Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Dertigste zondag - 28 en 29 oktober 2023


Door het jaar - dertigste zondag

'Je zult de Heer jouw God liefhebben met heel
je hart en met heel je ziel, en met heel je verstand',
zei Jezus.'En je zult je naaste liefhebben als jezelf.'
(naar Matteüs 22,37.39)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik hou van je - zegt God - en het enige dat Ik van je
vraag, is dat je ook van Mij houdt, met heel je hart,
én dat je dat zichtbaar maakt, in grenzeloze
solidariteit met, en een onvoorwaardelijke liefde voor
je medemensen, met een bijzondere plaats voor armen
en eenzamen. Je liefde voor je naaste, en je liefde voor
Mij gaan hand in hand, en zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Heel het leven van Jezus, was daar een
getuigenis van. Ik hoop dat je in zijn voetsporen wilt
treden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************

De Jezus Formule


Deze keer spreekt Jezus, volgens Matteüs, weer eens met de farizeeën, zij proberen
Hem voor de zoveelste keer, weer eens in de val te lokken, maar ook deze keer gaat
dat weer niet. Ze vragen aan Jezus, wat het voornaamste gebod is, Hij geeft antwoord
op de traditie van zijn volk, de Joodse wet met meer dan zeshonderd geboden en verboden,
pakt Hij samen in één gebod: Jezus noemt die liefde! De liefde is het grootste gebod, maar
wat doe je met dat gebod van liefde in je dagelijks bestaan, hoe vul je dat in? Het is ook
elkaar vasthouden in goede en minder goede dagen of tijden, en dat kan weleens moeilijk
zijn. Liefde gaat op voor elke vorm van verbondenheid, tussen mensen, overal waar mensen
het leven samen delen, is onze samenleving leefbaar, zeker in deze soms moeilijke tijden,
van agressie en geweld, dan is die verbondenheid en saamhorigheid van levensbelang.
Als er echte liefde, en naastenliefde is, wordt het toch soms nog licht. Jezus geeft in het
gesprek met de wetsgeleerden en farizeeën, een gebod uit het boek van Mozes:'Je
zult God beminnen met heel je hart, je ziel en je verstand', als eerste gebod. We kunnen
een beeld vormen van God, want Jezus zegt:'Ik en mijn Vader zijn één, wie Mij ziet, ziet
mijn Vader.' Het beeld van Jezus kennen we: Hij is er een van liefde, goedheid en zachtheid,
van vrede en zorg voor iedereen, en van zijn Vader, die onze goede Vader en Moeder is,
we mogen Hem zien als een zorgzame pappie en lieve mammie! Jezelf liefhebben, is leven
met vrede met jezelf, tevreden zijn met wie je bent. Als je met heel je hart van God houdt,
zou je ook met heel je hart van je naaste moeten houden, maar is niet altijd eenvoudig.
Jezus boodschap is: probeer van mijn Vader te houden en je medemensen. Het gaat vaak om
kleine dingen zoals bijv: een luisterend oor, aandacht voor iemand of wat hulp, een bloemetje
bezorgen, en gezelschap voor iemand die eenzaam is.
( preken.be + Martien)
***********************************************************************************

Danken aan O.L.Heer


Dank je wel, voor het licht van de zon, maan en sterren,
en ook voor de pracht van bloemen en planten, en de
hele natuur. Ook voor het wisselen van de mooie seizoenen,
en fijne regen, en voor alle leven hier op aarde, mensen ,
dieren en alle andere levens.
(Martien)
*****************************************************

Geloven


Laten we samen belijden dat Gods liefde, duidelijk wordt in onze
inzet voor onze naaste. Geloof in God, die met ons mensen op weg
gaat, en die van mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt,
en die ons Jezus heeft gezonden.

Geloof in de verrezen Jezus, naar zijn voorbeeld moeten wij voor
elkaar ook dienstbaar zijn. Geloof in zijn droom, om mensen gelukkig
te maken, in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtig-
heid.

Geloof in de H. Geest, die ons tot verbondenheid oproept, schenkt
ons aan elkaar licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving.
*************************************************************

Liefhebben


Liefhebben, en geliefd worden: het blijft een wonder, God, een geschenk.
En toch ... is liefde tegelijk ook een werkwoord. Je kunt niet enkel op
papier liefhebben. Elke liefde vraagt om zichtbaar en voelbaar gemaakt
te worden. Leer me daarom van U en van mijn naaste te houden, met heel
mijn hart. En geef me de durf en enthousiasme, om dat dubbelspoor van
liefde te blijven bewandelen.
( Erwin Roosen)
******************************************************************

Jezus' afscheid


Op de laatste avond, waarop Jezus zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het, en deelde het met zijn vrienden,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld. Toen zei Jezus:
'Neem en eet, dit is meer dan brood, dit is mijn leven, en mijn
liefde voor jullie, een leven lang. Zo nam Jezus ook de beker
met wijn, gevuld als teken van hun vriendschap. Jezus gaf die rond,
en zei:'Neem en drink, dit is meer dan wijn, dit is mijn leven,
mijn liefde voor jullie, een leven lang.'Vergeet dit niet, en doe
ook wat Ik heb gedaan voor jullie, zo leef ik verder.
( Martien)
************************************************************

God wil geven


God, wil mij ogen geven, die zien waar en wanneer mensen in nood zijn.
Wil mij oren geven, die met liefdevolle aandacht luisteren naar het
levensverhaal van armen en kleinen. Wil mij een mond geven, waarmee
ik woorden van troost kan spreken. Wil mij handen geven, die jouw
vriendschap voelbaar maken voor anderen, en voeten die wegen van
vrede gaan. En vooral: wil mij een hart geven, dat durft te beminnen,
en dat van elk stukje aarde, een stukje hemel probeert te maken.
( Erwin Roosen)

Archief preken