Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de derde zondag van de paastijd 29/30 april2017.

Preek van de week in de derde zondag van de paastijd 29/30 april2017.


Toen de leerlingen van Emmaüs Jezus herkend hadden bij het breken van het brood,
zeiden ze tegen elkaar: 'Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak?
(Lees ook Lucas 24,13-35)

overweging bij dit zondags evangelie

'vreemdeling' die breekt en deelt

Wij kennen momenten van grote vrede en vreugde, maar ook van onvrede en teleurstelling.
Het overkwam de apostelen en andere leerlingen ook, Jezus, hun Meester,
 op wie zij al hun hoop hadden gesteld was gedood.
Ondanks alle waarschuwingen van Hem zelf, hadden zij er eigenlijk niet opgerekend,
 al hun hoop was vervlogen.
Maar dan gebeurt het, terwijl alle mensen nog slapen, laat God zijn Zoon uit de dood opstaan.
Van het ene op het andere moment is alles weer goed.
Het moet nog wel tot de apostelen en leerlingen doordringen.
Het verhaal van de Emmaüsgangers is niet enkel het verhaal van twee mensen,
maar het verhaal van iedere gelovige.
Twee mensen verlaten Jeruzalem, waar Jezus gekruisigd is, en reizen naar het dorpje Emmaüs.
Ze hebben deze reis vaker gemaakt, maar deze keer valt het hen zwaar.
Ze hebben hun houvast, hun middelpunt van hun leven verloren.
Het is een geloofsweg  die zij gaan, zij zetten verschillende stappen , stappen die ik ook zet.
De eerste stap was: dat zij met elkaar spraken over alles wat gebeurd was, heel belangrijk!
Zelf heb ik ook wel eens de behoefte om met iemand die naar mij luistert,
  te praten over wat er allemaal gebeurd is.
En dan blijkt dat Jezus Christus zelf een en al aandacht heeft, maar zij en ik herkennen Hem nog niet.
Zonder dat zij en ik weten, wordt hun en mijn weg een weg naar de Heer, een weg naar geloof.
De Emmaüsgangers dachten beter geïnformeerd te zijn dan deze 'vreemdeling', maar deze spreekt
op zo'n manier vanuit de Schrift over alles wat is gebeurt, dat hun hart gaat branden van enthousiasme!
Dat is een tweede belangrijke stap: in grote lijnen inzicht krijgen in Gods bedoelingen.
De derde stap was: de tafelgemeenschap met de Heer.
"Waar twee of meer mensen in Mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden",
 zei Jezus ooit tegen zijn leerlingen.
Dat voelde de Emmaüsgangers heel sterk aan, ze herkenden Hem in het breken van het brood hun ogen gaan open.
Want brood breken en delen, dat is iets wat Jezus in zijn leven veel heeft gedaan.
"Blijft dit doen om Mij te gedenken", zei Hij bij het Laatste avondmaal.
 Vrienden zijn en 'brood' delen, is alles wat Jezus vraagt.
Nu de vierde en laatste stap: Zij keren onmiddellijk terug naar Jeruzalem, moedeloos gegaan,
 begeesterd gaan ze terug.
Het leven is anders geworden, Jezus heeft voor hen en mij nieuwe mogelijkheden geopend.
Als ik de boodschap van de verrijzenis begrijp, moet ik daarover niet zwijgen, maar uitdragen!
Ook ik zie het weleens niet meer zitten, ik zou mijn nood willen uitspreken, maar soms is er niemand.
Jezus Christus gaat echter altijd met ons mee!
Hij heeft een en al aandacht voor mij, ik kan Hem zeggen wat mij dwarszit overal...dag en nacht!
Langzaam aan zullen mijn ogen opengaan en beetje bij beetje zal ik inzicht krijgen wat God met mij voorheeft.
Meestal is het anders als ik denk.
Als ik bereid ben om echt stil te worden, om te luisteren wat Hij mij te zeggen en uit te leggen heeft,
dan zal ook mijn hart gaan branden van enthousiasme en zal ik kracht ervaren om door te kunnen gaan.
( Frank Domen pr.)

 

Archief preken