Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Veertigdagentijd - tweede zondag 27 en 28 februari 2021


Preek van de week voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd 27/28 februari 2021

Toen Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus op een hoge berg was,
kwam er opeens een wolk over hen, en uit die wolk klonk een stem:
'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.'
( naar Marcus 9,2.7)

Overweging bij dit zondags evangelie

Het leven gaat door, Jezus trekt ons er door heen

Je kan de veertigdagentijd beleven als een pelgrimstocht, die je met Jezus gaat.
Hij is tenslotte de 'deur' naar, én Hij leidt je naar zijn en onze Vader, met Hem trek je de
woestijn in (vorige week), en deze keer ga je met Hem de berg Tabor op. Jezus is met Petrus,
en de gebroeders Jacobus en Johannes de berg Tabor opgegaan ( bijna 600 m. hoog), en daar
maken ze een hemelse ervaring mee. Jezus verandert van gedaante en gaat in gesprek met twee
grote leiders uit het oude testament, nl. Mozes en de profeet Elia, die het zelf in hun leven ook
moeilijk hebben gehad, zij spreken Jezus moed in en zijn een licht voor Hem voor zijn zending.
Dan worden ze omringt door een wolk, waaruit Gods stem klinkt die zegt:'Dit is mijn Zoon, de
Welbeminde, luister naar Hem.' De drie meegekomen leerlingen zijn daardoor zo aangegrepen,
dat Petrus voorstelt om drie tenten op te zetten zodat ze daar kunnen blijven, want het is zó zalig.
Maar Jezus was een persoon die kon los laten, ook dit gelukzalige moment op de berg met de lichtende
figuren uit het verleden, Hij kon het loslaten om weer het gewone leven in te gaan waar zijn volgers
problemen mee hadden. Jezus voelde zich gesterkt om de Goede Boodschap uit te dragen,
maar Hij besefte ook heel goed dat Hij daarvoor aan het werk moest, en dat Hem daarbij ook nog eens
een hoop moeilijkheden te wachten stond. Daar liet Hij zich echter niet door afschrikken, Hij bleef geloven
in zijn ideaal van het Rijk der hemelen. En daarvoor is het nodig dat je niet voor jezelf alleen zorgt, maar
dat je een helpende hand reikt naar de mensen om je heen. Jezus begon weer om zijn zending te vervullen,
Hij wilde een licht zijn voor de mensen, speciaal voor zieken en gehandicapten maar ook tollenaars en zondaars.
De drie apostelen mogen nog niet achteroverleunen, want ook zij moeten zelf aan het werk, ze gaan met Jezus
de berg af en gaan proberen om zelf ook een licht te zijn voor de mensen. En dat is ook de opdracht voor ons
als volgers van Jezus Christus, het is ook onze roeping om niet op ons eigen 'bergje' te blijven zitten als het
ons goed gaat gaat, naar onze zin hebben en het leven ons toelacht. Ook wij kunnen mensen gaan opzoeken die
in een dal zitten, in de put of in het donker en moeilijke dagen doormaken. Je kunt dan zelf licht zijn, warmte
en meeleven geven voor anderen, en dan ervaar je ook licht in jezelf. Zo kan er ook in deze tijd waarvoor sommigen
deze wereld nu op een hel lijkt, toch een stukje hemel werkelijkheid worden. De apostelen die met Jezus zó in
de wolken waren op de berg Tabor, zijn dezelfde drie die Jezus ook hebben gezien in zijn diepste kwetsbaarheid
in de Hof van Olijven, Jezus had hun gezegd met niemand hierover te spreken, voordat Hij uit de doden zou opstaan.
Ook wij maken in ons leven hoogtepunten mee bijv. verliefd worden, een kinderwens die in vervulling gaat, feestjes,
jubilea, promotie of goede uitslag enz. En nu er dan gevaccineerd kan worden rondom het coronagebeuren, is dat ook
weer een lichtpunt in de bijna uitzichtloze tunnel. Maar even zo zeker komen er natuurlijk ook dieptepunten of
schaduwkanten voor in je leven. Kijk maar eens naar de rellen en agressie door de regels om de pandemie in
bedwang proberen te houden, dat is dan weer de schaduwkant van het 'licht in de tunnel. Licht en duisternis, 
vreugde en verdriet, 'n lach en een traan, in Bijbelse taal: In ieder zijn leven zijn 'berg' en 'dal' ervaringen,
je kunt niet leven van enkel topmomenten, maar je weet ook dat er in zware
beproevingen altijd een straaltje licht en hoop blijft, dat er een uitweg is hoe moeizaam soms ook.
Hoogte en dieptepunten horen bij elkaar, ziekte, lijden en sterven horen onvermijdelijk bij ons leven, net als
vreugde van geboorte, genezing, feestdagen, liefde en vriendschap. Er is Goede Vrijdag en Pasen, ze kunnen
niet zonder elkaar, dat is de realiteit door mijn geloof blijft er hoop. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag!
Je kunt in je leven niets vasthouden, alles is tijdelijk, het leven gaat door, blijf vooral niet stil staan,
maar ga door in Gods vertrouwen.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Bezinning

De vasten of veertigdagentijd is voor ons christenen een tijd van inkeer en herbronning:
een terugkeer naar de Bron, het Leven zoals het Woord van Jezus ons voorhoudt.
Dit is dé tijd bij uitstek om zich proberen vrij te maken, van een te sterke 'ik' gerichtheid,
waar tè weinig plaats is voor O.L.Heer en onze medemensen.
Vasten is trachten los te komen van onze drang naar macht, bezit en aanzien en om de ballast
los te laten van veel dingen die zich in ons dagelijks leven opdringen.
De veertigdagentijd is meer dan anders om tijd vrij te maken voor gebed en bezinning,
tijd vrij maken voor O.L.Heer.

Deze veertigdagentijd nodigt ons ook uit om je te bezinnen, over onze manier van leven:
waar ben je mee bezig? Hoe leef je?
Maar vooral ook nadenken, ons bezinnen over het waarom van het leven, van mijn leven:
waarvoor of voor wie leef ik eigenlijk?
En wat vind je belangrijk, levensnoodzakelijk? Met wie voel je je echt verbonden?
Met wie delen wij broederlijk? Trachten wij er echt te zijn voor wie ons nodig heeft?
Ook voor hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, moedeloos, ziek of arm zijn
maar ook die zwak, vreemd of gehandicapt zijn?

Deze veertigdagentijd nodigt ons ook uit om over ons christen zijn na te denken:
Wat betekent Jezus met zijn Goede Boodschap van Liefde voor mij?
Hoe sta ik tegenover het lijden en dood van Jezus voor mij, maar ook van mijn medemensen,
en van mijzelf?
Wat betekent Jezus' verrijzenis voor mij? Wat betekent het 'Jezus leeft'.
Jezus heeft de dood overwonnen voor mij?
Wat betekent Jezus, God voor mij?

***********************************************************************************

Ga met ons mee in deze veertigdagentijd
Ga met ons mee in deze veertigdagentijd,
zodat wij de raakpunten mogen vinden tussen hemel en aarde,
en wij uw levensadem mogen ontvangen en ervaren,
en wij de weg terug mogen vinden naar het volle leven,
na deze moeilijke tijd voor ons allemaal.
Mogen wij medewerkers zijn van uw scheppende bevrijding.
******************************************************

Lieve God
Jezus is echt jouw Zoon.
Het is fijn dat Hij bij ons kwam wonen.
Zo kon Hij ons vertellen over jou.
Nu horen we voorgoed bij jou.
**********************************Archief preken