Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor achtentwintigste zondag door het jaar 14 en 15 okt 2017

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar

' De koning stuurde zijn dienaars weg om iedereen die ze tegenkwamen
 uit te nodigen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon.
De enige voorwaarde was dat ze feestelijk gekleed waren.'
( naar Matteüs 22,9-14)

overweging bij dit zondags evangelie

Ook jou nodigt Jezus uit om feest te vieren en om aan Zijn tafel te komen aanzitten om te delen in Zijn vreugde.
En misschien denk je dat je je niet thuis zult voelen in dat gezelschap
en dat je er niet jezelf mag zijn, of dat je uit de toon zult vallen omdat je anders bent.
Maar wat er ook van is, je bent welkom, wie je ook bent.
Iedereen is trouwens welkom!
En je moet geen geschenken meebrengen.
Het enige dat er van je wordt gevraagd is dat je het feestkleed van de liefde draagt.

Bruiloftsfeest...iedereen uitgenodigd!

Vandaag weer een bekende parabel van een koning die een bruiloftsmaal hield,
 en waarin Jezus mij wederom een spiegel voor houdt.
De genodigden laten het afweten, iedereen heeft wel een smoesje.
Dan worden de dienaren uitgezonden naar de kruispunten van de wegen, iedereen is welkom, iedereen is uitgenodigd.
Wat mij geweldig boeit in Jezus van Nazareth, is zijn gewone manier van omgaan met mensen.
Jezus kon huilen als een klein kind, wanneer hij in aanraking kwam met het intense verdriet dat mensen kunnen hebben.
Hij kon enorm geschokt zijn bij het zien van zoveel verwoesting en afbraak om zich heen.
Dan liet hij zijn tranen de vrije loop zoals op de Olijfberg.
Jezus was een mens met zijn passies, zijn twijfels,verlangens en vragen,
 hoogte en dieptepunten, goede en slechte tijden, wisselden zich ook in Zijn leven af.
Jezus is menselijk en niets menselijks was Hem vreemd, Hij was aan ons gelijk, behalve in de zonde.
Jezus moet een kracht in zich hebben gehad, die velen aantrok, waarom waren anders zoveel mensen Hem gevolgd.
Waarom wist Hij anders zo veel mensen enthousiast te maken voor wat Hij hun en mij wilde zeggen.
Wat was zijn grote kracht, waar leefde Jezus van?
Ik denk dat Zijn grote kracht lag in de aandacht die Hij had voor kleine eenvoudige mensen:
een huisvader of moeder, een klein kind, een hoer,een tollenaar en mensen die zich alleen voelde.
Het zijn niet alleen Gods lievelingen, ook Jezus - ( de appel valt niet van de boom!) -
 vond dat juist de kleine mensen de meeste aandacht verdienen en vooraan mogen staan!
Dat was de kracht van waaruit Jezus leefde: geloven in mensen, ook al verkopen ze hun lichamen
voor wat geld of verdovende middelen.
Geloven en houden van mensen, ook al zijn ze geraakt door onrecht, of verdriet, vastgeroest in haat, oordelend en vernielzuchtig.
Jezus was er rotsvast van overtuigd dat mensen niet zijn geboren om oorlogje te spelen, elkaar te haten,
of de vernieling in te helpen.
Hij wist zeker dat elk mens geroepen is om 'Beeld van God'- Zijn Vader te zijn, om te leven hoef je niet over lijken te gaan.
Als het aan Jezus ligt vieren we met elkaar een geweldig bruiloftsfeest, iedereen is welkom: de kinderen voorop maar ook de armen,
rijken, blank en zwart, homo of hetero, groten en kleinen, gescheiden of samenlevend, gediscrimineerde,
 oorlogslachtoffers en de hongerlijders en achtergestelden.
Jammer dat velen van ons dan toch dat wereldfeest niet mee willen vieren!

Maar er zit ook een mens aan het feest die wél de moeite heeft genomen om te komen, maar God vindt die onwaardig,
omdat hij het 'feestkleed' mist, hij wordt daarom buiten de deur gezet.
God laat weten: je feest met ons mee, of je blijft maar buiten!
Je gelooft in een betere wereld, en je steekt je handen er voor uit, of je gaat thuis maar bij de televisie zitten kniezen.
Blijkbaar wil deze parabel mij duidelijk maken dat God anders oordeelt, dan wij over wie goed is of slecht.
Op Zijn feest is het alles of niets, je doet mee óf je blijft maar weg!
Het leven kan goed zijn, en Gods feest zál er komen, en val dan niet uit de toon!
Ga niet zitten vitten, stoken, roddelen, zaniken of gapen van verveling.
Aandacht voor Gods bruiloftsfeest is aandacht hebben voor de Koning en voor de andere bruiloftsgangers.
Op Gods feest draag je het feestkleed binnen in je! Omdat je er bent voor God en iedereen!

( preken.be)

Archief preken