Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Zeventiende zondag - 29 en 30 juli 2023


Door het jaar - zeventiende zondag


"Het gaat met het koninkrijk van God, als met een koopman
op zoek naar mooie parels. Als hij één kostbare parel heeft
gevonden, gaat hij alles verkopen wat hij heeft, en koopt haar.'
(naar Matteüs 3,1-3)


overweging bij dit zondags evangelie


Ik hou van je - zegt God. Ik heb het je al vaak verteld,
maar Ik kan er gewoonweg niet over zwijgen, zo kostbaar
ben je voor Mij. Ik heb er alles voor over, om een stukje
van mijn liefde aan jou te kunnen geven, en Ik hoop en bid
dat jij ook van Mij wilt houden, met heel je hart. Misschien
zal je omgeving, je verbondenheid met Mij, niet begrijpen,
maar weet dan, dat mijn vriendschap voor jou elke storm
zal trotseren, en dat mijn tederheid, mooier is dan de
prachtigste parel.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Wat ga je zoeken, de schat en de parel?


In het evangelie van Matteüs, gaat het deze keer om een verborgen schat, een parel van grote waarde,
iets waar je alles voor over hebt. Een schat van een kind, een schat van een echtgenoot, een schat van
oma en opa, ook buren, vrienden en andere schatten van mensen. We noemen die mensen die we graag
mogen, omdat ze vriendelijk zijn, hulpvaardig, aandachtig en vergevingsgezind, omdat het goede mensen
zijn. Jezus vergelijkt het Rijk der hemelen, deze keer met een kostbare schat, of parel, misschien vinden
wij, die parel of schat van God, niet omdat we Hem ver zoeken, maar ervoor openstaan. Het wordt ons niet
zomaar in de schoot geworpen, je zult hem vinden in je eigen leven, het Rijk der hemelen heeft alles te maken,
met de keuze die je maakt. Als je verwonderd en aandachtig door je leven blijft gaan, maak je kans de schat,
of bijzondere parel te vinden. Het heeft allemaal te maken met zoeken naar geluk, maar het gaat niet om bezit,
geld en goed, maar om hoe Jezus heeft geleefd. Je mag in het symbool, van de parel en de schat, iets zien van
liefde, aandacht en gerechtigheid, en van geloven in God voor zijn goedheid en zorg voor ons mensen op aarde.
Jezus zei ook:'Maak er werk van, door je liefde, goedheid en vrede, werk je mee aan Gods droom op aarde.'
Mensen die dat willen doen, zijn de schatten en bijzondere parels, die we moeten koesteren.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

De schat


De schat in de akker, en de mooiste parel, kunnen
we zoeken in de mensen om ons heen, en in onze natuur,
maar ook in ons geloof. Maar we zullen hem pas echt
vinden in Jezus, en zijn parabel, zoek het enige dat telt,
zei Jezus. Op zoek naar de kostbare parel, die zijn Vader
voor ons verborgen heeft, in de mensen met wie we leven,
en samen vieren.
(Martien)
****************************************************

Schat vinden


Ik weet niet wat ik zou doen, als ik zelf die schat in de akker
zou vinden, Heer. Ik weet zelfs niet of ik hem wel vinden wil.
Want ik besef maar al te goed, dat heel mijn leven op zo'n
moment een totaal andere wending krijgt. Maar toch, blijf
met mij gaan, Heer, en blijf mij uitdagen, om aan U de belangrijkste
plaats in mijn leven te geven, en mij door U te laten beminnen.
Help mij mijn hart open te stellen, en alles los te laten, vanuit het
geloof, dat U mij nooit loslaat.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Geloven


Geloof dat God de mensen geschapen heeft, als een zoeker naar
vriendschap en liefde, naar vrede en waarheid, en naar een nieuwe
aarde.

Geloof dat Gods Zoon Jezus, ons op deze weg is voorgegaan, door zijn
lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven. Geloof dat Hij nu onder
ons verder leeft, en ons uitnodigt mee te werken aan een wereld, waar
het goed is om te wonen, Gods Rijk op aarde.

Geloof dat we samen als geloofsgemeenschap, op weg zijn naar geluk,,

en dat Jezus ons daarom zijn Geest schenkt aan ons, om te kunnen
volhouden in goede en minder goede dagen van ons leven.

Geloof dat God, ons allen zal samenbrengen, en ons zal voltooien.
Geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan, van wat uit
liefde geboren is.
****************************************************************

Dank gebed


De vogels zingen nog, de bijen, hommels en vlinders vliegen nog rond,
zorgen voor onze vruchten, eekhoorntjes springen rond in de bomen.
Zij loven en danken U , God. Laten wij ook zingen: Dank God, dank
dat U ons de vruchten hebt gegeven, om te eten, dankzij de dieren
en het weer.
(Martien)
*************************************************************

Vragen om hulp


Heer, U bent de diepere zin in mijn bestaan,
Door U en met U sta ik in dit leven.
De grote lijn van mijn leven, wordt door U bepaald.
Maar mag ik U ook vragen, mij te helpen in de kleine,
dingen van alle dag. Ik voel me vaak in die kleine dingen
zo hulpeloos, en met U gaat het beter.
Blijf bij me Heer, in alles wat ik denk en doe.
( Toon Hermans)
**************************************************

Vakantie


Een vakantie moment, waarop het ons lukt de drukte van deze tijd los te laten.
Het kan zo prettig zijn, je gaat met andere ogen kijken, naar de natuur, naar
mensen om je heen, en naar vele mooie interessante dingen. We komen misschien
ook tot danken voor alles en nog wat, en ook dankend bidden in kapelletjes of kerken.
Dank je wel, Heer, voor deze vakantietijd, en de mogelijkheden die we kunnen,
fietsen en wandelen. Dank ook voor de mooie natuur, waarin je tot verademing kan
komen, en dank je wel voor de mensen, die op weg mogen gaan met ons, om leuke
dingen te doen, een gezellig terrasje bijv. ook dank je wel voor ons leven, en voor
we nog allemaal kunnen. Dank je wel voor de inspiratie tot inzet voor anderen, maar
ook dank je wel, voor Jouw liefde en ondersteuning, die mensen kan dragen door alle
tijden. Heer, somes zijn we weleens moe van alle drukte en dingen die we meemaken,
zouden we op deze vakantiedagen, wat energie van U mogen ontvangen, om verder te
kunnen? Dank je wel Heer!
(Martien)
****************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij woont als een grote schat in ons hart.
Help ons om die schat nooit te vergeten, want ze is
super belangrijk. Als wij een beetje leren om te zijn
zoals Jij, worden we allemaal schatten voor elkaar.
Dan is de wereld veel mooier, dank je wel.
**********************************************

Archief preken