Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor Sacramentsdag 17/18 juni 2017

 Preek van de week voor Sacramentsdag 17/18 juni 2017

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit,
brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
'Neem dit brood en deel het, dit is mijn lichaam, mijn leven.'
( naar Marcus  14,22. Lees ook Johannes 6,51-58)

overweging bij dit zondags evangelie

Brood is Mijn leven...


Het is voor Jezus zelf een grote vreugde zich steeds weer aan mij te kunnen geven.
In een viering van breken en delen, vermenigvuldigt Hij zichzelf.
Steeds weer geeft Hij zich aan mij, omdat Hij - beter dan ik - weet hoe broodnodig
 zijn aanwezigheid voor mij is.
Zonder Hem is er geen goddelijk leven in mij, geen goddelijke kracht en wijsheid.
Dat vieren we met Sacramentsdag.
Zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging waar Jezus vermenigvuldigt en deelt,
doet Hij dat ook bij het Laatste avondmaal.
Wat Jezus geeft is Zijn Leven, opdat ik er beter van zou worden.
 Dat gedenken we telkens tijdens een viering.
Hij deelt zichzelf uit, maar vermenigvuldigt ook zichzelf en daarmee ook zijn werkzaamheid.
En zo gaat die uitdeling, die vermenigvuldiging, door tot op de dag van vandaag.
Ik word dus beter van Jezus' komst, maar als ik Hem met eerbied een aandacht ontvang,
in geloof en vertrouwen, krijgt Hij ook kansen in mij.
Ik zie dat Jezus' invloed in de wereld van vandaag gering is.
Er gebeurt heel veel kwaad, Hij zou natuurlijk met één slag aan al dat kwaad
 een einde kunnen maken maar dat is nu eenmaal niet de weg waartoe Hij heeft gekozen.
Hij gaat de weg van de liefde, Hij wil dat ik in vrijheid kies voor het goede.
Iedere keer dat ik in vrijheid 'ja' tegen Hem zeg, wordt zijn invloed, zijn werkzaamheid
in mijn omgeving sterker.
Hij sterkt mij en ik deel Hem uit met mijn goede daden.
Ik wil op Hem kunnen rekenen in dagen van voor-en tegenspoed,
maar Hij wil ook op mij kunnen rekenen.
Hij is de Goede Herder, ik zijn verloren schaap, die Hij opzoekt, maar ik moet ook zelf herder willen zijn.
Toen Jezus met zijn apostelen voor het Laatste Avondmaal aan tafel ging,
zei Hij tegen hen, dat Hij er vurig naar verlangt had dit paasmaal met hen te eten.
Het zichzelf weggeven aan mij, het één worden met mij, daar leeft Hij voor, daar bidt Hij voor.
Laat ik goed beseffen welk een groot goed, welk een groot geheim ik in het Brood ontvang:
eenheid met de allerhoogste God.
En ... zoals Hij zich uitdeelt aan mij, deel ik mijzelf uit aan anderen.
( Frank Domen pr.)

 

Archief preken