Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week Witte Donderdag 13 april 2017

Preek van de week voor Witte Donderdag

Het gebeurde tijdens een maaltijd.
Jezus goot water in een kom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen.
Hij zei: 'Laat dit een voorbeeld zijn: je moet doen zoals Ik voor jullie deed!'
( Lees ook Johannes 13,1-15)

overweging bij dit evangelie

Het laatste avondmaal


Na de triomfvolle intocht in Jeruzalem met duizenden mensen viert Jezus met een klein,
 select gezelschap het Laatste Avondmaal, niet eens zijn moeder is erbij.
Het is een afscheidsmaal, nog deze avond zal Hij door één van zijn twaalf vrienden verraden worden.
Maar het is Gods heilsplan het verraad is nodig, God kan uit het kwade het goede halen:
de verlossing van alle mensen.
Vrijdag - het klinkt misschien vreemd - vieren wij,
 dat Onze Heer Jezus Christus aan het  Kruis is gestorven.
Het is een viering, want doordat Hij als onschuldig Godmens de Kruisdood stierf,
 (de dood van een misdadiger), loste Hij de schuld in, die de mensheid bij God had uitstaan
vanwege de zonden van de mensen van alle tijden.
Jezus Christus betaalde namens de gehele mensheid met zijn leven deze schuld.
De hemel werd op het moment van Zijn Kruisdood weer geopend,
daarom heet de dag van morgen ook 'Goede Vrijdag'.
Op deze avond van het Laatste Avondmaal gebruikt Jezus tekenen van brood en wijn,
waaraan Hij een goddelijke kracht toekent.
Hij veranderd brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed, hier het brood, en daar de wijn.
Dus, hier zijn lichaam, en daar zijn Bloed, en die scheiding tussen Lichaam en Bloed
is een goddelijk teken van zijn dood.
Als Hij aan de tafel van het Laatste Avondmaal zijn Lichaam en Bloed
 aan zijn en mijn hemelse Vader aanbiedt,biedt Hij zijn leven werkelijk aan.
Niet zo van:
 Dit ga Ik morgen doen', nee, nu al, op deze heilige avond van Witte Donderdag
biedt Hij zijn leven aan de Vader aan, het offer van het Kruis wordt al gebracht.
Hoe kan dat? Ik zal het nooit helemaal kunnen begrijpen, het is geen raadsel,
maar en mysterie, een geloofsgeheim.
Ik heb te maken met een Godmens,
 die tijdens zijn leven vaak in het bijzijn van vele mensen wonderen heeft gedaan.
Dus waarom nu niet!?
Het is het verhaal van God, die naar mij  omziet, die mij wil bevrijden van kwade machten.
Die God die mij ruimte geeft en leeftocht voor onderweg, naar nieuwe toekomst mogelijkheden.
 Mogelijk vierden Jezus en zijn vrienden juist dit feest,
 die bijzondere avond dat Jezus opstond en de voeten ging wassen.
Die voetwassing is meer dan een lesje in nederigheid, Jezus stelt een teken, vooraf aan Zijn levensoffer.
Hij, God en Heer van het heelal, Zoon van de Allerhoogste, zet de stap op de weg van dienaar zijn.
Zo wilde Hij duidelijk laten zien, hoe ik in alle bescheidenheid er moet zijn voor anderen,
bereid tot de kleinste, de minste werken.
De Heer die zijn bestaan op het spel zet, zelf kiest voor de woestijn van vernedering,
van eenzaamheid, van lijden; opdat wie Hem volgt, weet van zijn liefde en daardoor gesterkt in het leven. 
De weg die Jezus gaat, is de weg die Hij voor mij gaat, die Hij mij voorgaat.
Dat Hij zich in liefde geeft om voor mij een perspectief te openen.
Hier gaat het er om, dat we in het licht van zijn liefde, tot nieuw leven kunnen komen.

( Frank Domen pr. en Eelke Ligthart diaken)

 

 

Archief preken