Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtste zondag door het jaar 26 en 27 februari 2022


Preek van de week voor de achtste zondag door het jaar 26/27 februari 2022

'Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart
het goede tevoorschijn,'zei Jezus,'want waar iemands hart
vol van is, daarvan spreekt hij ook.'
(naar Lucas 6,45)


overweging bij dit zondags evangelie

Splinters en balkjes
Het verhaal van Lucas gaat deze keer over ons geweten, in dit evangelie spreekt Jezus over de
innerlijke goedheid van ons mensen:'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.'
Het zijn hartversterkende woorden van Hem, we kunnen proberen hartelijke mensen te zijn om
met elkaar om te gaan. Jezus zegt er nog bij:'Een goed mens brengt goede vruchten voort, omdat
zijn hart goed is.' We meten in onze omgang met anderen nogal eens met twee maten, als de ander
iets verkeerds doet of zegt, hebben we bijna altijd wel een opmerking of commentaar, terwijl we zelf
ook niet perfect zijn. Mensen die anderen steeds op hun fouten wijzen, maar niet naar zichzelf kijken,
vergelijkt Jezus met 'blinden'. Zien ook wij de splinter in het oog van anderen, maar niet het balkje in
ons eigen oog? Ontkennen we misschien dat we zelf ook tekorten en gebreken hebben, en dat ook niet
alles wat we doen of zeggen, altijd even goed is en braaf. Je eigen fouten zijn soms moeilijk te aanvaarden,
maar we zijn allemaal ook maar gewone mensen en niet volmaakt, dus iedereen heeft wel eens last van zo'n
balkje in zijn oog, het lijkt wel of het in onze genen zit. Als we zo alleen naar de ander kijken en niet naar
onszelf, noemt Jezus dat schijnheiligen, met een rekbaar geweten, hard en berispend voor een ander, mild
en soepel voor jezelf. 'Andermans fouten worden nogal eens aangedikt, en eigen gebreken goedgepraat, wie
zo doet is ook 'blind', zegt Jezus, met een balkje in zijn oog. 'Wil niet de splinter uit andermans oog halen,
zolang er in je eigen oog nog een balkje zit,' voegt Jezus eraan toe, ieder heeft zijn eigen fouten, gebreken
en tekorten, maar probeer er het beste van te maken, want het is niet allemaal slecht in jullie.' Gelukkig
zijn er ook die zichzelf maar al te goed kennen, en daarom mild en verdraagzaam zijn en de wereld een
stukje willen verbeteren. Wat dat betreft ging Jezus gemakkelijk om met zondaars, tollenaars en uit-
geslotenen, omdat hij zag dat bij hen iets pijnlijks was binnengedrongen door opmerkingen en gemopper
door anderen, en Hij vond dat ze daarvan verlost moesten worden en ging dat ook doen, Jezus sprak
tegen hen met de ogen van zijn hart! Eigenlijk zouden we anderen die wel eens een misstapje doen ook
moeten gaan zien met de ogen van ons hart en geloof, dan wordt jezelf bevrijdt van het balkje of splinter
in je eigen oog, en kun je toch in elke mens nog iets goeds zien ondanks hun foutjes. Jezus vertelt:'Dan
leef je als een goede boom die vrucht draagt, goede vruchten waar anderen plezier aan kunnen beleven.'
Hij voegt er nog aan toe:'Een boom en mens herken je aan zijn vruchten, niet aan zijn kleur, mooi of lelijk,
groot of klein, neen, aan zijn vruchten herken je de mens.' Maar soms zien we toch nog wel een rot plekje
bij een ander, en ons eigen rottig plekje niet. Probeer maar eens bezig te zijn met het evt. balkje in je oog,
ben je daarmee aan de gang, dan zul je niet veel oog hebben voor de splintertjes in het oog van anderen.
(preken.be + Martien)
**********************************************************************************************

Veertigdagentijd - Aswoensdag


'Wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop.
En wanneer je bidt, ga dan je binnenkamer in en doe de deur dicht.
Je Vader, die je in het verborgene ziet, zal het je lonen.'
(naar Matteüs 6,2-6)

overweging bij dit evangelie


Je levenstuin wat opschonen


'Het verschil tussen een bloem en onkruid, is een oordeel'


Het is wel eens goed om even stil te staan bij de komende vasten of veertigdagentijd, om wat
die tijd voor je kan betekenen. Je zult het misschien al wel gemerkt hebben, dat de natuur al
bezig is om zich voor te bereiden op de komende lente. Veel voorjaarsbloeiers laten hun bloemen
al zien, diverse heesters en struiken bloeien al, ook staan er alweer knoppen op openspringen, en hier
en daar zie je al lammetjes dartelen in de wei, en vogels zingen alweer vrolijk, waar je blij van wordt.
In deze periode wordt je ook gevraagd, je gelovig en persoonlijk leven ook weer eens voor te bereiden
op een 'nieuwe lente' in je leven richting het Paasfeest. Deze veertigdagentijd is daarvoor bedoelt,
als voorbereidingstijd, om actief je handen uit de mouwen te steken in je eigen 'levenstuin'.
Het is een tijd om na te denken over de vraag: Wat zou ik kunnen veranderen aan mijn levensstijl,
zou ik van wat 'onkruidjes' van mij, moeten proberen er weer bloeiers van te maken, zodat mijn
'levenstuin' straks weer echt in volle bloei kan staan met Pasen? Je hebt altijd wel een motivatie
gedurende deze veertigdagentijd. Je keuze zou een goed 'zaadje' kunnen zijn, dat je richting Pasen als
als een plantje in je symbolische 'levenstuin' kunt zetten, zodat het ook daadwerkelijk zal bloeien als het
symbool van de verrijzenis in het Licht van Pasen.
(Martien)
*******************************************************************************************

Aswoensdag


God, U bent onze Vader en Moeder, we willen samen met U nu veertigdagen verder gaan,
met ieder ons eigen levensverhaal. Het zal een tocht worden waarbij we willen proberen,
erachter te komen wat er dieper in ons zit, dan het oppervlakkige van ons dagelijks leven.
Daarom vragen we U om steun en uw wijze woorden, voor moed, hoop en kracht.
Laten we proberen op Aswoensdag, moedig onze eerste stap te zetten in deze tocht,
om onze manier van leven waar het nodig is wat aan te passen.
Dat het askruisje ons in gedachten mag zegenen en begeleiden op weg naar Pasen.
En blijf bij de gedachte:'Dat je uit liefde geboren bent, en door moeder aarde ook
weer in liefde wordt opgenomen'. Want we zijn niet van stof!
(Martien)
*******************************************************************************

Inspireer ons


O.L.Heer, inspireer ons, om de komende veertigdagentijd,
enthousiast te werken in onze eigen 'levenstuin'.
Om even stil te staan bij de bloemen die we in onze 'levenstuin'
kunnen bewonderen, en hiervoor dankbaar zijn, en wat we als
niet gewenste plantjes beschouwen, toch maar uittrekken.
Maar ook om een verbondenheid aan te gaan, waarbij uw handen
en voeten zichtbaar worden, om zo stilaan Pasen te verwelkomen in ons hart.
(Martien)
*******************************************************************

Veertig dagen


Lieve Heer, in deze veertigdagentijd roept U ons op,
op te staan uit onze alledaagse gang,
en ons los te maken van alles wat ons teveel bindt,
en bezighoud in onze wereld.
Help ons bij onze tocht in de 'woestijn' van veertigdagen,
en neem ons mee een berg op, zodat we een glimp kunnen opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.

Lieve Heer, in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om écht te zien, open onze oren om écht te horen,
open ons hart om oprecht open te staan voor anderen,
zodat we weer wat positief kunnen veranderen,
om mee te werken aan het besef dat uw Rijk eens zal komen.
***********************************************************

Getal veertig


Met Aswoensdag begint de vastentijd, een tijd van rust en inkeer.
Getekend met een askruisje, om bewust te worden van onze kleinheid,
beperktheid en broosheid, maar met behulp van Gods levensadem worden
voortgestuwd, en Hij blijft ons nabij in het gewone alledaagse wat we doen,
in onze zorg en aandacht voor mensen en onze aarde, en in het streven naar
een betere wereld.

Help ons steeds momenten van rust te zoeken, zodat we onszelf niet voorbij lopen.
We zijn samen op weg naar Pasen, om ook te luisteren naar bevrijdende woorden,
van de Blijde Boodschap van Jezus.
We krijgen een opdracht mee, om wat ons teveel bezighoudt wat los te laten.

Waarom duurt deze periode veertig dagen?
Veertig verwijst naar veel gebeurtenissen in de Bijbel, o.a.
veertig jaren zwierf het Joodse volk door de woestijn naar het beloofde land.
De zondvloed duurde veertig dagen en nachten, en Jezus verbleef ook veertig
dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn openbare leven, na intens contact
met zijn hemelse Vader.

Veertig heeft betrekking op voorbereiding , overgang en verwachting,
daarom krijgen we nu veertig dagen om te proberen onze min-kantjes
om te zetten in plusjes, om zo als een beter mens verder te gaan,
om het hoogfeest van Pasen te kunnen vieren samen.
(Martien)
**********************************************************************
Archief preken