Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Kersttijd - 30 en 31 december 2023


Kersttijd - Heilige familie

Toen Jozef en Maria Jezus binnenbrachten in de tempel,
nam de oude Simeon Hem in zijn armen, en hij zei tot God:
'Laat mij nu gaan in vrede; want mijn ogen hebben jouw heil gezien!'
(naar Lucas 2,27-30)

overweging bij dit zondags evangelie


Soms hoop Ik dat je een beetje zoals die oude Simeon wordt-
zegt God - en dat je mijn Zoon in je armen neemt, en van Hem
probeert te houden. Want in Hem geef Ik je mijn vrede, en wil
Ik je laten delen in mijn geluk. Hij is mijn mensgeworden liefde.
In Hem kun je mijn tederheid voelen. Alle angst zal Hij van je
wegnemen. Zelfs de dood, zal je niet meer afschrikken, omdat
zijn liefde nooit sterft. Hij zal je leven geven, in overvloed én
in eeuwigheid. Als je je aan Hem durft toevertrouwen, zul je
in je hart, een pracht van een parel ontdekken, mooier en kost-
baarder, dan de prachtigste diamant.
( uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Het lieve kind

Een heilige familie, gezinnetje uit Nazareth


Een heilige familie, wat is dat eigenlijk? Deze keer vieren we het fijne gezinnetje uit
Nazareth, Maria en Jozef en hun kind Jezus. Over de jeugdjaren van Jezus, weten
we niet zoveel, wat Maria zijn Moeder wel wist, dat Jezus een bijzonder kind was.
Het was toch wel een heilig gezin, Maria kreeg de boodschap van de engel Gabriël,
en vertrouwde naar de vraag en de wil van God, ook Jozef liet God in zijn leven toe,
toen hij Maria tot zijn vrouw nam, en zorgde voor haar en hun kind Jezus. Toen Jezus
twaalf jaar oud was, ging Hij met zijn vader en moeder op weg vanuit Nazareth naar
de tempel in Jeruzalem een hele lange tocht. In de tempel zat Jezus tussen leraren,
en die waren verbaasd over zijn kennis en inzicht als twaalf jarige Jezus, op religieus
gebied, een pienter ventje zeiden ze. Hij was graag op plaatsen van zijn hemelse Vader.
Maar zijn ouders wisten dat blijkbaar niet. Want toen ze met een groep reisgenoten
weer terug naar huis gingen, merkten ze dat hun kind Jezus er niet bij was, ze misten
Hem, ze zochten bij familie en bekenden, maar vonden hun kind Jezus niet, na drie dagen
zoeken vonden ze Jezus in de tempel, Maria zei:'Mijn kind, je vader en ik zochten jou met
droefheid, waarom heb je ons dit aangedaan? Jezus antwoordde:'Wisten jullie dan niet
dat Ik graag wil zijn in het huis van mijn hemelse Vader?'Ik wil best naar jullie luisteren,
maar Ik luister, maar Ik luister en ben ook heel graag bezig met God mijn Vader, waar Ik
van houdt!'Jezus ging met zijn ouders terug naar huis naar Nazareth, Maria begreep het
niet allemaal, en Jozef ook niet, maar Maria bewaarde dit allemaal in haar hart. Samen
gingen ze Jezus goed opvoeden, en hielp zijn vader mee als timmerman, maar toen Hij
groter werd ging Hij zijn eigen weg, daar had zijn familie soms wel moeite mee, ook al
deed Hij vele goede dingen, en ook voor zijn ouders, maar het was zijn roeping. Maar
Jezus voelde zich wel thuis bij zijn 'heilige familie' , het gezin van Moeder Maria en
vader Jozef. Een hechte familieband is belangrijk voor elk gezin, en familie, maar ook
voor geloofsgemeenschappen, die de kerk van Jezus vormen, je met elkaar verbonden
voelen, en meeleven met elkaar. Jezus is zo'n geweldig mens geweest, heel jammer dat
Hij gemarteld en gedood werd, we kunnen er nog steeds contact mee hebben.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************

Nieuwjaar


Vannacht sloten we het voorbije jaar af, vandaag legt O.L.Heer,
een nieuw jaar in onze open handen om er weer van te kunnen genieten.
Een nieuwe toekomst, om er het beste bij ons van te maken, tot eer
en liefde voor Hem en zijn lieve Zoon Jezus. Vandaag gaat de aandacht
naar het gezin, waarin Jezus geboren werd, de 'Heilige familie'.
Op nieuwjaar vieren we ook het feest van de Moeder van Jezus, Maria.
Maria werd door O.L.Heer uitverkoren als de Moeder van zijn Zoon,
het is ook onze Moeder. In dit nieuwe jaar hopen we op geluk, in onze
leefwereld, vrede en geborgenheid voor iedereen, hoop op kracht en
moed in moeilijke tijden. En vreugde en welzijn voor ieder van ons,
dat ons levenspad mag opfleuren, bij Jozef en Maria is Jezus meer
mens geworden. Met Kerstmis, ging onze aandacht naar de geboorte van
Jezus, nu gaat onze aandacht naar het gezin, waarin Jezus opgroeide en
verzorgd werd, Jezus leefde bij gewone mensen met zorg van Maria en Jozef.
(Martien)
*********************************************************************

Geloven


Geloof in God, die met ons mensen op weg gaat, die van mensen houdt, en die
mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus, zijn Zoon heeft gezonden.

Geloof in de verrezen Jezus, naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienst-
baar zijn. Geloof ook in zijn droom, om mensen gelukkig te maken in een wereld
van vriendschap en liefde voor elkaar.

Geloof in de H.Geest, die ons tot liefde roept, aan elkaar licht en hoop, schenkt
als brood en wijn, als dank en vergeving, roept ons ook op om samen in de geloofs-
gemeenschap te zijn.
************************************************************************

Dank aan Jezus


O.L.Heer, wij danken U voor uw lieve Zoon Jezus, die ons menselijk leven met beide
handen aanvaarde en deelde, kracht, hoop en ook rust kan geven. Jezus had mooie
verhalen en woorden, en toonde ons op de weg naar U. Jezus was barmhartig en vol
aandacht voor vele mensen die het moeilijk hadden en in nood verkeerde. Op de avond
vóór zijn sterven, zei Jezus aan zijn vrienden:'Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maaltijd met jullie eten.'Jezus nam het dagelijks
brood, zegende het, brak het en zei:'Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen,
Kom, en eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij jullie, altijd.' Zo gaf Jezus zijn vrienden ook
te drinken uit de beker wijn en zei:'Kom, en drink eruit, Ik geef Mij en helemaal op weg,
vergeet Mij niet, en doe ook wat Ik heb gedaan. Dank je wel lieve Vriend Jezus.
(Martien)
********************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Het kost zo weinig moeite om vriendelijk te zijn, en toch maakt het zoveel verschil.
Een vriendelijk woord of gebaar, kan je hele dag goed maken. In mensen die vriendelijk
zijn voor ons, zien we Jouw grote glimlach, help ons ook om zo'n mensen te zijn. Lieve
Jezus, Jij houdt van ons allemaal, ook al zijn we soms verschillend. We mogen er allemaal
zijn, onze wereld heeft allerlei soorten mensen nodig. Help ons om niet jaloers te zijn op
elkaar, en om elkaar niet te bedriegen en uit te stoten.Lieve Jezus, soms dromen wij ervan
om dichtbij Jou te zijn, gelukkig kennen we Jou, en kunnen we altijd zijn verhalen horen.
Zo weten we heel goed wie Jij bent, zo blijf Jij altijd dicht bij ons!Archief preken