvoor inzetten. Hierna zet Jezus zich weer aan tafel, voor hem staan brood en beker; brood als een
teken van het mensen leven, het is gezaaid, geoogst en met zorg bereid, brood dat we met elkaar breken en delen, de moeite
en zorg die we doen voor het geluk van anderen, hart en ziel van ons bestaan. De beker, het aloude symbool van het leven dat
ons van Godswege gegeven is, ieder van ons krijgt deze 'levensbeker' te drinken, een beker met twijfel en geloof, gaven en
opgaven, om hem samen met God tot op de bodem toe leeg te drinken, net als Jezus deed. Met dat brood en die 'vriendschaps-
beker' zit Jezus aan tafel samen met de andere aanwezigen, Hij is zich bewust van zijn naderend einde. Stel je voor dat je ook
mee aan tafel zit dan zul je hier geen woorden voor hebben,wat zou je toch met zo'n moment moeten doen? Jezus neemt het
brood dat voor Hem staat als een teken voor Zijn eigen leven; Hij breekt en zegt daarbij:'Mijn lichaam is dit, neemt en eet ervan,
want hiermee deel Ik met jullie en mijn vrienden en vriendinnen hier aanwezig mijn hele bestaan.'Ook de beker als teken van
Zijn bloed en eigen leven, schenkt Hij aan allemaal en ook aan ons:'Neemt en drink hieruit deze beker, zo moet je zijn, zo moet je
Mij ook volgen,' dat wil Hij hiermee zeggen. 'Begrijpen jullie wat Ik heb voorgedaan, dat je met Mij verbonden moet blijven, en
samen met Mij je leven 'wegschenken' in dienstbaarheid aan je medemensen. Dit eenvoudige gebaar laat Hij ons na ;

'Doe dit in gedachtenisaan Mij!' Zo heeft Jezus laten zien dat God solidair is met ons lijden en de dood. Onze God is een dienende God!

(preken.be + Martien)

*******************************************************************************************************************

Witte donderdag


Goede God,
Jezus wil dat ik ook de voeten was van anderen, dat ik hen van dienst ben
en mijn brood met hen deel. Jezus wil dat ik gelukkig wordt door deel te
hebben aan de volheid van het leven, het leven van de mensen direct om
me heen, in mijn huis en in mijn straat of buurt, in mijn hart en in mijn
herinnering, in de wijde wereld... Jezus zegt:'Vergeet uzelf en gedenk de wereld.'

************************************************************************

Laatste avondmaal

'Maar nu samen aan tafel is het goed', zei Jezus.
'We delen het brood en geven de wijn door,
doe dat voortaan ook als Ik er niet meer ben.'
'Herinner dan bij het brood Mij in levende lijve', zei Hij.
'En denk bij de wijn aan een mens van vlees en bloed,
blijf dit doen wat Ik zei.'

Archief preken