Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd - Goede Vrijdag-10 april 2020


Veertigdagentijd - Goede Vrijdag - 10 april 2020
Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie Hij hield.
Hij zei tegen Maria:'Daar is nu je zoon.' En tegen de leerling:'Daar is je moeder.'
Hij boog het hoofd en gaf de geest.
( naar Johannes 19,25-30)

Het is volbracht
'Het is volbracht', riep Jezus aan het kruis, Hij boog zijn hoofd en gaf zijn Geest.
Maar wat is volbracht bij de dood van Jezus? Volbracht is die urenlange foltering en vernedering, volbracht is het
werk van de beulen, volbracht heeft Hij de wil van zijn Vader, volbracht heeft Hij zijn aardse levenstaak.
Maar datgene waarvoor Jezus zich in zijn korte leven heeft ingezet, dat is nog niet volbracht. In het evangelie van
Marcus lezen we: Jezus slaakt een luide kreet en gaf de geest. Die schreeuw van de gekruisigde op Golgotha hoor ik
nog elke dag uit de mond van zovele mensen die vandaag ook gemarteld en vernederd worden, of in het geschrei
van hongerige kinderen, maar ook in hulpgeroep in oorlog en crisisgebieden en vluchtelingen kampen.
Goede Vrijdag duurt nog altijd voort en Christus wordt nog steeds opnieuw gekruisigd in bloedige oorlog situaties,
en bij aanslagen maar ook in de vervolging van minderheden en mensen op de vlucht. Bij het kruis van Jezus wordt
de geschiedenis van alle onrecht weer levendig.Zolang ik in deze wereld de roep hoor van zovele mensen in nood,
die onschuldig lijden en sterven, van honger of geweld, zolang mensen andere mensen onrecht aan doen en uitbuiten,
is het werk van Jezus nog niet volbracht.Jezus gaf zijn geest, Hij gaf zijn geest verder aan o.a. mij, aan ons christenen,
op dat wij zijn zending in deze wereld verder voltooien.Jezus heeft zo zijn taak volledig volbracht, Hij heeft de beker
van zijn lijden tot op de bodem toe geledigd.Deze taak voor ons is niet zinloos, zoals de levenstaak van Jezus ook niet
zinloos was. Niet de dood zal overwinnen, maar het leven, niet het verdriet is het einde, maar de vreugde. God heeft
zijn Zoon gegeven om deze wereld te redden, daarom is in wezen alles reeds volbracht, en kan ik het kruis van Christus
vereren en zeggen:'Ik aanbid U Christus, en ik loof U, omdat Gij door Uw kruis de wereld verlost hebt.' Maar deze
kruishulde vraagt van mij dan ook, dat ik bereid ben het kruis op te nemen en mijn ogen niet te sluiten voor het leed van
wat rondom mij gebeurt in deze wereld, anders kan ik geen leerling van de gekruisigde genoemd worden.
Want Hij wil barmhartigheid, goedheid en liefde voor alle mensen.
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************

Kruis
Ieder heeft zijn eigen deel op aard ieder heeft wat hem of haar bezwaart.
Ja, ieder hart en ieder huis heeft zijn eigen smart en kruis.
Het ene kruis is openbaar, het andere wordt men niet gewaar.
Het ene is klein, het andere groot, het een is van hout, het andere van lood.
De ene heeft een enkel kruis, weer een ander een dubbel thuis.
Maar dit is het wonderbaarst: iedereen vindt het zijne het zwaarst.
Ja, dan denkt ook nog menigeen: mijn naaste, die heeft er geen.

Goede Vrijdag
Met mijn schulden op Zijn rug zwijgend door Jeruzalem
geeft Hij mij 't leven terug door het kruis dat drukt op Hem.

Gister nog zijn zegen met vrienden allemaal
heeft toen nog gelegen aan het Laatste Avondmaal.

Vandaag is Hij geslagen op 't hoofd een doornenkroon
aan het kruishout zelf gedragen hangt nu Gods eigen Zoon.


Gebed in nood
Heer Jezus Christus, in onze nood roepen wij tot U.
Onze kracht is te klein en onze schouders zijn te zwak
voor het kruis dat wij moeten dragen.
Laat ons niet alleen.
Geef dat wij niet bezwijken onder deze last.
Sterk ons met de kracht van Uw Geest.
Richt ons weer op en doe ons herleven.
Heer, op U hopen wij, beschaam ons vertrouwen niet.
(uit thuis bidden)

 

Archief preken