Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in veertigdagentijd op Palmzondag 8 en 9 april 2017

Preek van de week in de Veertigdagentijd op Palmzondag 8/9 april 2017

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreidden veel mensen hun mantels uit op de weg
 of ze sneden takken van de bomen en juichten Hem toe:
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
( naar Matteüs 21,8-9 Lees ook Matteüs 26,14 -27,66 )

Overweging bij dit zondags evangelie

Van huldebetoon en vertrouwen


We vieren Palmzondag, en herdenken de dag dat Jezus als een vedette
rijdend op een ezel in Jeruzalem wordt onthaald.
De hele stad staat op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen.
Iedereen wil en moet Hem zien, het hosanna wordt Hem toegeroepen.
Maar, Jezus wist dat het over een week anders zou gaan, dat ze Hem zouden toeschreeuwen:
"aan het kruis met Hem".
En toch ging Hij door om de wil van zijn hemelse Vader te doen, wat een moed en vertrouwen.
Ik als christen hoor in het voetspoor van Jezus te leven,
mijn alledaagse leven kan veel hebben aan Zijn woorden die aangeven wat een christelijke levenshouding is.
Een levenshouding zoals God voor mij bedoeld heeft.
Als het leven lekker verloopt dan is dat goed te doen,
maar wat als er moeilijkheden, tegenslag of lijden op mij afkomt,
 de toekomst donker is en ik me verlaten voel.
Ook dan is Jezus een voorbeeld voor mij.
Jezus heeft zich ook verlaten gevoeld, aan het kruis bad Hij nog; "God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten".
Jezus is God en mens, en heeft als mens weet van al mijn menselijke zwakheden en gevoelens.
In zijn lijden zelf, heeft Hij mijn gevoelens en momenten van wanhoop,
 moedeloosheid en angst ook door moeten maken.
Kan ik verder,  om zoals Jezus, na iedere val weer op te staan, om mijn kruis verder te dragen?
Tijdens zijn leven trok Jezus zich regelmatig terug om contact te hebben met zijn Vader.
Ook in zijn lijden bleef Hij op zijn Vader gericht, in wanhoop heeft Hij zelfs gevraagd,
of het mogelijk was dat zijn lijden niet meer hoefde, Hij voegde er wel aan toe:
"Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde".
Zo deed Hij mij voor dat ook ik in mijn leven, op elk moment, op goede en minder goede momenten,
in contact moet blijven met de Vader, door aandacht voor Hem te hebben.
En daarbij mijn wil in Zijn handen te leggen.


( Jannie Ligthart pastor)

 

Archief preken