Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Tweede zondag van de advent - 9 en 10 december 2023


Advent - tweede zondag


In die dagen kwam Johannes de Doper verkondigen:
'Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij.'
Hij is het over wie Jesaja zei:'Bereid de weg van de Heer!'
(naar Matteüs 3,1-3)

overweging bij dit zondags evangelie


Bekeer je - zegt God - en durf beslist te kiezen voor de weg
van het evangelie, en van de dienende liefde. Zorg dat je hart
openstaat, wanneer Ik in jou mens wil worden, en wanneer Ik
je uitnodig om met Mij te bouwen aan een rechtvaardige, en
mensvriendelijke wereld. Ik heb je nodig, om aan mijn liefde,
handen en voeten te geven, en om mijn tederheid voelbaar en
ervaarbaar te maken, voor armen en kleinen. Durf je dat?
Ik hoop het! Het zal je gelukkig maken!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************

Bekeer je, maak je paden recht


In deze adventstijd heeft Johannes de Doper, de achterneef van Jezus, een bijzondere rol
bij het binnentreden van Jezus in zijn leven tussen de mensen. Johannes geeft nieuwe wegen
aan, zodat Jezus in het hart van vele mensen een plaats mag krijgen. Matteüs vertelt over
Johannes de Doper die een sober iemand was, gekleed in kameelhaar met leren gordel, en dat
hij sprinkhanen en wilde honig at, misschien wel gezond, maar toch wel speciaal. Johannes sprak
over:'Bereid de weg naar de Heer, en maak zijn paden recht.' Doen wij dat ook? Bereiden wij
in heel ons doen en denken ook de weg van de Jezus, de weg van liefde, vrede en gerechtigheid?
Maken wij zijn paden recht? Gaan we dus in tegen onrecht, geweld, bedrog en vervuiling van ons
milieu? En ook oog hebben voor mensen in moeilijkheden, door ziekte, kansarm, hulpeloos, kortom
in nood. Hij zei ook:'Je bekeren, wil zeggen je omkeren.' Dus een andere en betere weg volgen,
maar dat valt niet altijd mee, hij bedoelde ermee, dat het koninkrijk der hemelen nabij was. Het
Rijk der hemelen, is niet het leven na de dood, maar een wereld waarin mensen naast elkaar kunnen
leven en genieten, niet enkel voor zichzelf maar gezamenlijk, maar dat is jammer genoeg lang niet
overal. We vieren met Kerstmis, feestelijk Jezus geboorte van lang geleden, eigenlijk zijn verjaardag.
Jezus wil ook opnieuw geboren worden in onze harten van mensen, zo kan Hij ons aanspreken en
iets vertellen als je er voor open staat. Hij wil dat er in onze wereld vrede komt, geen oorlog, geweld,
wraak, haat, armoede en geen onderdrukking door kwaadaardige dictators, maar leven, écht leven
voor iedereen. Kerstmis is een feest om wat meer bezig te zijn met een betere wereld, waar het
beter leven is voor ons mensen, ongeacht hun afkomst, religie, kleur of wat dan ook. Laten we hopen
dat deze Adventstijd, je dichter bij Jezus en zijn Vader en Moeder brengt, dat je kracht krijgt van hen,
en naar hun verlangt. Jezus wil zich uitnodigen om aan de tafel van ons hart te mogen zitten, en met
ons het brood van verbondenheid te breken en te delen.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************

Tweede Adventskaars


Lieve Heer, onze Vader, de tweede Adventskaars is de kaars
van onze inzet als wegbereider. Dat we niet zelf het middelpunt
zijn, maar verwijzen naar wie naast ons in het leven staat.
In het bijzonder naar wie minder kansen krijgen. Help ons
naar het voorbeeld van Johannes de Doper, naar de komst van
Jezus die dagelijkse kansen biedt, en altijd bij ons is.
(Martien)
********************************************************

Maria en Jezus


Met Maria samen Jezus verwachten, is het huis van ons hart
tot warme hartelijkheid maken, en onze gedachten met dank-
baarheid en vertrouwen vullen, en onze handen biddend vouwen.

Met Maria samen Jezus verwachten, is geloven in onze eigen keuze,
en dienstbaar in ons leven staan, en vreugdevol door de dagen gaan.

Met Maria samen Jezus verwachten, is ook leven in Gods licht,
en weten dat God grote dingen kan doen aan mensen hier en nu.

Met Maria samen Jezus verwachten, is een sfeer scheppen van
geborgenheid en mildheid, en de oproep van vrede te beleven,
als mooiste gave voor de mensen.

Met Maria samen Jezus verwachten, is op weg gaan en blijven zoeken,
en blijven vragen: is er plaats voor Jezus bij jou, en mij?
(uit: Even bezinnen)
**************************************************************

Geloven


Geloof in God, schepper van hemel en aarde.

Geloof ook dat God zijn schepping aan ons, mensen, heeft toevertrouwd,
zodat wij zijn werk zouden voortzetten, om deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar te maken en niet te vernietigen.

Geloof in Jezus, de verlosser van de wereld.

Geloof dat wij uitgenodigd worden, om mee te werken aan de bevrijding
van de mensen, en mee te werken aan de opbouw van een betere wereld,
door je ervoor in te zetten, zijn er meer levenskansen voor iedereen,
en ook om Jezus' werk voort te zetten.

Geloof in de Heilige Geest, die de mensen tot eenheid wil brengen,
in één grote gemeenschap.

Geloof ook dat je persoonlijk wordt aangesproken, om aan deze
gemeenschap mee te werken, samen met alle mensen van goede wil.
*****************************************************************

Vader en Moeder


Heer, U die voor ons een Vader en Moeder bent, help ons om voor elkaar
te zorgen, willen graag rechte paden aanleggen zonder hobbels voor ons
zelf en voor anderen. Dan wordt het hier een fijne wereld, waarin wij
elkaar vrede en veiligheid mogen bieden. Dan denken wij niet alleen meer
aan onszelf, maar zijn we ook bereid met elkaar ons leven te delen.
Dan wordt het ook écht Kerstmis, en mogen we dankbaar de komst vieren
van uw Zoon Jezus, die ook graag met kinderen omging in zijn leven.
(Martien)
*****************************************************************

Op zoek naar de ster


Lieve Heer, ik vraag U, geef mij de kracht, om in deze donkere dagen voor
Kerstmis op zoek te gaan naar die ene ster, die mij naar Jezus het Kerstkindje
zal brengen, en op zoek te gaan naar het lichtje in ieder van ons, dat soms
helder en soms verborgen is. Dat iedereen vervuld mag worden van hoop en
vertrouwen, en delen in uw droom van vrede in onze wereld.
(Martien)
**********************************************************************

Advent


Advent, beleven is eigenlijk niets anders dan 'groeien naar het licht.'
Het is uitzien naar de komst van Jezus, die het Licht van de wereld
wordt genoemd. Vier weken lang mogen wij open komen voor het Licht
dat ons op zoek laat gaan, naar het mooiste in onszelf, naar onze
eigenlijke bestemming, en naar het antwoord op onze echte levensvragen.
(Martien)


Archief preken