Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Allerzielen - 2 november 2023


2 november - Allerzielen

'Ik ben de opstanding en het leven', zei Jezus.
'Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij in eeuwigheid leven.'
( naar Johannes 11,25-26)

overweging bij dit evangelie


Leven en sterven liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar - zegt God.
Want als je in de voetsporen van Jezus wilt gaan, zal leven altijd een stukje sterven zijn,
omdat je in dienst wilt staan van het geluk van je medemensen.
Maar voor iemand die gelooft, is ook het omgekeerde waar: sterven wordt dan leven,
omdat je ervan overtuigd bent dat mijn liefde voor jou nooit zal sterven.
Ik heb je lief - zegt God - en als je sterft zal die liefde alleen maar groter worden,
omdat jij en Ik één zullen zijn.
( uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************************************

Als onze weg ten einde loopt


We weten allen dat het overlijden van een geliefde, een diepe ingreep is in het leven van degenen die achterblijven.
Ieder van ons heeft wel eens te maken met iemand die van ons heengaat, een geliefde die je verlaat, bijv. je ouders,
grootouders, je partner of een kind van je, broer of zus, een goede vriend of vriendin of goede kennis. We kennen
allemaal de pijn en het verdriet van zo'n verlies. De lege stoel die je aantreft, een bordje minder op tafel, het lege
bed, maar vooral de leegte in huis. En ook vooral de leegte in je hart, en het gemis en verdriet dat je maar niet kunt
stillen. Je kunt het niet negeren en vergeten, want het verlies blijft in je bezig, en de vraag komt dan in je op: Waarom
moest dat nou gebeuren, en waar is mijn geliefde nu? Zien we elkaar ooit nog terug? Jezus heeft daar een antwoord op
gegeven:'Ik ben de verrijzenis én het leven, al wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid,' dus ook die van ons zijn heen-
gegaan. Ze blijven natuurlijk ook voortleven in onze gedachten, gesprekken, herinneringen en in ons verlangen hen ooit
weer eens te zien in het hier namaals. Zolang we hen liefhebben, en ze in onze herinneringen blijven leven en hun namen
blijven noemen, zal die geliefd iemand ons nooit verlaten, want je draagt ze met je mee. We kunnen vol liefde en met
geloof zeggen:'Tot weerziens.' Ons leven is als een bloem, sommige bloeien heel lang, anderen maar even, het is het geheim
van het leven, maar op het eind gaat ze verwelken, maar de herinnering aan die mooie bloem blijft bij je!
(Martien)
************************************************************************************************************

Allerzielen


Alles heeft zijn uur, voor alles wat gebeurt,
is een vaste tijd, geboren worden en sterven.

Een tijd van samenzijn ging voorbij
de uren van samen leven met wie ons dierbaar was, is verstreken,
het beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden zijn voorbij.

Toen kwam de tijd van afscheid nemen.
Soms te vroeg, soms onverwacht, soms na een lange weg, soms als een schok,
soms als een opluchting, maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.
Hun ogen die wij zagen, die ons zagen, die wij gezien hebben,
die ons gezien hebben, en die we nog zien als we aan hen denken...

Wij herinneren ons hun namen, en wij noemen hun namen nu in stilte.
We steken voor ieder van hen een lichtje aan, om het licht dat zij waren,
om het licht waarin ze nu zijn opgenomen bij onze Lieve Heer,
die al onze overledenen behoedt en behoudt.

En om het licht dat zij altijd zullen zijn in ons hart.
*******************************************************************

Allerheilgen-Allerzielen


Wanneer je tegen iemand zegt:'Ik zie je graag', geeft dat een warm gevoel.
Wanneer iemand sterft die je graag ziet, dan doet dat veel verdriet.
Dat verdriet wordt wel wat kleiner als je aan die persoon denkt.
Zo wordt je wat getroost, met Allerheligen en Allerzielen, want dan denken
we speciaal aan al die mensen van wie we hielden en die er niet meer zijn.
Zo leven ze toch een beetje voort, in ons hoofd en in ons hart.
Heel stilletjes kun je dan zeggen: 'Ik zie je graag ... en dat geeft opnieuw
een warm gevoel. Je kunt er niet meer mee praten, met iemand die er niet
meer is, ook kun je er niet meer naar luisteren, en mee lachen, maar je kunt
er wel voor altijd van blijven houden in je gedachten.
(Martien)

Archief preken